Zápis SKAS leden 2021 - ONLINE

Jednání leden 2021: ONLINE

Přítomni: Aneta Formáčková, Jakub Petříček, Dan Vašek, Jan Kretschmer, Kateřina Marcollová, Lucie Kunstmüllerová, Ema Fischerová, Jan Pačes, Václav Bočan, Barbora Lepková, David Hurný
Hosté: Radim Perlín, Anna Altová, Matyáš Hiřman, Kristýna Bubeníková, Tomáš Svoboda, Natan Sidej, Radek Pileček, Vojtěch Koštíř, Lucie Pražáková, Nikoleta Anderlová
Omluveni a vyloučeni z kvóra:

 1. Schválení zapisovatele
  Jako zapisovatel byla schválena Aneta Formáčková. 11/0/0
 2. Schválení programu
  1. Program byl schválen. 11/0/0
 3. Host: RNDr. Radim Perlín, Ph.D - volba předsednictva ASF
  1. Perlín shrnul dosavadní práci senátu za poslední dva roky a shrnul, co čeká senát v nejbližších měsících a vyzval senátory, aby byli ve své funkci aktivní. Pak požádal o podporu při kandidatuře na předsedu ASF PřF UK.
 4. Seznámení s novým složením SKASu
  Jakub Petříček se ujal slova a vyzval senátory, aby doplnili své údaje do přehledové tabulky (maily, obor, apod.). Poté dal slovo ostatním senátorům, aby se postupně představili.
 5. Fungování SKAS a ASF technicky
  1. sdílení Google drive (maily, disk, web) – nasdílení disku novým senátorům, odkaz na studentský web - web.natur.cuni.cz/student
  2. doplnění webu nových členů na web (Anet)
   Anet s Vaškem Bočanem slíbili, že přidají nové senátory na webové stránky fakulty, Anet vyzvala nové senátory, aby jí poslali fotku, kterou chtějí (jinak jim přiřadí fotku, kterou mají v SISu)
  3. SIS senátorský účet – Jakub Petříček představil, k čemu je dobrý SIS senátorský účet, David Hurný dodal, že se ale nejspíš brzy zruší
  4. Komise – Jakub Petříček připomněl, aby se senátoři přihlásili do komisí. Jan Pačes představil legislativní komisi a čím se zabývá, Dan Vašek si vzal slovo o studijní komisi, Jakub Petříček představil rozvojovou komisi
 6. Fungování SKAS a ASF prakticky (jednací řády atd.)
  1. Vnitřní předpisy ASF - https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy/vnitrni-predpisy-prf-uk
  2. Jednací řád SKAS - https://web.natur.cuni.cz/student/jednaci-rad-skas-prf-uk
  3. Volba předsednictva SKAS a ASF
   1. Dan Vašek se představil s tím, že má zájem kandidovat na předsedu SKASu. Zároveň zmínil, že bude chtít odstoupit z předsednictva Studijní komise, takže je potřeba sehnat zástupce SKASu, aby se této funkce ujal. Nikdo se zatím na funkci nehlásí.
   2. Místopředseda SKASu – Dan Vašek stručně představil, co funkce obnáší. Natan Sidej a Tomáš Svoboda se přihlásil, že by o tuto funkci měli případně zájem.
   3. Místopředseda ASF – Aneta Formáčková vyzvala ostatní senátory, jestli by se této funkce nechtěli zhostit. Představila stručně funkci a dodala, že u této jediné funkce je třeba rozhodnout se do zítra, protože Místopředseda ASF se volí na jednání senátu následující den, zatímco ostatní funkce spojené se SKASem se budou volit až příští měsíc.
  4. Volba zástupce SKAS v kolegiu. Daniel Vašek stručně představil funkci zástupce SKAS v kolegiu a vyzdvihl Lucii, která funkci plnila velmi svědomitě. Lucie souhlasí, že by měla zájem plnit funkci dál a dodává, že je třeba zvolit ještě náhradníka zástupce. Dan Vašek navrhl, aby se tato funkce spojila s funkcí zástupce na Krizovém štábu fakulty. Vojtěch Koštíř a Anna Altová přemýšlí o tom, že by měli zájem chodit jako zástupce na Kolegiu.
  5. Komise ASF - https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu
  6. Agenda SKAS: Jakub Petříček stručně představil agendu SKAS a jak probíhá práce studentských senátorů.
  7. Debata o webu SKASu, jestli má cenu tyto stránky aktualizovat, když stejně nejsou moc sledované. Kateřina M. navrhuje, jestli není lepší dát iniciativu spíš na stránku facebooku, která je více sledovaná. Jakub Petříček se zastává studentského webu a že je důležité ho stále spravovat a aktualizovat, protože se na něm dá lépe vyhledávat a dají se tam lépe archivovat staré zápisy z jednání a podobně.
 7. Velemloci (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studentska-anketa/studentsky-velemlok)

interní odkazy a debata o metodice udílení ceny
Lucie K. dodala, že ples (kde se cena tradičně předává) nejspíše neproběhne v původně plánovaném termínu (březen), takže předávání se bude řešit jinak.

 1. Seznámení se s našimi programy a prioritami (brainstroming s cílem na příštím zasedání vytvořit “To Do List” priorit, kterým se chceme věnovat, vytvořit tak vlastní proaktivní agendu SKAS).
  Čistě pro další volební období: Jakub Petříček vytvořil nový To do list a apeluje na budoucího nového předsedu SKASu, aby na To do listu více zapracoval a nenápadně navrhl, aby nedával To do list na konec programu, jako tomu bylo doposud.
 1. Program ASF
  1. Nikdo nemá připomínky.
 2. Zprávy z KD, (Lucka)
  1. volba náhradníka – Jakub připomenul, že je třeba do příště zvolit náhradníka
  2. Lucka shrnula KD 4.1. (jednání o přechodu na distanční zkoušení), odkazuje na aktuální informace na koronastránce a na FAQ ke koroně, které Lucie sepsala a jsou průběžně aktualizované. 
  3. KD 11.1. – překryv s Krizovým štábem, diskuse o možnosti zkoušení studentů v zahraničí a těch, co nemají možnost dostavit se na zkoušku osobně. Lucka dodává, že se spoustu informací mění ze dne na den a ptá se, jestli je vhodně informovat takhle jednou za měsíc, nebo častěji do fb skupiny SKASu. Většina se shoduje na tom, že fb stránka a častější informování bude vhodnější.
  4. Debata o 12 kreditech pro postup do letního semestru a o možnosti zkoušek online.
 3. Pracovní skupina k efektivní výuce. (Honza)

Honza Pačes stručně představil Komisi k efektivní výuce a navrhl Annu Altovou jako zástupce SKASu v této skupině. Anička dodává své zkušenosti s výukou a sdílí s Honzou Pačesem obavy, k čemu bude dobrá další pracovní skupina a jestli to bude mít nějaké výsledky.

 1. Anketa Erasmus (Lucka, Vašek)

Lucie dodala soubor, který už je skoro finální a jsou v něm body, které je v plánu řešit - např. centralizaci agendy pod jedním člověkem, … Dodává, že bude otevřena diskuse k flexibilitě studijních plánů, aby bylo možné vyjíždět na Erasmus a zároveň neprodlužovat studium, na což si hodně studentů stěžovalo.

 1. Finanční podpora studentským aktivitám
  1. Žádné žádosti o finanční podporu v lednu nedorazily.
 2. Info z ASUK (Honza, David)
  1. David se ujal slova ohledně agendy ASUK, kde se jednalo o schvalování strategického záměru, stále se řeší Koleje a Menzy. Apel na Ministerstvo, že přírodovědné obory nemohou fungovat v distančním režimu. Začátek letního semestru se plánuje distančně.
 3. Různé

Zapsala: Aneta Formáčková (13.1.2021)
Ověřil: Daniel Vašek (18.1.2021)
Zveřejnil: Daniel Vašek (28.1.2021)

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis SKAS leden 2021 - ONLINE" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.