Informace OPV - Vytvoření sítě studentů-velvyslanců kariéry v EU

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

dovoluji si Vás oslovit na základě žádosti MZV stran vytvoření sítě studentů-velvyslanců kariéry v EU, kteří by na své mateřské univerzitě po dobu 1 až 2 let (od října do září následujícího roku) propagovali možnosti kariéry v institucích EU, podávali informace o průběhu výběrových řízení, pomáhali s propagací specializovaných výběrových řízení, příp. se zúčastnili zvláštních propagačních akcí pořádaných MZV nebo Eurocenty na vybraných univerzitách apod. 

V zájmu každého členského státu je mít dostatečné zastoupení v unijních institucích a agenturách (počet pracujících ve strukturách EU). Česká republika je z tohoto pohledu dlouhodobě nedostatečně zastoupená, což bylo nedávno i oficiálně potvrzeno jejím zařazením mezi členské státy, kterým Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“) věnuje zvláštní pozornost a podporu při získávání dostatečného počtu zájemců o práci v institucích. Zájem mít dostatečné zastoupení v bruselských strukturách je také potvrzen vládou České republiky, která v únoru 2015 schválila dokument „Strategie podpory Čechů v institucích EU“. Aktualizace této Strategie na období 2018 - 2020 byla schválena v dubnu 2018.

S cílem zvýšit povědomí o možnostech zaměstnání v institucích EU mezi studenty univerzit bylo rozhodnuto vytvořit na relevantních vysokých školách síť studentů-velvyslanců kariéry v EU, kteří by na své mateřské univerzitě po dobu 1 až 2 let (od října do září následujícího roku) propagovali možnosti kariéry v institucích EU, podávali informace o průběhu výběrových řízení, pomáhali s propagací specializovaných výběrových řízení, příp. se zúčastnili zvláštních propagačních akcí pořádaných MZV nebo Eurocenty na vybraných univerzitách apod. K tomu, aby mohli své poslání co nejlépe naplňovat, se zúčastní v září/ říjnu semináře pořádaného zúčastněnými rezorty (MZV, MV a ÚVL), kde získají veškeré potřebné informace. Pravidelně také budou dostávat materiály od Úřadu EPSO

Za zmínku stojí, že se studenti v rámci tohoto programu zdokonalí nejen v jazykových znalostech, zlepší si i své prezentační a komunikační dovednosti, které jsou v současné době vysoce ceněny na trhu práce, příp. získají kontakty na studenty-velvyslance z dalších členských států. Kromě toho při splnění minimálních požadavků stanovených rezorty  (3 aktivity) získají dopis podepsaný ředitelkou Diplomatické akademie MZV ředitelkou odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě MV potvrzující jejich aktivní účast v programu.

Kromě toho budou mít dva nejaktivnější studenti možnost zúčastnit se následující rok 1,5 denního školení v Bruselu (za předpokladu, že budou chtít ve své činnosti pokračovat další rok). Cesta a ubytování těmto studentům bude hrazena ze strany úřadu EPSO.

Vybraní čeští studenti mohou počítat s pomocí MV, MZV a ÚVL při vytvoření podmínek pro prezentaci zaměstnání v institucích EU (např. poskytnutí prostor, zajištění občerstvení, atd.).  

 

 

Vystavilo: oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba: Pousková Pavla

Mail: pavla.pouskova@natur.cuni.cz

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Vytvoření sítě studentů-velvyslanců kariéry v EU" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.