Studentské spolky

Nestačí vám na škole ke štěstí pouze přednášky a zkoušky? Představujeme výběr spolků, kroužků a sdružení, na jejichž chodu se významně podílí studenti Přírodovědecké fakulty. Stačí jen najít správný kontakt a zapojit se!

Celofakultní Biologie Geografie Geologie / ÚŽP Chemie
SUP - Studentská unie Přírodověda Sdružení botanických doktorandů EGEA Praha AAAR Student Chapter Přífuk
Erasmus klub PřF Pilné včeličky Mladí demografové CUPGS SEG  
HAMBA - divadelní spolek   Studentský demografický klub EAGE Czech Student Chapter  
Jeden svět na přírodovědě   Studentský fotospolek PřF UK SGA Student Chapter Prague  
Divadlo Viníci        
 
Korespondenční semináře Sportovní spolky Studentská fóra Časopisy Pro středoškoláky
Kamenožrout Horo oddíl Biofórum (biologie) Bert (studentský e-magazín) Arachne (biologická soustředění)
KSICHT Softbal Přírodověda Geografove.cz (“bývalá brokolice”) Přírodověda populárně Biologický kroužek pro středoškoláky
Biozvěst VSK orientační běh   Přírodovědci.cz Biomach, výpisky z biologie
Geografie nás baví

VSK Přírodní vědy (různé sporty)

    Fluorescenční noc
  VSS Přírodověda Praha - turistika      

Obrázek uživatele SKAS

Erasmus klub PřF UK

Jedná s o spolek studentů všech sekcí a ročníků se zájmem o potkávání mezinárodních studentů, cizí jazyky a kulturu. Klub pořádá aktivity seznamující cizince s českým prostředím a provádí osvětu mezi českými studenty o možnostech vycestování při studiu.
 

Obrázek uživatele SKAS

EAGE

Czech student chapter vzniknuvší u asociace EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) zastřešuje studenty (především z oborů Aplikované geologie) a jejich aktivity. Kroužek vznikl jako sponzorovaná organizace zabývající se především problémy spojenými s užitou geofyzikou. Členové odebírají časopis First Break, ve kterém mohou i publikovat, lze získat studentské granty na konference, terénní kurzy apod.

Obrázek uživatele SKAS

Biologický kroužek pro středoškoláky

Biologický kroužek, organizovaný studenty PřF UK, nabízí středoškolákům z Prahy a okolí možnost prohloubit si a rozšířit své znalosti biologie v celé šíři jejích disciplín.

Obrázek uživatele SKAS

Arachne

Sdružení Arachne, o.s. pořádá ve spolupráci s biologickou sekcí PřF letní odborná biologická soustředění pro středoškoláky.

Obrázek uživatele SKAS

Fluorescenční noc

Náplní akce je především seznámení s mikroskopováním na fluorescenčním mikroskopu. Jde o neformální setkání, jedním z jeho smyslů je i setkávání studentů napříč ročníky.

Obrázek uživatele SKAS

Horolezecký oddíl

Horolezecký oddíl Přírodní Vědy UK Praha je parta lidí, většinou studentů a absolventů Přírodovědecké fakulty UK, kteří lezou po skalách a v horách v Čechách i v zahraničí.

Obrázek uživatele SKAS

KSICHT

KSICHT nabízí zábavu, poučení a zajímavosti z nejrůznějších koutů chemie. Studenti PřF připravují úlohy pro středoškoláky, kteří mají rádi chemii.

Obrázek uživatele SKAS

Mladí demografové

„Mladí demografové“ jsou neoficiálním sdružením Ph.D. studentů demografie. Cílem tohoto sdružení je pořádání pravidelných akcí za účelem výměny zkušeností a navazování (nejenom) pracovních kontaktů mezi studenty. Akce jsou samozřejmě přístupné pro všechny další zájemce.

Obrázek uživatele SKAS

Sdružení botanických doktorandů

Sdružení doktorandů studujících botaniku na různých univerzitách v ČR. Slouží jako platforma pro vzájemné setkávání, komunikaci a sdílení informací z oboru. Pořádá pravidelná výroční setkání a pravidelně spravuje své členy o chystaných konferencích, kurzech a pracovních možnostech v oboru.

Obrázek uživatele SKAS

SGA

SGA Student Chapter Prague je sponzorovaná zájmová skupina studentů a mladých vědeckých pracovníků, kteří se zajímají o ložiskovou geologii, mineralogii a petrologii. Zajímá Vás nerostné bohatství, jeho vznik a vše co s výše uvedenými geovědními disciplínami souvisí? Máte zájem podívat se na zajímavé geologické lokality v Čechách a blízkém okolí, nebo se zúčastnit odborných seminářů a konferencí doma i v zahraničí? Neváhejte a připojte se k nám!

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Studentské spolky Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.