Infromace OPV - "Processing and analysis of microscopic images in Biomedicine" 2018

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ústav molekulární genetiky AV ČR a Československá mikroskopická společnost Vás zvou na týdenní kurz “Zpracování a analýza mikroskopických obrazů v biomedicíně” určený PhD studentům a mladším vědeckým pracovníkům. Kurz se bude konat v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze-Krči ve dnech 16.-20.4. 2018.

Náplní kurzu budou základy práce s obrazem, tj. sběr dat, zpracování a analýza obrazů včetně moderních stereologických metod. Kromě teorie bude velký důraz kladen na praktická cvičení s využitím volně dostupného programu Fiji (fiji.sc). Účastníci jej budou využívat pro zlepšení obrazu, budou řešit biologické úlohy, jako jsou analýza kolokalizace obrazů, analýza dat z metody FRAP nebo z elektronové mikroskopie, sledování pohybu buněk a segmentace objektů. Obtížnější segmentaci budou řešit trénovatelným algoritmem v programu ilastik (ilastik.org), budou restaurovat obrazová data pomocí dekonvoluce v programu Huygens (svi.nl). Součástí budou dále lekce s programem Imaris (http://www.bitplane.com/imaris/imaris), včetně praktických cvičení na firemních počítačích, které povede odborný specialista z firmy.

Podrobné informace o kurzu a odkaz na on-line registrační formulář naleznete na stránkách kurzu (http://microscopytraining.eu/imageprocess/). Kurz volně navazuje na Mikroskopické metody v biomedicíně, který je vhodným úvodem, nicméně účast na tomto kurzu není nutná.

Kurz bude vyučován v anglickém jazyce.
S pozdravem a jménem organizátorů,
Michaela Efenberková a Martin Čapek

##########################################################################

Dear Colleagues,

the Institute of Molecular Genetics ASCR and the Czechoslovak Microscopy Society would like to invite you to the 5-day course “Processing and analysis of microscopic images in biomedicine” intended for PhD students and junior researchers. The course will be held at the Institute of Molecular Genetics ASCR in Prague in April 16-20, 2018.

The course covers the basics in image data acquisition, processing and analysis including modern methods of stereology. Apart from a theoretical background, the emphasis is put on practical experience, the participants will learn how to use free software package Fiji (fiji.sc) for basic or more advanced analyses, how to evaluate co-localizations, analyse data from FRAP and electron microscopy data, how to track particles in images or segment objects. They will solve difficult segmentation tasks by a trainable algorithm in ilastik free software (ilastik.org) and learn how to improve acquired data by deconvolution in Huygens software (svi.nl). There will be also lessons with the Imaris(http://www.bitplane.com/imaris/imaris), including practical exercises on corporate computers led by a professional expert from the company.

For more information and link to the registration form, please, visit the course website (http://microscopytraining.eu/imageprocess/). The course follows the Microscopy methods in biomedicine, the previous attendance of this course, however, is not necessary.

The course will be taught in English.On behalf of the organizers,Michaela Efenberková and Martin Čapek  

Vystavilo: oddělení podpry vědy

 

PřílohaVelikost
PDF icon pamib2018_pozvanka_email.pdf86.98 KB
Přihlásit se k odběru Comments for "Infromace OPV - "Processing and analysis of microscopic images in Biomedicine" 2018" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.