příručka

Obrázek uživatele SKAS

Geologie

Větší část přednášek a cvičení je realizována v budově Albertov 6, přičemž většina předmětů v prvním úseku studia je společná pro všechny geologické studijní programy (Geologie, Hospodaření s přírodními zdroji, Geotechnologie apod.). Na začátku každého kurzu - během prvních přednášek - se studenti obvykle seznamují s náplní předmětu a s požadavky pro udělení zápočtu a podmínkami úspěšného složení zkoušky. Pokud se přednášející k tomuto nevyjádří, je lepší se neprodleně informovat.

Obrázek uživatele SKAS

Geografie

Proděkan za geografickou sekci je Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D .

Bakalářské studium oboru Geografie a kartografie je v prvních třech semestrech víceméně společné a povinné, takže není nutné vybírat volitelné předměty. Od 4. semestru je možnost vybírat volitelné předměty podle předpokládaného zaměření magisterského studia (fyzická geografie, kartografie, regionální geografie, sociální geografie) a zájmu studenta.

Veškerá výuka probíhá v budově děkanátu (Albertov 6), kde také sídlí většina pedagogů.

Obrázek uživatele SKAS

Chemie

Proděkan za chemickou sekci je doc. RNDr. Tomáš Obšil, CSc.

Obrázek uživatele SKAS

Počítače

Podrobnosti o informačních technologiích hledejte na webu Centra informačních technologií: http://www.natur.cuni.cz/faculty/cit/ Více informací o CAS pro fakultní uživatele je dostupných na adrese: http://www.natur.cuni.cz/faculty/cit/navody/

Informační systémy

 

Obrázek uživatele SKAS

Tělocvik

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV). Většina výuky probíhá ve Sportovním centru UK (Bruslařská 10, Praha 10 – Hostivař) a v loděnici Regata.

Spojení

Obrázek uživatele SKAS

Studijní oddělení

Studijní oddělení sídlí v samostatné budově přímo u vstupu do Botanické zahrady (Na Slupi 16, vlastní vchod je ze zadní strany budovy). Než poprvé navštívíte studijní oddělení, ověřte na stránkách kontaktů studijního oddělení, která referentka má v agendě váš studijní obor. Seznam referentek pro jednotlivé obory a agendy je uveden v seznamu na webových stránkách studijního oddělení.

Obrázek uživatele SKAS

Organizace studia aneb předpisy v kostce

Základní studijní předpisy

Studium se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. a Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je dále rozšiřován Pravidly pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě a dalšími předpisy.

Obrázek uživatele SKAS

Příručka prváka

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - příručka Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.