Ministerstvo zahraničních věcí ČR hledá kandidáty ........

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Dobrý den,

Ministerstvo zahraničních věcí ČR hledá kandidáty na sekondované pozice do civilní mise EU v Mali, v rámci “1st Call for Contributions 2014“ (viz příloha).

Termín nástupu co nejdříve po ukončení výběrového řízení MZV a EU, délka vyslání 1 rok (s možností prodloužení).  

Pokud splňujete předepsané kvalifikační požadavky (u většiny pozic je povinná francouzština min. na stupeň B1 a/či angličtina) a máte zájem se na některou ze sekondovaných pozic přihlásit, zašlete prosím vyplněnou přihlášku (Annex 2) e-mailem na adresu nkm@mzv.cz nejpozději do24.3.2014 do 10:00 hod. Na přihlášky obdržené po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Upozornění: Nabídka je určena zájemcům mimo státní správu (= těm, kteří momentálně nejsou zaměstnanci žádného resortu). Vyslání do mise by se uskutečnilo na základě smlouvy s MZV ČR. Sekondovaný expert v civilní misi EU pobírá ze strany EU per-diems v EUR a od MZV korunovou odměnu v CZK.

Informace k bezpečnostním prověrkám: Dle příslušného Metodického pokynu MZV lze akceptovat přihlášky externích uchazečů na sekondované posty v civilních misích, kteří nemají žádnou bezpečnostní prověrku na místa, kde je ze strany vyhlašovatele požadována prověrka max. na stupeň Důvěrné -“Confidential” (tzn. včetně Vyhrazené -“Restreint”). Pokud takovému uchazeči bude ze strany MZV schválena nominace a dané místo v mezinárodním výběrovém řízení získá, neprodleně si prostřednictvím MZV ČR podá u NBÚ žádost o zahájení bezpečnostního řízení a na místo v misi nastoupí poté, až prověrku obdrží. Na místa s požadovanou prověrkou na st. Tajné -“Secret” tento způsob aplikovat nelze, zájemce ji musí vlastnit již v momentě podávání přihlášky.

Více informací k vysílání do civilních misí EU prostřednictvím MZV ČR k dispozici na webu zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prace_v_mezinarodnich_org/narodni_kontaktni_misto/civilni_mise_eu_v_ramci_spolecne.html

 

Poznámka: Pokud se na tuto nabídku hlásit nebudete, na zprávu prosím neodpovídejte.

 

Případné doplňující dotazy k samotnému vysílání expertů do civilních misí EU na výše uvedeném emailu rádi zodpovíme.

 

S pozdravem

Národní kontaktní místo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

P r a h a

(See attached file: New Annex 1 Mali.pdf)(See attached file: Annex 2 - EUCAP Sahel Mali 27.02.2014.docx)

**********************************************************

Právní informace: Tento e-mail a jakékoli soubory k němu připojené mohou být důvěrné nebo chráněné právními předpisy. Pokud jste tuto zprávu omylem obdrželi, prosíme oznamte toto odesílateli bez zbytečného odkladu a poté ji vymažte z Vašeho systému. 

Legal Disclaimer: The information contained in this message and any attached files can be confidential and may be legally privileged. If you have received this message by mistake please let the sender know immediately and then delete this mail. 

 

 

kontaktní osoba: Darina Koubínovámail: darina.koubinova@gmail.com

Přihlásit se k odběru Comments for "Ministerstvo zahraničních věcí ČR hledá kandidáty ........" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.