Účast v pedagogickém výzkumu

Prodlouženo do 6. února 2015!
 
Potřebovala bych rodilé mluvčí českého jazyka, kteří jsou univerzitní studenti aktuálně studující v bakalářském programu na Karlově univerzitě v Praze, narodili se a vyrůstali v České republice, vnímají sami sebe za rodilé mluvčí češtiny a mají nejméně 18 let. Oslovuji Vás tedy s prosbou jestli byste mohli se zúčastnit vědeckého výzkumného projektu (pilotní studie) o čtenářských strategiích.
 
Žádné nebezpečí nebo rizika nejsou spojena s tímto výzkumem. Vaše účast nepřesáhne 1 hodinu a 30 minut a obsahuje zapojení se do následujících činností: podepsání poučeného souhlasu dokumentu a čtení elektronického textu na počítači (podobný elektronický text, který může být zadán učitelem ke čtení v univerzitních kurzech). Následuje pak zodpovězení otázek vztahujících se k textu a vyplňování dotazníku s demografickými údaji. V průběhu a po Vašem dokončení četby elektronického textu budete požádáni, abyste verbalizovali strategie, které jste při čtení elektronického textu použili za účelem plného porozumění textu. Výzkumník Vás může také požádat, abyste vysvětlili Vaše odpovědi v dotazníku. Vaše čtení elektronického textu bude natočeno video kamerou a/nebo diktafonem pokud budete souhlasit.
 
Výzkum bude proveden v budově Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), Hybernská 8, 110 00, Praha 1. Po ukončení Vaší účasti, dostanete sladkou odměnu. Vezměte prosím na vědomí, že odstoupení od účasti v této studii před dokončením nepředstavuje dokončení úkolu, a proto žádná sladká odměna nemůže být poskytnuta. Výzkumný návrh a procedury tohoto projektu byly podrobně ohodnoceny a přísně dodržují pokyny pro etiku ve vědeckém zkoumání lidí, a proto je zajištěna důvěrnost a diskrétnost.
 
Pokud se rozhodnete pro účast v tomto výzkumném projektu a/nebo máte nějaké dotazy, prosím, neváhejte mě kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adresu: andrea.behalova@ff.cuni.cz. Výzkumné bádání bude probíhat od středy 17. prosince 2014 až do 6.února 2015 pondělí 22.prosince 2014.
V tomto období se budu snažit co nejlépe přizpůsobit Vašim časovým možnostem.
 
Děkuji za přečtení této pozvánky. Budu si cenit Vaší pomoci.
 
Andrea Běhalová, Ph.D.
Odborná Asistentka školní pedagogiky
Filozofická fakulta, katedra pedagogiky
 
+ (420) 221 619 703 (office)
Přihlásit se k odběru Comments for "Účast v pedagogickém výzkumu" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.