Přihlašování ke SZZk - podzimní termín

Obrázek uživatele David Hurný

Přihlašování ke SZZk - podzimní termín


Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že je po termínu pro přihlašování ke SZZk prostřednictvím SIS a objevují se případy, kdy se studenti zapomněli k termínu přihlásit, upozorňuji, že je možné podat žádost o individuální posouzení žádosti o dodatečné přihlášení děkanovi fakulty. Je vhodné jako součást žádosti připojit doporučení školitele a garanta.

V této souvislosti upozorňuji na část zápisu týkající se této problematiky:Gaš informoval ASF, že Folk a Janský (garanti příslušných programů) jej přesvědčili o závažných důvodech, které ho vedly k povolení dodatečného přihlášení k SZZ čtyřem studentům. Jako hlavní důvod Gaš uvedl, že žádost vznesli garanti programů, což jsou velmi významné osobnosti na fakultě a neviděl důvod jejich tvrzení nevěřit. Hurný zdůraznil, že to, co považuje za problematické, není udělení pardonu, ale to, že byli podrobně přezkoumány žádosti pouze těchto čtyř studentů, a to hlavně kvůli přímluvě garantů programů. Vzniká tak podezření, že studenti se stejně závažnými problémy měli smůlu, protože se za ně nepostavil jejich garant. Martínková podotkla, že v případě posuzování žádostí si nastavila svá vnitřní pravidla. Gaš upozornil, že Martínková o udělení prominutí věděla. Hurný podotkl, že Martínková s tímto krokem nesouhlasila a přesto to Gaš podepsal. Macháček zdůraznil, že většinu studentů ani nenapadne jít za garantem programu/oboru, aby jim pomohl se přihlásit k SZZ po uplynutí termínu. Gaš řekl, že inkriminovaní čtyři studenti projevili velký zájem o studium a jejich žádosti byly podpořeny i vedoucími příslušných kateder. Hudeček se vyslovil  pro to, aby byly předpisy upraveny jen zásadní věci, a jejich dodržování pak bylo víceméně striktně vyžadováno. Naopak u většiny záležitostí je pro to, aby nebyly dekretovány předpisy a přístup byl liberálnější. Koukol řekl, že by garanti oborů neměli v této problematice zasahovat do rozhodování děkana. Macháček opáčil, že mu intervence garantů programů/oborů v principu nevadí, ale o této možnosti by měli vědět všichni (garanti i studenti). Hudeček se zeptal, jak má instruovat studenty pokud se např. zapomenou zapsat ke zkoušce v SISu. Gaš odpověděl, že každý student má právo podat individuální žádost. Matoušková uvedla: 1) je třeba vést studenty k dodržování řádných termínů k přihlašování, 2) je třeba zajistit jednoznačnost a funkčnost SIS, 3) v určitých situacích, např. technické problémy se SIS, zahraniční studenti, je dobré zachovat možnost individuálního přezkoumání. Krylov podotkl, že pokud má kterýkoliv člen senátu pochybnost o rozhodnutí děkana má právo podat stížnost. Folk zdůraznil, že v případě zmíněných 4 studentů byly pro zrušení původního rozhodnutí velmi vážné důvody.


V Praze 24. 8. 2015                            David Hurný

                            předseda studijní komise AS UK

Přihlásit se k odběru Comments for "Přihlašování ke SZZk - podzimní termín" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.