Zápis SKAS září

Zasedání SKAS 2020-09-16

Přítomni: Vašek, Bočan, Kunstmüllerová, Marcollová, Formáčková, Lepková, Fischerová, Pačes, Hurný
Host: Pavel Chromý (na 1. bod)

Zapisovatelem schválen jednomyslně Václav Bočan.
Program zasedání schválen v navrhované podobě.

 1. Host: studijní proděkan Pavel Chromý – výuka a epidemiologická opatření na fakultě
 2. Nadcházející zasedání ASF
 3. Zprávy z kolegia děkana
 4. Zprávy z krizového štábu fakulty
 5. Podpora studentských aktivit
 6. Studenti studentům
 7. Zahradní slavnost
 8. Přírodovědci sobě / oslava 100 let
 9. Zprávy z ASUK
 10. Loděnice
 11. Kampus Hybernská

1. Studijní proděkan Pavel Chromý – výuka a epidemiologická opatření na fakultě

 • hromadné akce a výuka v zimním semestru
  • v kolegiu se rozhodlo, že od 29. 9. je potřeba se připravit na distanční výuku
   • když to půjde, můžeme samozřejmě opatření uvolňovat
  • nadefinované podmínky plnění předmětů i distančně
  • CIT požádán o inventuru poslucháren kvůli streamování; možnosti nahrávání přednášek
   • už to je hotovo, představeno na posledním kolegiu → bude se dovybavovat, kde chybí technika
  • výuka pojede dle rozvrhu, distančně či prezenčně, aby se to nerozsypávalo
  • velké přednášky – nad 100 lidí má asi 50 přednášek
  • všichni studenti dostanou e-mailem zprávu, aby sledovali jednu stránku ke kovidu na našem webu a info v sisu
   • nebudou v něm přímo informace kde roušky, kde rozestupy
  • studijní komise velkého senátu – distanční výuku nelze dělat jakkoli, ale jen v odůvodněných případech (potřeba konzultace s garantem programu)
  • Chromému máme psát až tehdy, když se vyptáme zástupců v kolegiu/v ASUK
  • Chromý by chtěl vyvěsit informace jen tehdy, kdy je máme skutečně potvrzené (abychom nemuseli měnit zveřejněné stanovisko)
    
 • Honza Pačes: NAÚ: studenti mají právo na prezenční výuku, takže ji musíme dělat
  • výuka bude oscilovat mezi prezenční a hybridní
   • dotaz: Jak jsme připravení na vybavení velkých učeben? Jak rychle to vysoutěžíme?
   • Chromý: Richter z citu všechny učebny prošel, dovybavení vyčíslil na milion, což tajemníkovi přijde ok
    • budou do toho mluvit sekční proděkani, zaplatí to asi fakulta a sekcím se to strhne možná později
    • ale vybavení může být nedostupné, možná do konce října? do té doby to budeme nějak řešit přes noťasy
      
 • Katka: bude stránka o kovidu pro fakultu, univerzitu, všechny vš?
  • Chromý: na našem webu je koronavirová stránka, která půjde chronologicky podle vývoji opatření
   • nechce opakovat informace, které jsou uvedené na webu ministerstva/UK
     
 • Bára: CIT teda prošel jen velké posluchárny?
  • Chromý: Ne, prošli všechny. Jana Rubešová to začla psát do sisu (sice to zastará, ale alespoň pro teď).
  • Bára: na botanice jsme si teď museli sami místnosti dovybavit.
  • Chromý: Tak to řekněte Rubešové, ať to tam doplní.
    
 • Aneta: Kde jsou výsledky z dotazníků o online výuce?
  • Chromý: Já o tom zas tolik nevím, asi ví víc Markéta Martínková.
  • Lucka: Ale to říkala univerzitní šetření, ne fakultní.
  • Ema: Tohle hodně řešil prof. Sýkora.
    
 • Chromý: Výuka může být i o víkendu, když budou studenti souhlasit. Ale musí souhlasit.
   
 • Bára: může se stát, že učí někdo, kdo nemá program na streamování
  • Chromý: přednášky budou jen pro studenty na přednášce, nebudou se sdílet ven
   • dá se to vyřešit jako uvedení osoby jako honorární člen katedry, to lidem zůstanou přístupy
     
 • Chromý: přednášející nemusí mít roušku
  • promoce se neruší
  • imatrikulace se ruší, imatrikulační slib se má podepsat na studijním (což by se vlastně možná taky mohlo udělat v sisu)
  • prosba: šiřte mezi studnety, ať v sisu sledují podmínky splnění a když, tak ať se ptají hned na začátku semestru
   • idelálně ať učitelé vypustí povinnou účast
   • ať si studenti zkontrolují všechny přístupy (heslo do sis, fakultní účet, teams, zoomy, moodle…)
   • a ať používají fakultní e-mail, jiné domény se nemusí dostat do aplikací
  • studijní běží dále elektronicky, formuláře jde posílat oskenované

2. Příští zasedání ASF

 • další kandidát na děkana asi není

3. Zprávy z kolegia

 • Lucka – technika pro učebny není dostupná, bude to trvat
  • ke každé větší učebně bude nějaký brigádník, který by pomáhal se zapojením vysílání
   • Martínková to bude dobře platit
  • Lucka by chtěla, aby se odkazy sdílely alespoň v rámci celé fakultní obce
   • za studenty bychom měli chtít, aby naši studenti mohli na přednášky bez ohledu na to, zda to mají zapsané nebo ne
  • přednášky by měly být nahrané – někdo nemá dostatečně kvalitní připojení pro streamování obrazu, někdo to tahá přes data a za den je má pryč
   • pak by se daly pustit později, až má student lepší připojení
   • ve krizovém štábu to ale nechtějí
 • Honza P. – Teams mají už vysoké limity lidí, jsou blbuvzdorné
  • David – z rektorátu se prosazuje Microsoft teams, na fakultě se prosazuje zas google meet
   • využíváním googlu se porušuje GDPR, protože má servery mimo EU
 • je výhoda, když si studenti mohou před zkouškou znovu pustit – mohou si to zopakovat
  • kdo nechce nahrávat, tak se stydí za vlastní přednášku
    
 • usnesení: SKAS apeluje na pedagogy, aby zvážili nahrávání přednášek pro své studenty.

pro: 9, proti 0, zdržel se 0

4. Zprávy z krizového štábu (Lucka)

 • víceméně shrnul Pavel Chromý
 • za pár týdnů se asi omezí nějaké hromadné fakultní akce

5. Podpora studentských aktivit

 • Maláková: konference mladých demografů (únor 2021, ubytování zahraničních hostů)
  • 12 000 Kč
  • 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
 • Honza Pačes: propagujme mezi spolky a studenty, ať žádají, jinak přijdeme o nevyplacené peníze pro studenty
  • máme moc peněz ve fondu, lidem chybí sociální a vědecká interakce
 • Jitka Slabá, konference mezioborové spolupráce PřF
  • 10 000 Kč
  • je to dobrá akce na setkání lidí z různých sekcí sekcí
  • 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 • Honza Zemánek, GAL
  • 10 000
  • jsou to dvě akce ke studijnímu plánu a výuce na geologii
  • pro 5, proti 1, zdržel se 3
 • můžeme dát demografům víc peněz, když si podají další žádost 

6. studenti studentům

 • měli bychom to víc propagovat, asi o tom studenti moc neví (dnes byla jedna holka)
  • dát to na FB, příště do newsletteru

7. zahradní slavnost

 • Lucka: diskuse (je v zápisu z kolegia)
  • buďto to nebude vůbec, nebo nějaké stany
  • raut hned během proslovů
  • studenti mohou přijít už ve čtyři (možná se to ještě bude měnit)
  • VIP část vevnitř se zrušila, od čtyř bude rovnou venku (platí teď, může se měnit)
  • všichni odpovězme Janě Fryzelkové a pozvat lidi
  • (aktualizace: akce byla odložena)

8. Přírodovědci (v) sobě / oslava 100 let

 • oslava – zrušeno
 • přírodovědci – možná počkejme týden, pak se rozhodneme dál

9. Zprávy z ASUK

 • David – bude se měnit statut, zavádí se krizové řízení UK
  • každá instituce na UK může vyhlásit krizový stav – pak lze jednat distančně, omezí se lhůty na posílání…
  • vyhozen ředitel kolejí a menz, probíhá audit, bude na začátku října
   • kvestor by chtěl zřídit užší skupinu ke kolejím a menzám, kteří budou zasvěceni do fungování a připraví nový koncept (zda dotovat, cenové hladiny…)
   • nyní jsou koleje na úrovni fakult, velmi nezávislé; budou zřejmě více transparentní a ovladatelné
  • novela studijního a zkušebního řádu; u nás si studenti myslí, že zkoušky jsou férové
   • na UK se studenti obecně bojí s problémem za někým jít
   • u nás se málo hlídá opisování v testech, pak kritika multiple choice na biologii
   • zavede se čas na přípravu před testem
   • student bude mít nárok vidět opravený test i na pc („vyučující poskytuje zpětnou vazbu při zkoušení“)
  • vznikne kodex správného vyučujícího
  • v anketě by měla být explicitní otázka na zkoušku (férovost, zpětná vazba)
  • koleje fungují nyní normálně, žádné slevy, možná nějaká provozní omezení
  • home office bude za 60 % platu

10. Loděnice

 • schůzka k představení budoucnosti loděnice, stavební projekty
 • dva konkurenční projekty – jeden od povodí („komerční, developerský“), jeden od klubů
 • fakulta (tajemník a děkan) chce koupit pozemek pod budovou loděnice (od povodí, prý je to na dobré cestě)

11. kampus Hybernská

 • velký prostor dobře využitelný pro spolky
 • Vašek napíše spolkům, že ten prostor existuje a je využitelný
  • zároveň s tím propagovat i loděnici

 

Zapsal: Václav Bočan
Ověřil: Daniel Vašek
Zveřejnil: Daniel Vašek

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis SKAS září" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.