Kdo je kdo

Obrázek uživatele SKAS

Garant programu / oboru

Každý program i jeho jednotlivé obory mají své garanty. Garantem je pedagog, který je zpravidla členem katedry či ústavu, na němž se příslušný program/obor vyučuje. Je tvůrcem studijních plánů a můžete se na něj obrátit, pokud máte ve studijním plánu nejasnosti ohledně výběru předmětů, v případech zrušení či nevyučování povinného předmětu, v případě žádostí, které musí garant podepsat apod. Seznam garantů je uveden v Karolínce v kapitole Garanti studijních programů a oborů.

Poradce pro studium

Každá katedra a ústav, někdy i oddělení na ústavech, mají svého poradce pro studium. Pomůže vám s dotazy ohledně výběru předmětů pro další studium nebo výběru povinně volitelných předmětů. Poradce pro studium je uveden v Karolínce u příslušné katedry či ústavu.

KOordinátor pro SIS

Každá katedra a ústav, někdy i oddělení na ústavech, mají svého koordinátora pro SIS. Na něj se obracejte, pokud budete mít problémy se zápisem předmětů, závěrečných prací apod. Koordinátoři jsou opět uvedeni v Karolínce v kapitole Pracoviště, katedry, ústavy u daného pracoviště.

Rozvrháři

Na fakultě je jich šest, hlavním rozvrhářem je prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. z katedry biochemie, který je současně společně s RNDr. Petrem Šmejkalem, Ph.D. z katedry učitelství a didaktiky chemie rozvrhářem pro chemickou sekci. Pro sekci geografickou je to RNDr. Iveta Šuráňová, pro geologickou pan Rudolf Trnka a pro biologickou sekci Mgr. David Svoboda, Ph.D. a RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. Na rozvrháře se můžete obrátit s dotazy ohledně rozvrhů a skupin (paralelky). Informace o zapisování na rozvrh jsou zveřejněny na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare/informa…

Studentská komora akademického senátu (SKAS)

Je tvořena volenými senátory zastupujícími studenty ve vedení fakulty. Umožňuje legislativně řešit problémy obecnějšího charakteru. Na libovolného člena SKAS se můžete obrátit s podnětem na legislativní změnu či s prosbou o pomoc či radu v záležitostech, ve kterých si nejste jisti. Seznam členů akademického senátu je uveden v Obecných informacích na začátku Karolínky a na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu Více viz hlavní komunikační kanál SKAS pro studentskou veřejnost: http://web.natur.cuni.cz/student/

Proděkan pro studijní záležitosti

Studijní proděkankou je doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., která úřaduje na studijním oddělení každou středu od 10 do 12 hodin. Na proděkanku se obracejte prostřednictvím studijních referentek s žádostmi o radu v závažných studijních situacích, s žádostmi o přerušení studia, individuální studijní plán atd.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PŘF UK:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/struktura


SIS (Studijní informační systém)

Michal Švojgr

Administrátor SISu po stránce databází a aplikací, řeší požadavky na společnost ERUDIO vytvářející SIS.

Jana Rubešová (dříve Forstová)

Tajemnice SISu, stará se o faktický obsah, vytváří Karolínku.

Dále tajemníci pro SIS na jednotlivých katedrách (viz. weby kateder).

IT (informační technologie patří pod děkanát)

Václav Hůla

Správce poštovního serveru ZEN, DNS, seznamy IP adres, e-mail

  • Pracoviště: CIT, A6, suterén, dveře S02
  • E-mail: ax@natur.cuni.cz
  • Telefon: 2 2195 1024

David Kománek

Správce webového serveru

Jiří Kühn

Obsah www stránek, novinky na fakultním webu

Knihovny (SVI - Středisko vědeckých informací)

Web knihoven

Balvínová (Středisko vědeckých informací)

ÚJOP (Ústav jazykové a odborné přípravy UK)

http://ujop.cuni.cz/oddeleni_cj/kontakt_cs.php

Přihlásit se k odběru Comments for "Kdo je kdo" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.