Předmluva

Obrázek uživatele SKAS

Vážení kolegové, studenti prvního ročníku!

Vítáme vás mezi studenty Přírodovědeckéfakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věříme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na fakultě spokojeni. Sami jsme byli před několika lety ve stejné situaci jako vy: vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy a často i do nového města. Spolu s kolegy z fakulty jsme proto pro vás připravili tuto příručku, která by vám měla poskytnout základní informace pro úspěšný začátek vysokoškolského života v Praze.

Naleznete zde informace studijní, včetně plánků budov; praktické, které se týkají života v Praze; ale i volnočasové. Berte tento materiál jako informativní – především ve věci studijní legislativy je třeba se řídit podrobnějšími předpisy a Karolinkou. Příručka prváka by vám měla nabídnout základní přehled a nasměrovat vás na místa, kde získáte další informace. Příručka se vám tak bude hodit během celého studia na fakultě.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy, můžete se vždy obrátit na své studentské zástupce v Akademickém senátu fakulty. Kromě povinností máte také totiž svá práva.

Jménem Studentské komory Akademického senátu PřF UK
David Hurný, david.hurny@natur.cuni.cz

 

Prohlédněte si naše webové stránky:
www.natur.cuni.cz/fakulta/senat
web.natur.cuni.cz/student

Napište nám:
skas@natur.cuni.cz

 


 

Milí studenti (nejen) prvních ročníků!

Těší nás vaše volba studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Gratulujeme vám k úspěšnému přijetí ke studiu a doufáme, že vás studium bude naplňovat, inspirovat k tvůrčí práci a hlavně, že vás bude bavit. A také bychom chtěli, abyste na fakultě prožili krásná studentská léta.

Věříme, že předkládaná příručka, kterou pro vás připravili vaši starší kolegové, vám pomůže v rychlejší orientaci ve vysokoškolském prostředí. Cílem následujících informací je usnadnit vám kontakt s předpisy, které se týkají studia na vysoké škole hlavně (ale nejen) v prvním ročníku. Za celou akademickou obec vám přejeme, abyste zvolené studium řádně ukončili a abyste své „alma mater“ vždy zachovali přízeň!

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
studijní proděkanka

Komentáře

Obrázek uživatele zdenek_janovsky

Omlouvám se, že si hraji na korektora, ale přeci jen si myslím, že i poloficiální texty oficiálních funkcionářů fakulty by mohly být napsány spisovným jazykem. Vzhledem k tomu, že pochopitelně nemohu editovat originál, předkládám níže korekturu s vírou v brzkou nápravu. Osobně bych doporučoval i sjednotit trochu stylistiku obou textů (např. v jednom textu Vám s velkým písmenem a v druhém s malým).

S úctou a pozdravem

Zdeněk Janovský

 

Milé studentky, milí studenti,
gratuluji Vám k úspěšnému přijetí ke studiu na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doufám, že studium bude pro Vás naplňující a že na fakultě prožijete krásná studentská léta.
Spolu s referentkami studijního oddělení věříme, že Vám předkládaná příručka poskytne základní informace k úspěšnému startu do vysokoškolského studia!
Za celý kolektiv akademických pracovníků bych Vám ráda popřála, abyste volbu Přírodovědecké fakulty považovali za šťastnou a aby fakulta obohatila nejen Vás, ale aby obohacení bylo vzájemné.
Za pedagogický sbor a studijní oddělení
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
studijní proděkanka

Zajímavé, že si toho nikdo nevšiml i když to četlo tolik lidí… Každopádně díky, opraveno.

Obrázek uživatele lucie_diblikova

Ahoj přátelé,

text zde uvedený není ten, který byl ve finální verzi Příručky prváka. Asi by bylo lepší ho proto změnit. Díky.

Lucka

MILÉ STUDENTKY,
MILÍ STUDENTI!
Gratulujeme vám k úspěšnému přijetí ke studiu na PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Doufáme, že studium bude pro vás naplňující
a že na fakultě prožijete krásná studentské léta.
Věříme, že vám předkládaná příručka poskytne základní informace k úspěšnému startu do vysokoškolského studia. Samozřejmě se můžete obrátit na i referentky studijního oddělení,
které vám rády pomohou.
Za všechny akademické pracovníky bychom vám rádi popřáli, abyste volbu Přírodovědecké fakulty považovali za šťastnou. Naším cílem je, aby fakulta obohatila nejen vás, ale aby obohacení bylo vzájemné.

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová CSc.
studijní proděkanka

Lucie Diblíková

Lucko, Ty máš práva admina, tak si to, prosím, uprav do správné verze. Díky. ;-)

“Samozřejmě se můžete obrátit na i referentky studijního oddělení…”

Obrázek uživatele zdenek_janovsky

Hm, pěkná ilustrace pracovního procesu, ale přijde mi smutné, že akademičtí funkcionáři si po sobě neumějí přečíst texty, jež pouštějí ven, ani se dohodnout jaké texty tedy ven pustí. Poměrně hodně jsem váhal před uveřejněním předchozího příspěvku, nechtěje podrývat vážnost zástupců fakulty, ale nyní hledě na to, že i v “nové oficiální versi” jsou významové chyby - vizte prosím tu uvedenou výše “lososem” - myslím, že se mají věci říci otevřeně. Mimochodem tam též zůstalo dosti neobratné souvětí o obohacování (na konci) s nestejnými podněty a zápory, které jsem neměl tu drzost opravovat v předchozí versi, neboť by to vyžadovalo radikální přepsání věty.

Potřebujeme na to všechno naše slavné tituly, které ani neumíme napsat?
(To není problém jen honorabilis paní proděkanky - dokonce i v druhém textu - a spectabilis pana děkana (velké písmeno u titulu prof.), ale i po dva roky katedry botaniky na pozvánky k obhajobám a tuším, že i katedry zoologie na stejném materiálu - byť tím si nejsem teď od stolu jist - a kdo ví, kde ještě).

Nějak jsem měl pocit, že university si nárokují podporu státu mimo jiné na základě úvahy, že vychovávají elity národa, jež by měly být pak těmi, kteří národ kultivují. Asi bychom si měli rozmyslet, zda jsme zaměstnanci firmy na výzkum (a pak to čestně přiznat), nebo členové akademické obce university, jež se s různými peripetiemi snažila dávat 650 let středoevropskému prostoru vzdělance, již ho rozvíjeli. Proč si hrajeme jinak na všechny ty taláry, pompu promocí, prestižnost naší “rysérč junyverzity” apod., když nakonec se ani neumíme dohodnout a napsat pořádně text na šest řádek? (Doporučuji číst mimo jiné zde).

Neříkám, že je správně si hrát na tradiční celospolečensky prospěšnou instituci ani na vědu produkující podnik. Jen bychom se měli jasně rozhodnout a, pokud si hrajeme na to první, rychle se rozpomenout na to, co jsme se učili na střední škole. Nebo si snad myslíte, že tohle by si některý pedagog za první republiky či dříve s klidným svědomím dovolil?

Přihlásit se k odběru Comments for "Předmluva" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.