Zápis z jednání SKAS - únor 2021

Program jednání únor 2021: ONLINE

Přítomni: Nikoleta Anderlová, Anna Altová, Kristýna Bubeníková, Matyáš Hiřman, Vojtěch Koštíř, Lucie Kunstmüllerová, Kateřina Marcollová, Jan Pačes, Radek Pileček, Lucie Pražáková, Natan Sidej, Tomáš Svoboda, Daniel Vašek, Aneta Hušková
Omluveni a vyloučeni z kvóra:
Hosté:

 1. Schválení zapisovatele
  Jako zapisovatel byla schválena Anet.12/0/1
 2. Schválení programu
  1. Program byl schválen. 14/0/0
 3. Tomášův výlet do světa Microsoft Teams a volba přechodu na novou platformu
  1. Tomáš vysvětlil klady MS Teams. SKAS se dohodl, že si členové do příště rozmyslí, zda-li preferují meetingy na google platformě, nebo v MS teams a příští jednání SKASu proběhne hlasování.
 4. Volba předsednictva SKAS
  1. Na post předsedy SKAS kandiduje Daniel Vašek. 13/0/1. Daniel Vašek byl zvolen předsedou SKAS.
  2. Na post místopředsedy SKAS kandiduje Tomáš Svoboda. 13/0/1. Tomáš Svoboda byl zvolen místopředsedou SKAS.
 5. Volba zástupce SKAS v KD a
  1. Na post zástupce SKAS v KD a kandiduje Lucie Kunstmüllerová a na její zástupkyni Anna Altová. 12/0/2, obě byly zvoleny.
 6. Program ASF
  1. Kapitálový rozpočet 
  2. Kandidát do pracovní skupiny pro koordinaci rozvoje online výuky – Kateřina Marcollová. Hlasování: 13/0/1.
 7. Zprávy z KD,  
  1. Lucie a Anna shrnuly zprávy z KD. Spekulace nad možnostmi pouštění studentů do laboratoří, ale je to zatím nejasné. Apelovat na studenty, aby se nespoléhali na kredity za praktická cvičení. Spekulace nad možnostmi hybridní výuky do budoucna.
  2. Debata o kapacitě poslucháren a následně také o problematice zrušených/odsunutých laboratorních cvičení.
 8. Info z ASUK 
  1. Hlasování o tom, aby byli na zasedání SKAS zváni zástupci studentů PřF v univerzitním senátu. Hlasování: 12/0/2.
 9. Studentská anketa
  1. Studentský organizátor ankety. Dosavadní organizátorka obhájila a končí své studium, proto je potřeba najít nového Studentského organizátora ankety. Do příště bude z vhodných kandidátů vybrán nástupce.
  2. Cena Velemlok 
   1. Dokument v nové podobě byl schválen.
   2. Byli vybráni zástupci za jednotlivé sekce, kteří mají na starosti výběr nejlepších vyučujících a předmětů z obdržených dat ze studentské ankety za svou sekci do 24.2.
 10. Propagace činnosti SKAS
  1. Facebook SKASu – debata o tom, kdo to bude spravovat a jací lidé to mají „olajkované“. Malá propagace mezi prváky a nižšími ročníky.
  2. Debata o propojení FB a případně dalších sociálních médií.
  3. Debata o studentském webu SKAS. Vznesení nedostatků (nefunkční odkazy, staré věci, málo aktualizované…). Nápady na to, že by se udělal nový web, nebo jestli je lepší řešit to jinými cestami. Shoda na tom, že web už se moc nepoužívá a že nejspíš nebudeme mít síly na to jej dále udržovat.
 11. Studentské spolky - kontaktní osoba
  1. Zodpovědnou osobou pro studentské spolky se stává Vojtěch Koštíř.
 12. ToDo list - jak dál?
  1. Debata o tom, jaký formát ToDo listu použít.
 13. Review studentského webu 
  1. Viz bod 10.
 14. Organizace studia letního semestru 
  1. Možnosti jednotné platformy pro online výuku a jestli by se to do budoucna dalo řešit, argumenty pro to, že by to bylo přehlednější, protiargumenty s tím, že každá platforma má svoje výhody a nevýhody. Nicméně zařazeno jako podnět pro našeho zástupce v PS pro koordinaci rozvoje online výuky.
  2. V SISu měly být požadavky pro splnění předmětu i to, jak by měla online výuka probíhat. Zmínky o tom, že v semestru došlo ke změně těchto podmínek teprve v průběhu semestru, což by se dít nemělo.
 15. Změna kódu předmětu v emailu na název předmětu 
  1. Vyřešeno.
 16. Představení projektu TuChSe, BiChSe 
  1. Odloženo na příští jednání SKASu.
 17. Různé
  1. Žádné

Zapsala: Aneta Formáčková 16.02.2021
Ověřil: Daniel Vašek 17.02.2021
Zveřejnil: Daniel Vašek 03.03.2021

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání SKAS - únor 2021" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.