Zápis SKAS prosinec 2020

Program jednání prosinec 2020: ONLINE
Přítomni: Fischerová, Petříček, Formáčková, Kunstmüllerová, Vašek, Kretschmer, Lepková, Novák, Marcollová
Hosté:  - 
Omluveni a vyloučeni z kvóra: - 

 1. Schválení zapisovatele

Schválena Fischerová tichým souhlasem.

 1. Schválení programu

Schválen tichým souhlasem.

 1. Program ASF
  -
 2. Zprávy z KD (Lucka)

Kolegium proběhlo 2 x. Tématem byl program Erasmus a cvičení pro er. studenty. Olympiády budou. Proběhla debata o posunutí termínů odevzdávání závěrečných prací a zkouškového, zimní zkouškové posunuto do 1.3., počty povinně dosažených kreditů se asi budou ještě měnit. Počítá se s přetažením letního zkouškového do prázdnin. 

Petříček apeluje, aby se harmonogram neřešil na poslední chvíli, nicméně se čeká se na vyjádření rektorátu, fakulta je připravena.

Petříček chválí Kunstmüllerovou za výborné zastupování SKAS na kolegiu a  :)

 1. Zprávy z Krizového štábu (Lucka)
  -
 2. Finanční podpora studentským aktivitám

Formáčková oznamuje, že žádné žádosti na SKAS nedorazily. Ve fondu zbývá 90 tis (minulý rok se fond na konci roku dočerpal), nové složení SKAS se obrátí se na p. tajemníka s možností převedení peněz do dalšího roku. Vašek apeluje na potřebu ohlídat příspěvky, které byly již proplaceny (akce v korona období nemusí proběhnout v plném rozsahu).

 1. Volby SKAS období 2021-2023 (Kuba)

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/volby-na-prf-uk/volby-asf/volby-do-skas

Petříček chválí bohaté kandidátky všech sekcí a apeluje na účast a propagaci voleb vejen skrz fb událost SKAS. Kunstmüllerová poukazuje na dvojí podmínky voleb do ASF pro kandidáty za studentskou a zaměstnaneckou komoru. Nová podoba volebního řádu čeká na schválení, v ASUK překládá Pačes.

 1. Studentské hodnocení ankety (Vašek, Aneta, Lucka, Kuba)

Nové verze po (dlouholetém!) naléhání již obsahují nutné parametry pro hodnocení výuky SKAS. Je však potřeba dořešit následující body:

 1. Informace o průběhu (termíny pro Ročka, kredity, další postup)
 • V plánu je schůzka s paní proděkankou Martínkovou. 
 1. SKAS promyslí, zda chce vydat metodiku velemloka jako opatření děkana, nebo jen jako dokument schválený skasem. Kritéria ale musí být veřejná.
 • Debata o závaznosti kritérií metodiky Velemloka. Vašek se zastává za formulování této metodiky jako obecných principů, vydání v režimu opatření děkana by bylo kontraproduktivní. Kunstmüllerová a Marcollová chtějí metodiku sepsanou. Formáčková se přimlouvá za oficiální schválení SKAS. Kunstmüllerová upraví výchozí body metodiky a tento dokument následně schválí stávající SKAS formou usnesení. 
 1. SKAS promyslí, jestli chce zveřejnit pro všechny tabulku generovanou z ankety.
 • Petříček je toho názoru, že by se měl sdílet jen seznam prvních nejlepších vyučujících. SKAS jednohlasně schválil prvních 10 na místo prvních 20 vyučujících.
 1. SKAS se zamyslí, jestli nemá kandidáty na pozici fakultního koordinátora ankety. Musí to být akademik, nesmí být v kolegiu. Bylo by užitečné, kdyby byl ve ZKAS.
 • SKAS se shodl, že toto není v jeho kompetenci a oznámí to proděk. Martínkové.
 1. SKAS si promyslí, jestli chce od Martínkové brigádníka na doplnění počtu kreditů do loňských dat pro výběr velemloka na plesu 2021. Martínková případně proplatí práci někomu ze SKAS.
 • Petříček SKAS spíše jako hodnotící orgán, materiály by měl dostávat již dostatečně upravené. Marcollová agenda není tak velká - kredity doplníme k prvním 10 vyučujícím - brigádník není potřeba.
 • Stále probíhá úspěšné jednání a online setkávání s proděkankou Martínkovou. V pátek 18. 12. se chystá další schůzka.
 • Pověřenou osobou by měl být spíše člověk mimo SKAS, ohodnocený, pokud CIT nemá kapacity. Stran následující schůzky se naděje upíná na Vaška Bočana, nicméně vedení si musí najít kompetentního člověka samo, není možné, aby tuto práci do budoucna zastával SKAS.

 

 1. Info z ASUK (Honza, David)

Hurný dotázán přes email na agendu ASUK.

 1.  Různé
  1. stížnost (LK)
 • Kunstmüllerová a Formáčková se zabývají stížností. Kunstmüllerová ji předala v anonymizované formě garantovi dotčeného oboru. 

 

Zapsala: Ema Fischerová
Ověřil: Daniel Vašek
Zveřejnil: Daniel Vašek

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis SKAS prosinec 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.