Ochrana životního prostředí

Obrázek uživatele Pepik

Ústav pro životní prostředí sídlí v Benátské ulici č. p. 2, v malebném areálu botanické zahrady PřF UK. Jako takový vznikl oficiálně v roce 1990, jeho historie na UK v Praze však sahá až do roku 1977. Studentům a vyučujícím je zde umožněna výuka a výzkum v mnoha oblastech ochrany životního prostředí, zejména ovzduší, vody, ochrany přírody, odpadů a aplikaci GIS (geografických informačních systémů). Ústav je celofakultním pracovištěm, které přímo nespadá pod žádnou sekci na fakultě. V současné době technicky spadá pod proděkana sekce Geologie.

 

PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ

Studium je v nižších ročnících zajišťováno nejen přednáškami ústavu, ale i z jednotlivých sekcí. Na přednáškách tedy budete potkávat také studenty těchto oborů s jinými znalostmi a přirozeně vám mohou některé návazné přednášky chybět. V takovém případě se nebojte ozvat, vyučující přesně neví, co má kdo za ostatní předměty. Množství předmětů vyučovaných přímo na ústavu postupem studia vzrůstá.

Předměty jsou z velké části povinné (hlavně na počátku studia), jelikož tu neexistuje modulový systém. Postupně přibývají předměty povinně volitelné, balíček, ze kterého už si sami během bakalářského studia vyberete předměty, které vás zajímají a souvisí např. s tématem bakalářské práce.   Pak jsou zde i ryze volitelné předměty (není nutné je splnit, ale kredity se vám mohou hodit). Využít můžete samozřejmě také širokou nabídku předmětů ostatních sekcí, které můžete absolvovat navíc. Veškerý seznam předmětů, včetně povinného studijního plánu, naleznete v Karolínce http://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/ . Seznam zkratek a umístění všech učeben najdete v SIS, pod záložkou „Rozvrh NG“ a dále „Učebny“, hodit se vám mohou i přehledné mapky jednotlivých budov: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/budovy-a-umisteni-fakulty

TIP: Pozor si dejte na kreditní limit – pokud máte zapsáno více jak 70 kreditů/akademický rok musíte na konci roku splnit pro postup do následujícího ročníku hranici 60 kreditů, normálně vám postačí 45 kreditů.

Nejvíce informací o daném předmětu se dozvíte přímo od přednášejícího, zástupci ústavu jsou o pravidlech jednotlivých předmětů méně informováni. Ideální je v tomto případě kontaktovat někoho z vyššího ročníku, nebo napsat na Facebook ústavu www.facebook.com/environmental.science , který spravují hlavně studenti. Většina interních vyučujících sídlí v tzv. domečku, který je přístupný přes dvůr ústavu. Kontakty na vyučující naleznete zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kontakty . Část vyučujících tvoří externisté – sídlí mimo fakultu, tudíž je lepší kontaktovat je e-mailem nebo telefonem. Pokud nevíte na koho se obrátit, zkuste opět kontaktovat někoho ze studentů nebo paní sekretářku Moniku Novotnou: uzp@natur.cuni.cz .

TIP: Vždy se snažte, jak v osobní konverzaci, tak v mailu, oslovovat vyučující jejich (nejvyšším) akademickým titulem (najdete v kontaktech na vyučující). Působí to mnohem lépe a profesionálněji, než začínat e-mail jenom frází „Dobrý den“.

 

KAM PRO SKRIPTA?

Ústav pro životní prostředí má v přízemí vlastní knihovnu, kde obvykle seženete všechny potřebné materiály, které vám doporučí přednášející. Na půjčování literatury vám stačí PřFUK karta (ISIC), na webu zjistíte, kde se daný materiál nachází a zda je aktuálně možné si jej půjčit domů, nebo přečíst ve studovně. Vedle naší knihovny se nachází i knihovna katedry botaniky, kterou lze též využívat. Jako záchranu je možné využít nabídku Národní knihovny, která disponuje velmi širokou nabídkou odborné literatury, nebo se poohlédnout po nástěnkách a v burze skript a učebnic na webu: web.natur.cuni.cz/student/burza-skript-ucebnic . Podklady k přednáškám šíří učitelé buď pomocí Moodle dl2.cuni.cz nebo na stránkách katedry, v SIS, nebo na vlastních stránkách, které většinou představí na první přednášce.

Kromě skript a odborných časopisů jsou ve školní knihovně k dispozici i bakalářské a diplomové práce, do kterých je dobré před vlastním tvořením alespoň nahlédnout. Najdete tu také několik volně dostupných počítačů s internetem a tiskárnu. V případě potřeby je možné využít i počítače v Laboratoři GIS v prvním mezipatře (po dohodě s Ing. Matějíčkem, který sídlí hned vedle).

TIP: Pozor na pokuty! Školní knihovna není v tomto ohledu příliš shovívavá a při prodlení doby výpůjčky si účtuje 2Kč/den. I zdánlivých pár knížek vrácených příliš pozdě se může docela prodražit.

 

CIZÍ JAZYKY

Samotná výuka cizích jazyků je bohužel dosti omezená, zahrnující pouze volitelnou dvousemestrální angličtinu. Ti, kteří chtějí cizí jazyky oprašovat, mohou vyjet ve vyšším ročníku do zahraničí na Erasmus nebo se stát členem fakultního Erasmus clubu. Ten nabízí možnost pravidelně se během školního roku setkávat se zahraničními studenty prostřednictvím nejrůznějších společných akcí. Jako členové clubu se také můžete přímo ujmout zahraničního studenta jako tzv. „Buddy“. Více informací na: http://erasmusclub.natur.cuni.cz/  V zimním i  letním semestru můžete využít nabídky cenově zvýhodněných kurzů, které pořádá Oddělení cizích jazyků (UJOP UK) : http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/aktuality/pripravne-jazykove-kurzy-v-ls

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE aneb SLEDUJTE NÁSTĚNKY

se jménem nebo jednoduchým přihlášením studenta – kliknutím na odkaz student v pravém horním rohu). Dále na nástěnce před knihovnou, kde se objevují informace o zkouškách, nabídky práce, informace o konferencích a nejrůznějších akcích, seznamy otázek ke státním bakalářským nebo magisterským zkouškám. Začátkem semestru se tu objevují i informace o odpadlých přednáškách (zvlášť u externích vyučujících), na konci pak výsledky zkoušek. Na nástěnce u vrátnice najdete rozvrhy jednotlivých ročníků a někdy také oznámení o odpadnutí přednášky. 

Důležité studijní termíny jsou průběžně aktualizovány na webu: www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/studium/terminy . Spolu s ostatními důležitými termíny je najdete také v google kalendáři, kde však tak často aktualizovány nejsou:  www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kalendar .

 

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Přímo v areálu zahrady, nedaleko od budovy ústavu se nachází studijní oddělení (ve směru k tramvajové zastávce Botanická zahrada). Při jakýchkoliv problémech se studiem můžete kontaktovat paní Marii Vítkovou (úřední hodiny: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni ). Vždy je dobré si pro jistotu předem ověřit obsah webu Ústavu pro ŽP. Vzhledem k občasným změnám není vždy pravidlem, že na studijním oddělení budou vždy včas a o všem informováni. Pro případ, že se setkáte s rozdílnou informací, je vždy jistější kontaktovat paní sekretářku, popř. tajemnici ústavu RNDr. Jolanu Tátosovou Ph.D. (jolana(at)blatna.cuni.cz ). Pro každý ročník také existuje i tzv. ročníkový garant/poradce www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/studium/garanti-a-poradci-studia , který vám rád poradí.

 

PRAKTICKÁ ČÁST STUDIA

V rámci ÚŽP existuje několik výzkumných skupin, další výzkum probíhá na základě spolupráce s ústavy akademie věd nebo správami CHKO a NP. Téma bakalářských prací se však většinou volí až koncem druhého nebo ve třetím ročníku. V tomto případě velmi záleží také na charakteru budoucí práce a domluvě se školitelem. Ke studiu neodmyslitelně patří samozřejmě i exkurze, jejichž termíny se domlouvají během přednášek a bývají vyvěšeny na nástěnce – stejně tak, jako zajímavé jednorázové přednášky a promítání.

STUDENTI STUDENTŮM
Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat:

·        Studenty oboru na Facebooku: www.facebook.com/environmental.science

·        Studentské senátory: www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu   
(aktuálně nás zastupují studenti geologické sekce, ale zvažte svoji kandidaturu ve volbách příštích)

·        Aktivní studenty fakulty na webu Studenti studentům: http://web.natur.cuni.cz/student/

Doporučujeme:

·  Spoustu důležitých novinek a informací o studentském fakultním životě najdete na Studentském webu PřF UKhttp://web.natur.cuni.cz/student/

·  Vše nové ze světa vědy, včetně objevů vědců naší Alma mater čtěte v nové rubrice „Publikační okénko“: www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/vypis-clanku

·  Co nového na univerzitě? Dozvíte se na studentském portálu www.ukacko.cz

·  Nově vznikla Studentská Unie Přírodověda SUP: https://www.facebook.com/SUPrirodoveda organizuje mimo jiné Deskovečery (1. A 3. středa v měsíci), Cestovatelské večery Světoběžník (4. Úterý v měsíci) a Lančmít = neformální piknik (1. středa v měsíci)

 

Studentské spolky

Divadelní spolek Hamba http://hamba.tym.cz/ (magdalena.hrdinova@gmail.com)

Erasmus klub http://erasmusclub.natur.cuni.cz/ (skrze jejich Google groups)

 

Důležité kontakty

Studijní referentka

Marie Vítková           

T: 221 951 158                          

E: marie.vitkova@natur.cuni.cz

Sekretářka ÚŽP

Monika Novotná

T: 221 951 901                

E: uzp@natur.cuni.cz

Ředitel ÚŽP

Doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.     

T: 221 951 902

E: tomas.cajthaml@natur.cuni.cz

Kompletní ústavní kontakty: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/Kontakty


Úřední hodiny studijního oddělení

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Studijní oddělení - agenda Bc, Mgr

12 - 15

10 - 12

10 - 12

12 - 15

-

Studijní proděkanka 

-

-

10 - 12

-

-

 

Otevírací doba knihoven

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

ÚŽP

8:30–12  13–17

8:30–12  13–17

8:30–12  13–17

8:30–12

8:30–12

Botanika

8:30-12 12:30-16:30

8:30-12 12:30-16:30

8:30-12 12:30-16:30

8:30-12 12:30-16:30

8:30-12

Ve zkouškovém období a v létě je zkrácená, vice info na webu příslušné knihovny

Na přípravě textu se významně podílela Pavlína Ráslová a na aktualizaci 2013 Jolana Tátosová, ještě jednou jim děkuji

Naposledy upraveno - říjen 2014 

Komentáře

Pepo a Pavlo, moc díky!

Přihlásit se k odběru Comments for "Ochrana životního prostředí" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.