Infromace OPV - Študentská vedecká konferencia

Obrázek uživatele OPV PřF UK

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 25.apríla 2018

Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.  Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. 
Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov do 20.03. 2018:  
Viac informácia na: http://fns.uniba.sk/svk/
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

S úctou a prianím pekného dňa,
Michal Galamboš
/predseda ŠVK PriF UK/

-- 
doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. 

Associate Professor
Comenius University in Bratislava 
Faculty of Natural Sciences 
Department of Inorganic Chemistry 
Mlynska dolina Ilkovicova 6 CH2-224
842 15 Bratislava 4 
Slovak Republic 
tel: +421 2 602 96 351 
cell: +421 917 351 798 
mail: michal.galambos@uniba.sk 
web: www.fns.uniba.sk/kag
 


Vystavilo: oddělení podpry vědy

PřílohaVelikost
Image icon svk_prif_uk_2018_web.jpeg578.31 KB
Přihlásit se k odběru Comments for "Infromace OPV - Študentská vedecká konferencia" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.