Ohlédnutí za Albertovskými stráněmi 2012

Obrázek uživatele Jan Kriz

Bez dvou dnů se přesně po roce uskutečnil již 4. ročník přírodovědeckých albertovských strání. Naší vizí je přírodě blízký, nízkoúdržbový ekosystém přístupný veřejnosti.

Letos poprvé patří do správy PřF celá stráň od velkých (matfyzáckých) schodů k malým, včetně části pod kostelem sv. Apolináře. To přináší možnost určovat další směřování celého území a budování spojovacích cest, ale také zvětšuje objem potřebné práce.

Pro celé území byla zpracována v rámci výuky odborníků na ochranu životního prostředí studie, kterou naleznete zde na webu. Přináší alternativy rozvoje a ve své záverečné části dává vodítko k tomu, jak stráň za pár let bude vypadat.

Na bývalé matfyzácké části přiléhající k velkým schodům se po loňském jarním vyklučení stromů šíří křídlatka a pajasan. V rámci brigády započal mechanický boj s těmito nechtěnými invazními rostlinami, žel pracovní síly nebylo dostatek k její kompletní likvidaci, takže se v ní bude dále pokračovat s využitím fakultních zdrojů.

Brigáda letos proběhla před začátkem migrace ropuch obecných do nedaleké vodní nádrže v genetické zahradě. Díky tomu jsme vyrušili pouze pár žab, o které jsme se s dobře postarali.

Ve čtvrtek se však stihlo mnohem více:

  • vysázení 50 habrů k vytvoření pohledové překážky nad Hlavovým ůstavem (patologií)
  • napojení dolní spojovací cesty na malé schody
  • dobudování cest včetně schodů v části pod kostelem
  • vyčištění horního plácku pod kostelem a jeho příprava na umístění nových laviček
  • sběr odpadků na většině plochy strání
  • likvidace zbytku opletky u malých schodů a příprava povrchu na vysetí teplomilného trávníku
  • vysázení a označení dalších žádoucích dřevin (dub, dřín, trnka, javor)
  • vytvoření několik hranic dříví, které můžou sloužit jako úkryt živočichům
  • zprůchodnění horní spojovací cesty od velkých až po malé schody

Na brigádu darazili i zástupci 1. lékařské fakulty a veřejnosti, ale především členové nejužšího vedení fakulty, v čele s panem děkanem. Ten následně vedl brigádníky i pro zaslouženou odměnu do Kuželkárny, kde se podrobně probraly plány do budoucna.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii (fotil Jan Martinek a paní tajemnice).

Přihlásit se k odběru Comments for "Ohlédnutí za Albertovskými stráněmi 2012" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.