Výuka

Obrázek uživatele SKAS

Cizí jazyky

Výuku cizích jazyků zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) (ujop.cuni.cz). Pro bakalářské studenty nabízí Přírodovědecká fakulta volitelnou výuku angličtiny v rozsahu dvou semestrů. Studenti geografie a demografie mohou v případě dostatečného zájmu studovat i německý jazyk.

Obrázek uživatele SKAS

Anketa - studentské hodnocení kvality výuky

Na Přírodovědecké fakultě probíhá vlastní hodnocení výuky studenty. To pomáhá především vyučujícím, kteří mají možnost zlepšovat výuku svých předmětů. Zároveň anketa poskytuje informace pro management fakulty a pro fakultní kontrolní mechanismy. v neposlední řadě také zprostředkovává informace o předmětech mladším studentům.

Obrázek uživatele Pepik

Ochrana životního prostředí

Ústav pro životní prostředí sídlí v Benátské ulici č. p. 2, v malebném areálu botanické zahrady PřF UK. Jako takový vznikl oficiálně v roce 1990, jeho historie na UK v Praze však sahá až do roku 1977. Studentům a vyučujícím je zde umožněna výuka a výzkum v mnoha oblastech ochrany životního prostředí, zejména ovzduší, vody, ochrany přírody, odpadů a aplikaci GIS (geografických informačních systémů). Ústav je celofakultním pracovištěm, které přímo nespadá pod žádnou sekci na fakultě.

FAQ

Seznam často kladených otázek a odpovědi na ně. Novější seznam často kladených otázek a odpovědí naleznete na http://web.natur.cuni.cz/student/faq/ Toto je starší, již neaktualizovaná verze.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Soupis učeben

Tabulka učeben zařazených do rozvrhu. Dále zkuste přehled učeben v SISu - po rozkliknutí zkratky se objeví nad rozvrhem popis učebny (odkaz může směřovat na starý rozvrh - odkaz se každý semestr mění - zkontrolujte v SIS nastavení zobrazovaného semestru).

 

Budovy, ve kterých se nacházejí učebny Přírodovědecké fakulty:

Obrázek uživatele SKAS

Tělocvik

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV). Většina výuky probíhá ve Sportovním centru UK (Bruslařská 10, Praha 10 – Hostivař) a v loděnici Regata.

Spojení

Přihlásit se k odběru RSS - Výuka Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.