Soupis učeben

Obrázek uživatele Jan Kriz

Tabulka učeben zařazených do rozvrhu. Dále zkuste přehled učeben v SISu - po rozkliknutí zkratky se objeví nad rozvrhem popis učebny (odkaz může směřovat na starý rozvrh - odkaz se každý semestr mění - zkontrolujte v SIS nastavení zobrazovaného semestru).

 

Budovy, ve kterých se nacházejí učebny Přírodovědecké fakulty:

  • A6 – Albertov 6 (děkanát, geografická a geologická sekce)
  • A3 – Albertov 3 (část chemické a geologické sekce - dřevěná budova cestou k menze)
  • B2 – Benátská 2 (katedra botaniky + OŽP)
  • V5 – Viničná 5 (katedry experimentální biologie rostlin, genetiky a virologie)
  • V7 – Viničná 7 (ostatní biologické katedry)
  • H8 – Hlavova 8 (chemická sekce)
  • HJ – Hlavova (výuka jazyků – dřevěné budovy okolo dvora se závorou v Hlavově ulici)

Při orientaci v areálu fakulty vám mohou pomoci i fotografie a mapky na fakultních stránkách. Údaje vpravo, vlevo a podobně ve sloupci Lokalizace jsou myšleny v situaci, kdy stojíte ve správném patře (pokud je více schodišť v budově, tak na hlavním schodišti po příchodu z venku hlavním vchodem). Kromě zde uvedené tabulky učeben zařazených do rozvrhu můžete popis najít i SIS.

Tipy pro hledání:

  • hledejte pomocí Ctrl + F a zadáním textu
  • v mapkách jsou všechny místnosti očíslované - hledejte rozkliknutím. Stovky v číslech odpovídají patru (např. místnost 210 ve V7 je v druhém patře, ale zároveň může existovat místnost 210 i na Albertově 6, také ve druhék patře).

Odkazy uvedné v tabulce po upgradu na novou verzi redakčního systému nefungují. Použijte prosím odkazy na jednotlivá patra budov pod tabulkou. Na řešení se pracuje.

 

 
Kód učebny Název učebny Kapacita Lokalizace (plánky)
Biologická sekce
Viničná 7  (spodní suterén, suterén, přízemí, 1. patro, 2. patro)
B1 Malá antropologická posluchárna  16 V7 - přízemí vzadu
B2 Velká antropologická posluchárna (spojeno do Antropologické posluchárny) 30 V7 - přízemí vzadu
B3 Fotochemie 111 V7 - přízemí vlevo
B4 Posluchárna didaktiky 20 V7 - 1. patro vpravo
B5 Počítačová učebna 18 V7 - 1. patro vpravo
B7 (VZ) Velká zoologická posluchárna 120 V7 - 2. patro
B15 Malá místnost ve Viničné 7 18 V7 - 1. suterén
B108 Praktikum   V7 - 1. patro
B109 Fyziologické praktikum 20 V7 - 1. patro
B111 Zoologické praktikum 15 V7 - 1. patro
B119 Posluchárna entomologie 16 V7 - 1. patro
B204 Mikroskopovací učebna 17 V7 - 2. patro
B233 Půda I 12 V7 - 2. patro
B234 Půda II 24 V7 - 2. patro
B2P Nová půda 45 V7 - 2. patro
BCHP Biochemické praktikum 24 V7 - 1.suterén
PARA Parazitologická posluchárna 22 V7 - 1.suterén
Viničná 5
B8 Posluchárna mikrobiologie 48 V5 - přízemí vpravo
B9 Mikrobiologické praktikum 20 V5 - 1. patro
B10 Fyziologické praktikum 15 V5 - 2. patro
EXPL Praktikum rostlinných explantátů 10  
GAL Galerie 15 V5 - 2. patro
KFR Seminárium katedry exp. biologie rostlin (Prátovna) 20 V5 - 2. patro
KGMP Praktikum katedry genetiky a mikrobiologie 10 V5 - suterén (vedl. vchodem)
Benátská 2
B11 Botanické praktikum 15 B2 - přízemí vlevo
B12 Posluchárna OŽP 33 B2 - 1. mezipatro
B13 Praktikum OŽP 15 B2 - 1. mezipatro
B14 Krajinova posluchárna 132 B2 - 2. mezipatro
BB Seminárium katedry botaniky 25 B2 - 2. patro
KOL Kolokvium 15 B2 - před vrátnicí vlevo
LGIS Laboratoř GIS 6 B2 - 1. mezipatro
Chemická sekce
222 Knihovna katedry biochemie 20 H8 - 2. patro
BPP/201 Laboratoř pokročilé praktikum 25 H8 - 2. patro
BPZ/203 Laboratoř základní praktikum 25 H8 - 2. patro
FMCH/304 Knihovna kateder fyzikální a makromolekulární chemie 10 H8 - 3. patro
CH1 Posluchárna CH1 (Braunerova) 150 H8 - 1. mezipatro
CH2 Posluchárna CH2 (Koštířova) 95 H8 - 2. patro
CH3 Posluchárna CH3 (Heyrovského) 65 H8 - 2. patro
CH4 Posluchárna CH4 (Brdličkova) 30 H8 - 2. patro
CH5 Posluchárna CH5 28 H8 - přízemí
CH7 Posluchárna CH7 18 H8 - přízemí
CH8 Posluchárna CH8 25 H8 - 3. patro
CH9 Posluchárna CH9 22 H8 - 3. patro
KA/177 Knihovna katedry analytické chemie 20 H8 - 1. patro (vstupní)
KM Klidová místnost katedry organické chemie 20  
LT/250 Praktikum z laboratorní techniky (Laboratorní technika) 30 H8 - 2. patro
PA Praktikum analytické chemie 30 H8 - 1. patro (vstupní)
PB/203 Praktikum biochemie 20 H8 - 2. patro
PF/232 Praktikum fyzikální chemie 20 H8 - 2. patro
PO/145 Praktikum organické chemie 25 H8 - 1. patro (vstupní)
SMCH/400 Seminární místnost chemické sekce 15 H8 - 3. patro
UCHLAB /06 Laboratoř pro učitelství chemie 25 H8 - přízemí
Geologická a geografická sekce
VG Velká geologická posluchárna 160 A6 - 1. mezipatro
VEZ Posluchárna ve věži 56 A6 - 3. patro
LR Levá rýsovna (Korčákova posluchárna) 67 A6 - 3. patro
PR Pravá rýsovna 50 A6 - 3. patro
Z1 posluchárna Z1 28 A6 - 2. patro
Z3 Počítačová učebna ve 4. patře, vedle studovny 25 A6 - 4. patro
Z4 zasedací místnost Geografické sekce - privátní učebna 14 A6 - 3. patro
Z5 “kuchyňka/čajovna” - mezi PR a LR - privátní učebna 32 A6 - 3. patro
G1 Posluchárna G1 (Malá geologická) 40 A6 - přízemí
G2 Posluchárna G2 25 A6 - přízemí
G3 Posluchárna G3 16 A6 - přízemí
K1 Počítačová učebna kartografie I 19 A6 - 3. patro
K2 Počítačová učebna kartografie II 14 A6 - 3. patro
PUA Počítačová učebna 15 A6 - suterén
M Mineralogická posluchárna 70 A6 - 1. patro
VP Velká paleontologická posluchárna 40 A6 - přízemí
MP Malá paleontologická posluchárna 24 A6 - přízemí
D Dmuchavka 24 A6 - 1. patro
PP Petrologické praktikum 18 A6 - 2. patro
KS Klubovna 16 A6
QLAB Počítačová laboratoř 20 A6 - suterén
ST1 Počítačová studovna - veřejná studovna 20 A6 - 4. patro
LS Ložiskové sbírky - privátní učebna 20 A6 - 1. patro
CH Chlupáčova pracovna - privátní učebna 12 A6 - přízemí
MS Malé sbírky - privátní učebna 30 A6 - suterén
PM Pracovna mikroskopie - privátní učebna 16 A6 - 2. patro
Chemická a geologická sekce
A3     A3
A3L     A3
A3PD     A3

A6: Albertov 6 (děkanát, geografická a geologická sekce - mapa), A3: Albertov 3 (část chemické a geologické sekce - dřevěná budova cestou k menze - mapa), B2: Benátská 2 (katedra botaniky + OŽP - mapa), V5: Viničná 5 (katedry fyziologie rostlina mikrobiologie, genetiky a virologie - mapa), V7: Viničná 7 (ostatní biologické katedry - mapa).

Komentáře

Ahoj, nevíte, kde je místnost 111? Mají tam probíhat praktika z Morfologie živočichů. A nevíte, jak to na nich chodí, co potřebuji? Dík!

Ahoj!

 
Pokud se nepletu, tak je to v prvním patře vpravo úplně na konci chodby. Nejspíš tam bude postávat víc lidí čekajících na praktika z fyziologie živočichů a možná i na vývojovku, takže pozor, ať nejdeš jinam s jinými.
 
Praktika samotná jsou organizována formou čtyř půldenních pitevních bloků (ryba, drápatka, slepice, potkan), jejichž rozvrh je různý - liší se podle turnusu, na který ses zapsala (většinou A-D). S sebou myslím chtějí, abys měla plášť a přezůvky + blok a tužku na poznámky, ale různí vedoucí jednotlivých lekcí to vyžadují různě (ne)důrazně (= někdo to prakticky neřeší, jiný se minimálně mračí, když přijdeš nepřezutá).

Tomáš Macháček

Ahoj, nevite prosim vas kde je mistnost KGMP? Mají se tam konat praktika z molekulární biologie.
Diky moc.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj, ač nebiolog, ze SISu čtu:

KGMP

budova: Viničná 5, biologie (MV5)

Praktikum katedry genetiky a mikrobiologie. Číslo dveří: S12, suterén. Kapacita: 10. Privátní učebna. Vlastník učebny: 31-140 Katedra genetiky a mikrobiologie.

Snad to pomůže, jinak musíš na nějakého biologa…;-)

Jan Kříž

Ahoj, nevíte kde je místnost 209? Díky ;)

Patrně nekdě ve druhém patře, když to začíná dvojkou ;-) Co se tam má dít, příp. kdo tam má sedět?

Tomáš Macháček

Normálka ve Viničný 7? Má tam být zkouška z ekologie živočichů :)

Mělo by. Zeptej se dole na vrátnici a napiš sem výsledek. A hodně štěstí u zkoušky! :-)

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Děkuju, zkoušku mám :) 209 je vskutku ve 2. patře, doprava a před novou částí zatočit znovu doprava…

Dědek ve vrátnici V7.

Dotaz na učebnu.
Reakce: beze slova se na židli otočí směrem ode mě a prstem ukáže na seznam učeben.
Sorry že jsem takový hulvát, že u pultíku hledím lidem do obličeje, místo abych napřed čuměla jaké tam mají vyložené papíry.

Na dotaz KDE KONKRÉTNĚ se učebna nachází (že je v prvním patře, to jsem věděla tak jako tak) se dozvím jen “Prosím vás! První patro.” a otočka úplně zády.
Na doptání se raději nespoléhat. A je to děsně reprezentativní, že. Protože otravní prváci nemají “otravný prvák” napsáno na čele (asi by mi mělo lichotit že jsem za ně pokládána, i když je mi spíš třicet než dvacet), takže předpokládám že v tuto roční dobu odbývají každého, kdo ještě nemá vrásky.

V takovém případě je vhodné si stěžovat panu Hánělovi https://www.natur.cuni.cz/fakulta/sprava-budov/kontakty Když se mu řekne kdy a kde, snadno dohledá, kdo to byl.

Vrátní jsou celkem v pohodě… Nebudeš se stačit divit, až se dostaneš k dzúrové (proděkanka pro bakalářské, navazující magisterské a magisterské studium). To teprve uvidíš věci!

Po přechodu na novou verzi redakčního systému se nezobrazují mapy. Je to obecný problém, nebo něco nefunguje na mé straně?

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

pravda, odkazy v tabulce nefungují. Zkusíme to dát do pořádku co nejdříve. Ale bude to asi chvilku trvat.

Odkazy pod tabulkou však fungují. Sice vás hodí na další stránku (s tou mapkou), takže to není pohodlné, ale jako náhradní řešení do opravy to asi bude muset stačit.

Jan Kříž

Opraveno, díky.

Obrázek uživatele Zuzka

Ahoj,

prosím o doplnění místnosti 010 (BLU) - Viničná 5, přízemí vpravo.

Děkuju,

Zuzka

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

počítám že to má být na tomto plánku: http://goo.gl/kOqbN zhruba v místech kde je zakreslena “rekonstrukce” - tzn. místnosti 010, 011A a 011. S tím, že přístup je nově přes místa, kdy bývalo WC - hádám správně?

Jan Kříž

Ahoj,
ve třetím patře ve Viničné přibylo po rekonstrukci spousta nových poslucháren (Modrá, Oranžová a další). Nešlo by je také doplnit?

Přihlásit se k odběru Comments for "Soupis učeben" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.