Studentská komora Akademického senátu PřF

Akademická samospráva jako taková je tvořena fakultním a univerzitním senátem. Každý z nich má svoji Studentskou komoru Akademického senátu (SKAS). Oproti jiným fakultám UK, na Přírodovědě mají studenti maximální možné zastoupení - 50%, které jim dává silnou pozici ve vedení fakulty. V současné době je spolupráce mezi senátem (resp. SKASem) a nejvyšším fakultním vedením (takzvané kolegium děkana) na výborné úrovni. Studentští senátoři tak mají reálnou možnost ovlivňovat dění na fakultě a také tak skrze SKAS činí.

Samotná SKAS má celkově 14 volených míst. Její členové se rekrutují z jednotlivých sekcí, které jsou na PřF etablovány. Jsou jimi sekce biologická, chemická, geografická a geologická. Počet volených míst SKAS je odvislý od podílu studentů jednotlivých sekcí na celkovém počtu studentů PřF. Nejpočetnější zastoupení ve SKAS má tak sekce biologická (6 senátorů), následovaná sekcemi geografickou, chemickou (každá 3 senátory) a geologickou (2 senátoři). Kontakt na své senátory můžete naleznout zdeV případě, že budete mít jakékoli připomínky, návrhy, konstruktivní kritiku nebo problémy spojené s děním na fakultě, neváhejte kontaktovat jakéhokoli senátora, nejlépe však toho ze své sekce.  

Pravomoci samotné SKAS jsou významné. Každoročně je Studentské komoře svěřen určitý objem finančních prostředků, se kterými pak na základě vnitřního hlasování hospodaří. Řadoví studenti tak mohou žádat SKAS o příspěvek na své projekty a činnosti. Díky paritnímu zastoupení studentů v Akademickém senátu PřF má SKAS výrazné možnosti, jak ovlivnit dění na celé fakultě. Přesný popis pravomocí Akademického senátu a způsob volby jeho členů najdete na oficiálním webu senátu. Vedle nezbytných procedurálních povinností řeší samotný SKAS i mnohem praktičtější záležitosti týkající se běžného života studentů na fakultě. Většina studentských senátorů je zároveň členem Studentské komise Akademického senátu, která je odpovědná za řešení otázek spojených se studiem jako takovým. Tato komise spolupracuje přímo se studijním proděkanem, v jehož kompetenci je systém studia a jeho úpravy.

Svět senátorů ale není v nejmenším uzavřený. Koneckonců jsou to vaši - studentští - zástupci. Odpovídají zde na webu, vyřizují stížnosti a dotazy studentů, hledají u spolužáků zpětnou vazbu. Neváhejte kontaktovat vašeho senátora s vašimi otázkami a podněty.

Současní senátoři byli zvoleni na konci roku 2012 (viz protokol v příloze) na dvouleté funkční období od ledna 2013 do ledna 2015. Příští volby se tak budou konat na konci roku 2014. Využijte možnosti kontaktovat svého senátora a zeptejte se, co tato funkce obnáší a jakým způsobem je možné kandidovat v příštích volbách.  Aktivní studenti jsou základem zdravě fungující univerzity. A ze zkušeností několika generací senátorů - je to právě SKAS, který je živnou půdou celého senátu a posunuje tak fakultu kupředu. 

V současném SKAS je za studenty členem předsednictva Akademického senátu fakulty David Hurný.

SKAS na tomto webu zveřejňuje mimo jiné:

Přihlásit se k odběru Comments for "Studentská komora Akademického senátu PřF" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.