Zápis z jednání SKAS červen 2020

 

Zápis z jednání SKAS červen 2020

Přítomni: Damaška, Vašek, Bočan, Petříček, Kunstmüllerová, Formáčková, Lepková, Hurný, Pačes, Klouda, Fischerová
Hosté: Chromý, Martínková
Omluveni a vyloučeni z kvóra:

1. Schválení zapisovatele – schválena Aneta

2. Schválení programu – program schválen

3. Host: proděkan Pavel Chromý - stipendia (za disertaci, prospěchová, motivační), stáže 

 • problematika „koronaviru“ – posunutí max. doby studia
 • výše stipendií – chystá se několik opatření, nicméně až po překonání „koronavirové krize“
 • propad v příjmech do stipendijního fondu kvůli odpuštění poplatků
 • doktorské obhajoby ve standardní době studia – stipendium 30 000 Kč, +1 rok 15 000 Kč
 • prospěchové stipendium – nyní 16 000 Kč 
 • bonifikace KSICHTU, Eurorébusu, Kamenožroutu, apod. – mělo by jít od sekce a je na zvážení dané sekce, jestli za to chce dávat finanční odměny nebo ne
 • motivační stipendium – pouze za olympiády
 • cifry motivačního stipendia, prospěchová a za obhájení dizertace by se oproti minulému roku neměly měnit
 • evidence mobilit – problematika zahraničních stáží delších než 30 dní, které je nutné zadávat do SISu a tyto stáže vykazovat (nestačí vyplnit cestovní příkaz, je potřeba stáž dát hlavně do SISu)
 • zodpovědnost školitelů zadávání zahraničních stáží svých studentů
 • problematika externích školitelů
 • je snaha evidovat i kratší stáže než 30 dní
 • stejně tak evidence zahraničních návštěv (studentů) na fakultě

4. Host: proděkanka Markéta Martínková – anketa hodnocení výuky 

 • před třemi lety přechod na aplikaci od FF UK
 • Roček – FF UK, plánuje se pro něj dohoda o provedení práce, vyrovnání v září
 • Straka – má na starosti anketu ze strany PřF UK
 • RUK – iniciativa pro novou aplikaci pro hodnocení výuky jednotnou pro všechny fakulty
 • Petříček se ptá na to, kdy RUK plánuje aplikaci spustit – Martínková odpovídá, že během června máme dát požadavky a v říjnu by aplikace měla fungovat (Hurný opravuje, že aplikace bude fungovat spíš za rok)
 • Hurný dodává, že jsou tři otázky, které budou jednotné pro všechny fakulty, jejích znění však ještě není hotové
 • Petříček přidává obavy, že takto skončíme s anketou stejně mizerně jako v loňském roce a navrhuje řešit a vylepšovat současně běžící elektronickou anketu s FF UK, i kdyby se měla paralelně rozjet RUK anketa
 • Snaha nechat doběhnout hodnocení školního roku 2019/2020 a pak se uvidí, ale snaha směřovat fungování ankety minimálně ještě i na další školní rok 2020/2021.
 • Martínková navrhuje schůzku s p. Ročkem na podzim (v říjnu) a inkorporování chybějících věcí a vylepšení stávajících. Petříček navrhuje, že na této schůzce by bylo dobré vyhodnotit data za letní semestr ak. roku 19/20, aby se ukázalo, že je již systém vylepšen a splňuje požadavky SKAS pro účely udílení cen Velemlok.
 • Téma přijímacích zkoušek – sjednocení důvodů pro upuštění pro přijímací zkoušky pro bakalářská studia (schvalování v září)
 • Doktorská studia – možnost přihlášení v I. termínu nebo II. termínu

4. Program ASF

 • nikdo nemá žádné výhrady

5. Zprávy z Kolegia  

 • informace z kolegia byly již probrány v rámci jiných bodů, případně na interním SKAS fb. Pro více informací je možné nahlédnout do zápisů KD.

6. Finanční podpora studentských aktivitám 

 • žádná žádost nebyla obdržena

7. Příručka prváka - ohlédnutí za organizací, tisk (Káťa)

 • tento bod přeložen na příští jednání SKAS, neboť Marcollová není přítomna

8. Zažij loděnici jinak - akce 30. června (Ema, Jakub)

 • Od 15:00 brigáda, od 17:00 debata o budoucnosti loděnice
 • Spolky a jejich prostor v Loděnici
 • 2. července pak představení návrhů developera (PHP) a alternativního návrhu podolských spolků (Tatran, Yacht club) v Mineralogické posluchárně od 10 hodin.

9. Zápisy prváků - organizační tým (Honza Kretschmer, David, Jakub)

 • Zápisy na fakultě v červenci (jen zápis bez přednášek)
 • Pak seznamovák (ideálně i za účasti spolků) v srpnu
 • Natočení videa o předpisech, možnost natočení informačního videa o SISu a SKASu – videa pak budou k dispozici na stránkách k seznamovacímu kurzu
 • Zažij loděnici jinak – spolek Hydrant natočí videa se spolky, předsedou ASF a děkanem
 • Dan V. Pro biologii žádná změna (soustředění, přednášky a bioseznamovák proběhne klasicky jako každý rok)

10. Koleje a menzy - (David)

 • Bude probíhat audit a změna ve vedení kolejí a menz
 • Vypracování strategického záměru

11. Různé

 • blahopřání novomanželce Anetě (už není Hušková, ale Formáčková)

Zapsala: Aneta Formáčková (18. 6. 2020)
Ověřil: Jakub Petříček (19. 6. 2020)
Zveřejnil: Daniel Vašek (3. 7. 2020)

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání SKAS červen 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.