Studium

Vše, co se týká studia na PřF UK

Obrázek uživatele Jan Pačes

Internal guidelines for submission of new GA UK projects 2020

New proposals of projects starting in 2019 – internal deadline of the Faculty of Science for submission in the online system is 8 November 2019 (applications can be submitted until midnight of the deadline day).

Contact person: Bc. Romana Hogenová (line 1164, romana.hogenova@natur.cuni.cz)

Other deadlines:
Periodic reports of ongoing projects: 17 January 2020
Final reports: 1 April 2020

Obrázek uživatele Jan Pačes

Interní pokyny pro podávání nových projektů GAUK 2020

Nové přihlášky projektů pro rok 2020 - Fakultní termín pro podání nových
přihlášek ve webové aplikaci je 8.11.2019. Termín je platný do půlnoci určeného
dne.
Kontaktní osoba: Bc. Romana Hogenová (linka 1164,
romana.hogenova@natur.cuni.cz)
Další termíny:
Pokračování projektů (dílčí zprávy): 17.1.2020
Závěrečné zprávy: 1.4.2020
Přihlášky se vyplňují výhradně v elektronické podobě na adrese:
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs

Studenti studentům

Nevíte si rady se zápisem předmětů do SIS? Potřebujete radu, jak a kdy můžete přerušit studium či jak probíhá uznávání dříve splněných předmětů? Nevíte jak postupovat, když Vám vyučující zapsal chybný výsledek do SIS? Máte dotazy a nevíte na koho se obrátit? V tom případě jsme tu pro Vás!

Obrázek uživatele Jan Kriz

Informační seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních metodách (AKK)

Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních metodách se koná 31. 5. 2016 od 14:00 přibližně do 15:30.

Seminář se koná ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, 1. mezipatro .

Účastníci mohou získat přehled o požadavcích pro získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a informace o dalším možném profesním růstu bioanalytika.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Prospěchová stipendia: přehled průměrů 2007-2014

AKTUALIZOVÁNO - doplněny roky 2011 - 2014.

V článku najdete přehled konkrétních průměrů, za něž byla vyplácena prospěchová stipendia v předcházejících 8 letech: 2007 - 2014 (tzn. za dobu co platí současný systém určování studentů).

Jde o historická data, nelze z nich jakkoli vyvozovat jaký průměr bude potřeba pro zisk stipendia v letech budoucích.

Obrázek uživatele SKAS

Diskuze - studentské hodnocení výuky

Zápis z diskuze nad studentským hodnocení výuky

Z diskuze vyplynuly následující připomínky a závěry:

Exkurze Vegetace střední Evropy 2015

Středa, 24 Červen, 2015 - 08:00 - Čtvrtek, 2 Červenec, 2015 - 18:00
Exkurze má poskytnout terénní zkušenost, která je základem práce (geo)botanika a nutným předpokladem porozumění mnoha zde vyučovaným předmětům (zejména Vegetace střední Evopy). Cílem exkurze bude navštívit a demonstrovat nejvýznačnější společenstva střední Evropy v rozličných krajinných a geografických souvislostech.
Obrázek uživatele SKAS

Hodnocení kvality výuky - pozvánka na celofakultní diskuzi

Jaký má studentské hodnocení kvality výuky (anketa) smysl? Kde jsou vidět konkrétní kroky, které na jeho výsledky reagují? Proč se do hodnocení aktivně zapojuje málo studentů? Zohledňují anketní dotazníky vše, co by se mělo hodnotit? Mělo by být vyplňování ankety povinné?

Obrázek uživatele David Hurný

Nový koncept výuky jazyků na PřF

V minulých měsících se SKAS zasadil o vytvoření pracovní skupiny, která by měla vypracovat nové koncepty výuky cizích jazyků na PřF. Komise byla jmenována panem děkanem ve složení (bez titulů): prod. Martínková (předsedkyně), prod. Folk, prod. Obšil, prod. Mihaljevič, prod. Langhamer, senátor Hurný a senátor Oľhava. Na svém prvním setkání se dohodla na následujícím konceptu, který bude dále diskutován v rámci sekcí s garanty na SVR.

Obrázek uživatele SKAS

Uznávání povinně volitelných předmětů

Vybíráme ze zápisu z jednání kolegia děkana z 15. října 2013:

„Proděkanka Martínková seznámila členy KD s návrhem Studentské komory Akademického senátu fakulty ohledně úpravy opatření děkana č. 7/2011 k uznávání již jednou splněných předmětů, změna by se týkala rozšíření čl. 4a), mohly by se uznávat i povinně volitelné předměty**.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Studium Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.