Prezentace nově akreditovaných studijních programů a core facilities mikroskopů

Obrázek uživatele Michal Andrle

 

Biologická sekce PřF UK zve všechny zájemce na představení nově akreditovaných magisterských studijních programů Reprodukční a vývojová biologie (RVB) a Evoluční biologie (EB). Při této příležitosti proběhne i představení vybavení core facility mikroskopů. Prezentace proběhne v posluchárně Fotochemie 29.11. od 9.00.

 

9:00 - 9:20 - představení studijního programu Reprodukční a vývojová biologie (RVB)

9:20 - 9:50 - vystoupení klíčových přednášejících v RVB

9:50 - 10:15 - vystoupení zástupců z aplikační sféry - Centra asistované reprodukce

 

10:15 - 10:45 - Coffee break

 

10:45 - 11:10 - představení studijního programu Evoluční biologie (EB)

11:10 - 11:30 - představení nových core facility mikroskopů v rámci Biologické sekce

11:30 - 12:05 - vystoupení zástupců mikroskopických firem

                          11:30 - 11:45 (Leica)

                          11:45 - 11:55 (Zeiss)

                          11:50 - 12:05 (Nikon) 

 

12:05 - 13:15 - Raut 

 

13:15 - prohlídka praktikových místností a core facility místností
Podpora:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266  Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Prezentace nově akreditovaných studijních programů a core facilities mikroskopů" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.