Portál elektronických zdrojů

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Návod na práci s portálem ezdrojů

V polovině června 2019 byla spuštěna nová verze webového portálu ezdrojů. Tento portál spravuje Ústřední knihovna UK a je určen pro zpřístupnění ečasopisů, eknih a databází, které zahrnují eknihy, ečasopisy, ale i faktografické údaje!

Portál je dostupný na adrese ezdroje.cuni.cz :

*1 : Vyhledávání E-zdrojů, tedy databází podle jejich názvu. Prohledává se to, co lze vylistovat dle kritérií pod odkazem E-ZDROJE (1a)

*1a: volbou šipky vedle názvu E-ZDROJE se vypíší možnosti, podle kterých chcete zobrazit seznam dostupných databází. Můžete zvolit seznam abecední, volit podle oboru, nechat si zobrazit pouze zdroje, které jsou vždy volně dostupné, nebo aktuální zkušební přístupy. Jaký je obsah seznamů a jak s informacemi v něm pracovat uvádím níže

*2: Vyhledávání podle klíčových slov, nebo konkrétních časopisů a knih.

Automaticky je vyhledávání nastaveno na prohledávání v „Ukaž“. To je „univerzitní google“, který umí prohledávat jak v obsahu knihovního katalogu Univerzity, v sbírce vysokoškolských prací- diplomek, tak hlavně skrz většinu nakoupených databází. Není tedy potřeba znát konkrétní název časopisu, stačí zadat klíčové slovo, nějaký termín a Ukaž prohledá časopisy a knihy obsažené v pořízených databázích a nabídne vám jako výsledky odkazy na konkrétní články, či kapitoly knih, kde se hledané pojmy nachází.

Chcete-li hledat konkrétní časopis nebo knihu a znáte jeho jméno, tak požadovaný název zapíšete do stejného políčka, ale musíte překliknout z Ukaž na E-časopisy nebo E-knihy. Poklikem na volenou položku se změní barva jejího pozadí – červeně podbarvený již nebude název Ukaž, ale vaše zvolená volba:

 

3* Rychlý přístup nabízí odkazy na konkrétní databáze, které jsou na Univerzitě nejvíce vyhledávané. Odkaz sice nevede přímo do konkrétní databáze, ale na popis daného zdroje, ve kterém si vyberete, zda chcete zvolit přímý přístup (v případě, že jste připojeni k IP adrese Univerzity), nebo vzdálený přístup.

*4 : Nové zdroje zveřejňují nově pořízené databáze. Odkaz vždy vede na popis zdroje, kde si můžete vybrat přímý, či vzdálený přístup

*5: Menu. Údaje v červeně podbarvené liště jsou tzv.menu- základní nabídka. Výběrem konkrétní se dostanete na popis a výběr dle různých kritérií dané položky (tedy např. E-knihy zobrazí seznam e-knih na Univerzitě včetně odkazu na portál e-knih)

 

Obsah seznamů a jak s informacemi v něm pracovat

*7 : abecedně seřazený seznam zdrojů. Lze se v něm pohybovat i výběrem počátečního písmene v liště nahoře (*7a)

Název zdroje je odkazem, který vede přímo do konkrétní databáze (jde o přímý přístup, v případě vzdáleného přístupu musíte zvolit detail). Krátký popis uvedený vedle názvu vždy obsahuje odkaz [více informací], který vede do detailních informací o zdroji. Ten budete potřebovat jednak pro volbu přímého nebo vzdáleného přístupu a pro zjištění, zda uvedený zdroj je dostupný na PřF (80% zdrojů je dostupných na celé UK).

Co znamenají ikonky uvedené u názvu databáze zjistíte v legendě (*6).

Zdroj, který je licencovaný, je finančně hrazený z prostředků UK (buď Ústřední knihovnou, nebo konkrétní fakultou). Takový není volně dostupný, proto jednak zkontrolujte v detailním popisu, zda má k němu PřF přístup. Jednak podle vaší aktuální lokace zvolte buď přímý, nebo vzdálený přístup.

Zdroj označený jako volný je dostupný bez nákupu licence a je volně přístupný všem a všude.

Ikonka pro  Free-trial zdroj značí takovou databázi, která pro nás otevřela zkušební přístup. Ten bývá časově omezený nejčastěji na 1 měsíc. Délku dostupnosti zjistíte opět v podrobném popisu zdroje.

Vyhledávač označuje zdroj, který indexuje velké množství multioborových informací (např. univerzitní vyhledávač UKAŽ, nebo Google Scholar, který vyhledává v akademických informacích a odborných textech)

Citační manažer je nástroj pro správu citací a dokumentů.

Pro Vaše osobní potřeby si můžete stáhnout quickcard - “tahák” na 1 stránku “jak pracovat s portálem ezdrojů”

Přihlásit se k odběru Comments for "Portál elektronických zdrojů" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.