Studijní oddělení

Obrázek uživatele SKAS

Studijní oddělení sídlí v samostatné budově přímo u vstupu do Botanické zahrady (Na Slupi 16, vlastní vchod je ze zadní strany budovy). Než poprvé navštívíte studijní oddělení, ověřte na stránkách kontaktů studijního oddělení, která referentka má v agendě váš studijní obor. Seznam referentek pro jednotlivé obory a agendy je uveden v seznamu na webových stránkách studijního oddělení. Prosíme, kontaktujte referentky pokud možno emailem, neboť v úředních hodinách se referentky věnují studentům, kteří se dostavili na studijní oddělení, a nemohou tedy zároveň vyřizovat telefonické dotazy.

Několikrát do roka bývá studijní oddělení uzavřené z důvodů zpracovávání přijímacích zkoušek (na jaře), zápisů (začátkem října) či dovolené (uprostřed prázdnin), což bývá s předstihem oznámeno na webu. Pokud budete mít nějaký problém, doporučujeme ho nejdříve konzultovat s poradcem pro studium, eventuálně s garantem oboru. v případě, že se takto problém nedá vyřešit, obraťte se na svou studijní referentku, která doporučí další postup, např. návštěvu studijní proděkanky. Většina studijních potíží se však dá vyřešit s poradcem pro studium nebo referentkou.

Pro potřeby bakalářského studia budete potřebovat pomoc studijního oddělení v následujících záležitostech:

Každoroční zápis do dalšího úseku studia

Musíte stihnout nejpozději do konce letního semestru v září. Přesné termíny zápisu ke studiu jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku. Před cestou na studijní oddělení je nutné zkontrolovat, zda jste splnili všechny studijní povinnosti pro daný úsek studia; jejich plnění si můžete průběžně kontrolovat v SIS (Výsledky zkoušek – prohlížení | Kotroly | Žádost o kontrolu pro vlastní potřebu; pro zobrazení aktualizujte okno prohlížeče). Pokud je tomu tak, v SIS požádejte o jejich kontrolu studijní referentkou (SIS | Výsledky zkoušek – prohlížení | Kontrola | Žádám studijní oddělení o provedení kontroly pro postup do dalšího úseku studia). Jakmile se v SIS objeví „splnil“ (během několika hodin až pracovních dnů dle vytíženosti studijního oddělení) můžete vyrazit na studijní oddělení s indexem a vyplněným evidenčním listem (vytiskněte ze SIS | Osobní údaje | Evidenční list). Na studijním oddělení získáte razítko do indexu a kupón fakulty na příští akademický rok.

Vydávání potvrzení o studiu a potvrzování průkazu na studentskou slevu při dojíždění do školy

Pouze studijní oddělení je oprávněno vydávat potvrzení o studiu (např. při žádosti o výplatu přídavků na dítě). Předvyplněné potvrzení je opět k disposici v SIS (Osobní údaje/Potvrzení o studiu). Průkaz opravňující ke studentské slevě na dopravu zakoupíte na každém vlakovém či autobusovém nádraží za 1 Kč, necháte potvrdit na studijním oddělení a poté opět dopravcem za poplatek 50 Kč.

Zápis předmětů z jiných fakult

Zápis předmětů z jiných fakult UK závisí na konkrétním nastavení harmonogramu příslušné fakulty, a proto může probíhat několika způsoby, viz http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/formulare/zapis_d….

V případě, že předmět není v databázi UK, tak student po splnění studijní povinnosti (vykonání zkoušky/zápočtu), resp. předmětu vyplní student písemnou žádost s potřebnými údaji pro vložení do SIS. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena do SIS jako volitelná.

Index

I v době elektronizace studijního systému je index velice důležitým dokladem studenta o jeho studiu. Na začátku každého semestru byste si měli vyplnit do indexu závazně zapsané předměty a při každé úspěšně vykonané zkoušce či získání zápočtu si nechat od pedagoga zanést tento výsledek do indexu. v případě jakýchkoliv nesrovnalostí (vyučující opomene zanést výsledek do SIS nebo omylem vloží jiný výsledek) je Váš index jediným dokladem pro opravu. Pokud nemáte výsledek zanesený v indexu, tak nemůžete doložit požadavek na změnu v SIS. Přesto však je pro všechny kontroly studia (zápis do dalšího úseku studia, před státnicemi) rozhodný stav v SIS. Do dalšího úseku studia se můžete zapsat i s nevyplněným indexem, jakkoli tuto praxi nedoporučujeme.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni/

WEB STUDIA NA FAKULTĚ: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/

Přihlásit se k odběru Comments for "Studijní oddělení" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.