Zápis SKAS březen 2021 - ONLINE

 

Program jednání březen 2021: ONLINE 

Přítomni: Tomáš Svoboda, Lucie Pražáková, Kateřina Marcollová, Daniel Vašek, Natan Sidej, Anna Altová, Radek Pileček, Jan Pačes, Kristýna Bubeníková, Matyáš Hiřman, Lucie Kunstmüllerová, Aneta Formáčková, Vojtěch Koštíř, Nikoleta Anderlová (připojena během bodu 6) (14)
Hosté: Hugo Kocek, David Hurný (2)
Omluveni a vyloučeni z kvóra: (0)

 1. Schválení zapisovatele
  • Jako zapisovatel byl schválen Natan Sidej. 12/0/1
 2. Schválení programu
  • Program byl schválen v předloženém znění. 13/0/0
 3. Studentská anketa - Hugo Kocek
  • Navržený kandidát Hugo Kocek (přítomen jako host) se členům SKAS představil a vysvětlil svou motivaci pro vykonávání funkce organizátora studentské ankety. Vašek se zeptal, zda plánuje Kocek pokračovat navazujícím studiem po absolvování bakalářského studia. Kocek odpověděl kladně. Navržený kandidát byl schválen a bude navržen na plénu ASF. 13/0/0
 4. Program ASF - https://drive.google.com/file/d/1FTCTYQuPkr2DG5LN6L9VWEdkSvPPoLo7/view?usp=sharing
 5. Studijní komise 
  • Daniel Vašek vybídnul přítomné senátory a senátorky ke kandidatuře na předsednictví SK. Jan Pačes upřesnil náplň práce předsedy SK. Tomáš Svoboda projevil o funkci zájem, ale ještě si rozhodnutí chce promyslet.
 6. Zprávy z KD&KŠ
  • Lucie Kunstmüllerová zopakovala zprávy z KD a . Následovala debata o současné situaci vzhledem k přístupu do fakultních budov.  
 7. Info z ASUK (Honza, David)
  • David Hurný a Jan Pačes volným navázáním na debatu z bodu 6 ostatním představili aktuality stran koronavirových opatření, které byly projednávány na AS UK a v UK.
 8. Velemloci 
 • vyhodnocení – krátká debata
 • Daniel Vašek informoval přítomné, že do dotazníku pro hodnocení výuky bude pravděpodobně implementován krátký popis ceny Velemlok a vysvětlení principu jejího udělování. Následovala debata o podobě tohoto textu. Daniel Vašek se nabídnul, že připraví jeho návrh a následně ho předloží ostatním členům SKAS ke schválení.
 1. Knihovny - Radka Lukášková (Káťa)
 2. Propagace činnosti SKAS - PR - představení vize a vizuálu (Kristýna, Matyáš) 
 • Kristýna Bubeníková a Matyáš Hiřman představili ostatním svou vizi, jak nově prezentovat SKAS na sociálních sítích Instagram a Facebook. Prostřednictvím prezentace (v příloze zápisu) ukázali návrh vizuální identity nových stránek SKAS a vysvětlili svůj plán, jak chtějí s projektem začít. Následovala debata a zodpovídání otázek od ostatních členů SKAS.
 • https://drive.google.com/file/d/1Z7h9HkYGnX4yP-xBpv3v5Me0jHNoqo6E/view?usp=sharing
 1. ToDo list
 • Daniel Vašek představil přepracovaný ToDo list. Následně bylo vyhodnoceno, jestli jsou všechny obsažené úkoly stále relevantní, nebo jestli je třeba některé z nich vyřadit. Dále Daniel apeloval na ostatní, aby se do seznamu zapsali pod agendu, kterou si chtějí vzít na starost, příp. doplnili záležitosti, kterým se již věnují. 
 1. Studentská stránka - zas, znovu a lépe 
 • Tomáš Svoboda nabídnul, že si vezme na starost oživení konceptu Studentského webu PřF UK. Ostatní poprosil o návrhy, co by v rámci webu mělo být obsaženo.
 1. Představení projektu tutoring prvních ročníků (Tomáš)
 • Představeno v rámci bodu 11.

 

Zapsal:            Natan Sidej 17. 3. 2021
Ověřil:             Daniel Vašek 18. 3. 2021
Zveřejnil:         Daniel Vašek 6. 4. 2021

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis SKAS březen 2021 - ONLINE" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.