Počítače

Obrázek uživatele SKAS

Podrobnosti o informačních technologiích hledejte na webu Centra informačních technologií: http://www.natur.cuni.cz/faculty/cit/ Více informací o CAS pro fakultní uživatele je dostupných na adrese: http://www.natur.cuni.cz/faculty/cit/navody/

Informační systémy

 

Používání výpočetní techniky v počítačové síti fakulty upravuje opatření děkana č. 5/2012.

Centrální autentizační služba (CAS)

Zajišťuje přihlašování uživatelů do mnoha informačních služeb univerzity. Základní informace pro fakultní uživatele jsou uvedeny na webu Centra informačních technologií (CIT).

Login CAS a fakultní

Při vydání průkazu studenta (viz kapitola ISIC a studentský průkaz) dostanete osobní číslo, login CAS a počáteční heslo. Číslo osoby je vytištěné na průkazu studenta. Svůj login CAS lze zjistit po přihlášení k CAS na adrese cas.cuni.cz, pro přihlášení použijte číslo osoby. Zobrazí se dvě přihlašovací jména; osobní číslo (osm číslic) a login (případná doménová část loginu CAS začíná znakem lomítko, znak lomítko v loginu lze ve většině aplikací nahrazovat znakem zavináč). Fakultní login je zpravidla totožný s loginem CAS (případná doménová část loginu CAS je potlačena). k CAS, SIS a většině dalších celouniverzitních aplikací využívajících CAS k autentizaci se lze přihlašovat pomocí loginu CAS nebo osobního čísla. Pro přihlášení do fakultního informačního systému (především do Google Apps, webového portálu, tiskového systému, počítačových učeben a studoven) se používá fakultní login (osobní číslo nebo emailovou adresu nelze použít).

Heslo

Počáteční heslo má platnost jen 5 dnů, slouží výhradně pro nastavení plnohodnotného tzv. „ověřeného“ hesla. Platnost „ověřeného“ hesla je 365 dní. Do 15 min. od nastavení počátečního nebo ověřeného hesla v CAS dochází k automatickému nastavení totožného hesla na fakultním účtu. Přístup lze obnovit i pomocí nedávno propadlého hesla. Zapomenete-li však heslo nebo je delší dobu propadlé, je pro obnovu přístupu nutné osobně navštívit studovnu fakulty nebo výdejní centrum průkazů a požádat o nové počáteční heslo CAS! CAS vás může začít před vypršením platnosti „ověřeného“ hesla upozorňovat, pro upozorňování je nutné si v CAS nastavit funkční emailovou adresu.

Používané druhy hesel

Počáteční heslo: Možnost získat počáteční heslo (i opětovně) máte v libovolném výdejním centru průkazů nebo na studovně fakulty. Pro ověření totožnosti na studovně je nutné předložit průkaz studenta, výdejny akceptují občanský průkaz. Platnost počátečního hesla v CAS je pouze 5 kalendářních dnů ode dne vydání.

Ověřené heslo: Měnit heslo a tím prodlužovat jeho platnost lze po přihlášení k CAS.

Neověřené heslo: z bezpečnostních důvodů není na PřF dovolena změna na tento typ hesla (získání nového hesla pouze přes internet zadáním údajů o sobě). Pokud se vám nedaří přihlásit k fakultnímu účtu nebo účtu v CAS, prostudujte si návody a informace na webu CIT, případně požádejte o pomoc službu na studovně.

PODROBNOSTI O INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH HLEDEJTE NA WEBU CIT:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/cit/

Studijní informační systém (SIS)

SIS je pro studenta velmi důležitou databází. Obsahuje několik modulů, s nimiž student musí bezpodmínečně umět pracovat. Po přihlášení do SIS je možné prohlížet předměty, zapisovat je, přihlašovat se k rozvrhu a ke zkouškám, kontrolovat výsledky studia, prohlížet témata závěrečných prací a přihlašovat se k nim a editovat své osobní údaje (není povolena změna trvalé adresy a příjmení, změna se musí hlásit písemně na studijním oddělení). Dle zákona je student povinen sdělit aktuální adresu pro doručování pošty, proto pečlivě dbejte, abyste ji měli v SIS správně uvedenou; nesprávná adresa znamená kromě nemožnosti doručit důležitou poštu porušení zákona.

K SIS se lze přihlásit na adrese is.cuni.cz/studium pomocí přihlašovacích údajů CAS. Hlásí-li vám SIS „zadali jste správné přihlašovací údaje, ale nemáte roli pro práci“, pak je to způsobeno tím, že vás studijní oddělení doposud nezavedlo jako studenta do SIS, zavedení si lze ověřit v aplikaci Hledání osob v SIS (hledání osob, informace o předmětech apod. můžete v SIS procházet i jako nepřihlášení uživatelé). Po přihlášení k SIS jsou nabízeny aktuálně dostupné aplikace pro danou roli, pozastavením kurzoru myši nad ikonou aplikace se zobrazí její stručný popis. Přes ikonu „?“ je k dispozici kontextová nápověda. v aplikaci Osobní údaje nezapomeňte doplnit emailovou adresu na záložce Změna údajů, na tuto adresu jsou doručovány zprávy ze SIS (např. od vyučujícího nebo upozornění na nový termín zkoušky), také zkontrolujte své osobní údaje a proveďte nezbytná nastavení o zveřejňování na záložkách Povolení zveřejnit a Možnosti uživatele.

V případě dalších potíží se obraťte na správce SIS (is.cuni.cz/studium/info), propojení rozvrh – SIS a mezifakultní vazby zajišťuje RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS):
https://is.cuni.cz/studium/

Moodle – e-learning

Systém Moodle zajišťuje elektronickou podporu výuky. Každý předmět zde má anebo bude mít svůj prostor, ve kterém naleznete studijní materiály ke stažení, pokyny vyučujících, diskuse o problematice předmětů, budete zde odevzdávat úlohy, vypracovávat testy apod. Vstoupit do systému můžete přes web Přírodovědecké fakulty nebo přímým odkazem http://dl2.cuni.cz

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlašovací údaje do systému jsou stejné jako do ostatních systémů. Přihlásit se můžete pomocí loginu nebo osobního čísla a hesla CAS. Klíč k zápisu do jednotlivých předmětů vám poskytnou příslušní vyučující na začátku semestru.

MOODLE: http://dl2.cuni.cz

Elektronická pošta

Každý student fakulty má automaticky (nejpozději do 1 dne od získání UK průkazu) zřízenu elektronickou poštovní schránku v doméně natur.cuni.cz, tedy např. novak3@natur.cuni.cz. Kromě této krátké adresy (část před zavináčem je fakultní login, vždy používaný k přihlášení do schránky i do jiných aplikací) je uživatelům vygenerován alias ve formě jmeno.prijmeni@natur.cuni.cz, tady např. jan.novak@natur.cuni.cz. Znění svého aliasu můžete zkontrolovat na adrese http://alias.natur.cuni.cz/, kde můžete v případě kolize s již používaným aliasem jiného uživatele navrhnout vhodnou alternativu. Alias není nic jiného, než druhé jméno vaší poštovní schránky. Přihlašování je však možné pouze loginem. K poště se přihlásíte na adrese posta.natur.cuni.cz. Prostředí fakultního emailu je stejné jako volně dostupný Gmail, jen s rozšířenými možnostmi a zcela bez reklam.

Doporučujeme fakultní email používat, mimo mnoha nabízených aplikací budete dostávat i Přírodovědecký newsletter s řadou zajímavých a užitečných informací. Tento email je uveden jako váš kontaktní při vyhledávání na fakultě. Proto na něj jistě dostanete i důležité informace od pedagogů. Jestliže se rozhodnete fakultní email nevyužívat, nastavte si přeposílání emailů na vámi využívanou emailovou adresu.

Vaší pozornosti doporučujeme také adresu http://ga.natur.cuni.cz/FAQ, kde najdete mnoho zodpovězených otázek na téma pošta a Google Apps – což jsou na naší fakultě velice blízká témata.

PŘIHLÁŠENÍ k ELEKTRONICKÉ POŠTĚ:
http://posta.natur.cuni.cz/

Google Apps natur.cuni.cz

Fakulta využívá služeb Google Apps (GA). Kromě pošty – Gmailu, můžete využít i další online aplikace přímo spojené s vašim poštovním účtem: Dokumenty, Weby, Skupiny a mnoho dalších. Aplikace GA můžete používat takřka kdekoli na světě, kde najdete připojení k internetu. Zkuste psát dokumenty online a budete je mít přístupné odkudkoli a zabráníte také ztrátě dokumentů uložených na lokální disk počítače, sdílejte jednu verzi dokumentu a společně jej v jeden okamžik upravujte s ostatními…

Fakultní GA mají integrován adresář všech studentů a pracovníků fakulty. Do svého kalendáře můžete připojit kalendář fakulty, abyste nezapomněli na důležitá data. Své kontakty a kalendáře ve fakultním účtu můžete jednoduše synchronizovat s mobilem s OS Android a iPhone. Přihlásit se do fakultních Google Apps – stejně jako do fakultní pošty – můžete na stránce http://posta.natur.cuni.cz/

Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome. Popis služeb, novinky a mnoho návodů pro seznámení se s Google Apps najdete vždy na adrese http://ga.natur.cuni.cz/

INFORMACE O GOOGLE APPS:
http://ga.natur.cuni.cz/

Počítačové studovny a učebny

Následující text je pouze výběrem zásadních informací týkajících se počítačových studoven a učeben zveřejňovaných na webu učeben, v rámci fakulty lze použít i zkrácený tvar http://ucebny/. Další text se často odkazuje na jeho jednotlivé sekce tohoto webu. Provozní doba studoven se během roku mění (semestr, zkouškové, prázdniny). Aktuální informace najdete vždy na webu učeben (ikona rozvrhu u příslušné studovny nebo učebny).

Počítačové učebny

 • PUA (23 terminálů) – (Počítačová Učebna Albertov), Albertov 6, suterén vlevo, místnost S01,
 • B5 (19 terminálů) – Viničná 7, 1. patro vpravo, místnost 110,
 • K1 (19 PC) – Albertov 6, 3. patro u výtahu,
 • K2 (14 PC) – Albertov 6, 3. patro u výtahu,
 • Z3 (18 PC) – Albertov 6.

Počítačové studovny

 • A6 Věž (17 terminálů) – Albertov 6, (věž, podkroví nad učebnami K1 a K2 u výtahu), 3. patro,
 • V7 (10 terminálů) – Viničná 7, (biologická knihovna), 1. patro, přímo proti schodišti.

Učebny slouží především pro výuku za přítomnosti vyučujících. Studenti zde většinou nemají možnost samostatné práce mimo dobu rozvrhované výuky. Naproti tomu studovny slouží pro samostatnou práci a zajišťují obvykle celodenní přístup („Hodiny pro fakultní veřejnost“). Na studovnách je vždy nainstalován SW používaný při výuce. Při práci ve studovnách/učebnách je třeba řídit se opatřením děkana č. 5/2012 k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky doplněným o řád počítačové učebny (studovny), který najdete na webu učeben v sekci Řád učebny.

ÚČet pro počítačové učebny/studovny

Všichni studenti se na počítačových učebnách/studovnách přihlašují svým fakultním loginem a heslem.

Přihlášení do systému

 1. Stiskněte Ctrl+Alt+Del, textové upozornění potvrďte stiskem tlačítka OK.*
 2. Do políčka „Uživatelské jméno/Username“ napište vaše přidělené uživatelské jméno.
 3. Do políčka „Heslo/Password“ napište vaše heslo. Pozor, v heslu se rozlišují malá/velká písmena! (Pokud se vám nedaří přihlášení, zkontrolujte si, že se hlásíte do domény “PRFUK” a indikátor „Num Lock“ svítí a „Caps Lock“ nesvítí, také se někdy pletou klávesy Y a Z. Někdy může být zapnuta anglická klávesnice).
 4. Stiskněte OK. (Po deseti neúspěšných pokusech o přihlášení se účet na dobu třiceti minut uzamkne.)

*Tento krok neplatí při přihlašování se na virtuální terminály, které najdete například na PUA, B5, na studovně A6 Věž

Ukládání dat

 1. Dočasná data můžete ukládat na lokální disky počítače s výjimkou terminálů, kde disky nejsou, (viz http://ucebny.natur.cuni.cz/LokalniDisky.php), vlastní paměťová média, nebo na sdílené disky serverů (viz http://ucebny.natur.cuni.cz/SdileneDisky.php).
 2. Důležitá data si ukládejte do svého domovského adresáře na serveru (disk J:), který je dostupný nezávisle na tom, u kterého počítače se přihlásíte.

Odhlášení

 1. Stiskněte tlačítko Start a vyberte volbu „Vypnout…“.
 2. Pokud bude po vás na stanici pracovat další uživatel, vyberte „Odhlásit uživatele …“. v opačném případě vyberte „Vypnout“ a potvrďte stiskem OK.
 3. Ve vlastním zájmu na odhlašování po skončení práce nezapomínejte!

Tiskové služby

Ve všech studovnách je možný černobílý tisk. Ve studovně A6 Věž i barevný tisk dokumentů ve formátu A4. Samoobslužný tisk a automatické účtování těchto služeb zajišťuje systém SafeQ. Pro používání systému potřebujete bezpodmínečně studentský/ISIC průkaz a dostatečný zůstatek na vašem účtu v systému SafeQ. Ten vzniká/zaniká automaticky s účtem pro učebny a při ukončení/přerušení studia si případný zůstatek musíte včas protisknout nebo vybrat (v pokladně fakulty). Po 3 měsících od ukončení studia bude účet zrušen a nevybraný zůstatek propadne (nelze jej již vybrat). Vkládat a vybírat hotovost na účet můžete prostřednictvím automatů ve studovnách nebo v pokladně fakulty. Podrobné informace najdete v samostatné sekci Tiskové služby a nastránce věnované SafeQ na webu učeben.

Virtuální terminály

Na některých učebnách a studovnách se můžete, na místo klasických PC, setkat s virtuálními terminály. Tyto „krabičky” vás po přihlášení pouze připojí na jeden z mnoha čekajících operačních systémů, které jsou připraveny k použití. Mějte na paměti, že v tu chvíli nejste u počítače s diskem C:, i když to tak vypadá. Po odpojení a opětovném přihlášení dostanete pravděpodobně k dispozici zcela jiný virtuální počítač. Vaše data si proto vždy ukládejte na síťový disk J:, který je svázán s vašim účtem nebo na flash disk.

Potřebujete s něčím poradit nebo pomoci?

Doporučujeme všem studentům zaměřit svou pozornost zejména na sekci FAQ (často kladené otázky) webu učeben, kde najdete řešení nejčastějších situací, s kterými se během studia a používaní výpočetní techniky můžete setkat. Pokud zde pomoc nenajdete, je vám na studovně A6 Věž vždy k dispozici správce, případně můžete svůj dotaz zaslat na adresu ucebny@natur.cuni.cz.

WEB UČEBEN:
http://ucebny.natur.cuni.cz/

Bezdrátová síť Eduroam

Většina učeben a společenských prostor v budovách fakulty je pokryta WiFi signálem. k připojení musíte nastavit své zařízení. Heslo je totožné jako do ostatních systémů fakulty. Veškeré informace o připojení svých mobilních zařízení (notebook, PDA, mobilní telefon atd.) do bezdrátové sítě eduroam najdete na fakultních webových stránkách eduroam.natur.cuni.cz. Pro uživatele operačního systému Windows Vista a Windows 7 je k dispozici program, který nastaví automaticky všechny potřebné parametry k přihlášení do sítě eduroam na vašem počítači.

INFORMACE O BEZDRÁTOVÉ SÍTI EDUROAM:
http://eduroam.natur.cuni.cz/

Webové prezentace

Všichni studenti s platným fakultním emailem mohou dále využít prostor na centrálním webovém serveru pro tvorbu a prezentaci webových stránek, které obsahově a tematicky souvisejí s jejich studijním zaměřením. Veškeré potřebné informace najdete na adrese http://web.natur.cuni.cz/system/docs/ Uživatelé mají automaticky k dispozici 25 MB diskového prostoru pro svou osobní prezentaci, obsahově související s jejich výzkumem, pedagogickými aktivitami nebo studijním zaměřením. Po dohodě je v odůvodněných případech možné prostor rozšířit a poskytnout i další služby.

Weby Google

Všichni studenti i zaměstnanci fakulty mají k dispozici službu Weby Google. Ta umožňuje jednoduše, rychle a bez znalostí programování vytvářet webové stránky pro týmy, projekty nebo výměnu informací. Do Webů, můžete snadno vkládat dokumenty, tabulky, kalendáře nebo multimediální soubory. Přístup na webové stránky máte pod kontrolou tak, že je můžete ponechat jako uzavřený prostor pro výměnu informací a sdílení dokumentů v pracovním týmu, nebo je naopak můžete vystavit pro otevřený přístup.

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU
http://ga.natur.cuni.cz/

Komentáře

Ahoj, zajímalo by mě jestli je v budovách UK wifi připojení k internetu?
Děkuji. T.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj

Ano,v budovách UK obvykle je WiFi signál. Záleží ale kde přesně - budu mluvit jen za PřF - snaha je mít pokrytí co nejlepší, některé části budov ale stále pokryté nejsou. Wifi funguje pod projektem Eduoram, takže pod akademickým loginem, kde se díky loginu do Eduoram můžeš připojit do různých univerzitních sítí (třeba v Brně a naopak).

Jan Kříž

Ahoj, prakticky veškeré informace o Eduroamu na PřF jsou na http://wifi.natur.cuni.cz/ S nastavením připojení pro Tvůj systém pomůže někdo v okolí nebo strejda Google. Někdy to je netriviální. :-) Připojení nastavené podle stránek výše funguje na většině českých . Občas se někde vyskytne i malá lokální síť, např. pro jednu laborku nebo tak, ale to tady asi nemá cenu řešit. Zvláště u nás jsou baráky staré, s tlustými zdmi a mnohdy i s těžkými dveřmi, takže síla signálu je dost proměnlivá: na chodbě třeba je výborná, ale za rohem už skoro není a tak.

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Nastavení eduroamu je poměrně dost složité, navíc potřebuje vlastní certifikát. A právě zde končí možnosti mého mobilu, který prostě nezvládá používání jiných než předistalovaných certifikátů.

Já jsem v Androidu nastavil Eduroam doslova na pár dotyků - stroj po tom certifikátu nevzdechnul, stačilo jen vyplnit jméno a heslo a vybrat správné šifrování. Ono by to mělo chodit i bez toho certifikátu. Jinak občas někde nějaká jiná wi-fi je, nicméně jde o dočasné nebo prostorově velmi omezené věci a obecně bych na to rozhodně nespoléhal. Občas se někde vyskytnou sítě UK-simple, UK-visitors apod., které vypadají otevřeně a p přihlášení se do sítě si člověk pustí internetový prohlížeč, který ho hodí na přihlašovací stránku, kde vyplní jméno a heslo do CAS. Ale tyhle sítě pomalu vymírají ve prospěch Eduroamu.

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Přihlásit se k odběru Comments for "Počítače" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.