Pro prváky

Články určené zejména pro ty, kteří se na naší milé škole teprve rozkoukávají.

Obrázek uživatele SKAS

Ubytování

Od letošního akademického roku můžete žádosti o ubytování na kolejích UK podávat prostřednictvím nového systému REHOS. Žádost o ubytování šlo podat do 30. června 2012 na internetové adrese https://rehos.cuni.cz/rehos/ Druhé kolo žádostí o ubytování proběhlo v polovině srpna 2012 – fyzicky v kancelářích jednotlivých kolejí.

Obrázek uživatele SKAS

Kde sehnat učebnice a studijní texty

Požadavky na učební texty se velmi liší předmět od předmětu. Mnoho zdrojů je elektronických a jsou poskytovány přednášejícími. Pokud má předmět svůj Moodle kurz (fakulta Moodle právě zavádí, do několika let by všechny předměty měly mít svůj Moodle kurz), naleznete všechny odkazy a soubory tam. Požadavky jednotlivých vyučujících naleznete v SIS, v kolonce literatura.

Obrázek uživatele SKAS

Akademické tituly

I když na střední škole někteří učitelé vyžadují, aby byli oslovováni pane profesore / paní profesorko, ačkoliv profesorský titul nezískali, na vysoké škole je vhodné naučit se tituly rozlišovat. Někteří vyučující si totiž na svůj titul potrpí (na druhou stranu mnozí nad ním mávnou rukou). Uvádíme zde proto výčet pravidel psaní a používání nejčastějších titulů, se kterými se na Přírodovědecké fakultě můžete setkat.

  • U titulu psaného za jménem se píše mezi titulem a jménem čárka. Tituly psané před jménem neoddělujeme čárkami.

Obrázek uživatele SKAS

Knihovny a elektronické informační zdroje

Přírodovědecká fakulta UK nemá knihovní fond umístěný v jediné centrální knihovně, ale existuje 5 oborových knihoven (Biologická knihovna, Geografická knihovna, Geologická knihovna, Oborová knihovna chemie a Knihovna Ústavu pro životní prostředí). Některé z nich zahrnují i knihovny menších celků, např. Knihovna botaniky, Knihovna filosofie a dějin přírodních věd nebo odborné katedrální knihovny na chemické sekci.

Obrázek uživatele SKAS

Cizí jazyky

Výuku cizích jazyků zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) (ujop.cuni.cz). Pro bakalářské studenty nabízí Přírodovědecká fakulta volitelnou výuku angličtiny v rozsahu dvou semestrů. Studenti geografie a demografie mohou v případě dostatečného zájmu studovat i německý jazyk.

Obrázek uživatele SKAS

Lékař v Praze

Poliklinika ve Spálené ulici: http://www.prahamp.cz/

Obrázek uživatele SKAS

Stravování

Místem, které určitě navštívíte poměrně záhy po začátku studia, je menza. Studenti naší fakulty mohou navštěvovat všechny menzy UK, ale je možné si zařídit další účet i v menzách jiných univerzit. Seznam všech menz UK najdete na http://kam.cuni.cz/KAM-20.html

Obrázek uživatele SKAS

ISIC a studentský průkaz

Hned po zápisu v Praze budete posláni do jednoho z Výdejních center průkazů UK, abyste si vyzvedli svůj průkaz studenta a prvotní heslo (viz níže). Budete potřebovat jen peníze na zaplacení poplatku za vystavení průkazu a svůj fakultní kupón. Vyfotografováni budete na místě. Pokud absolvujete zápis na soustředění na Albeři, bude vám průkaz studenta s heslem vydán tam.

Obrázek uživatele SKAS

Anketa - studentské hodnocení kvality výuky

Na Přírodovědecké fakultě probíhá vlastní hodnocení výuky studenty. To pomáhá především vyučujícím, kteří mají možnost zlepšovat výuku svých předmětů. Zároveň anketa poskytuje informace pro management fakulty a pro fakultní kontrolní mechanismy. v neposlední řadě také zprostředkovává informace o předmětech mladším studentům.

Obrázek uživatele SKAS

Poplatky spojené se studiem

Studentům se vyměřují dva typy poplatků spojených se studiem – poplatek za DALŠÍ studium a poplatek za DELŠÍ studium. Tento vyměřený poplatek také pak musí zaplatit.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pro prváky Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.