Zápis z jednání únor 2020

Zápis z jednání únor 2020
Přítomni: Jakub Petříček, Aneta Hušková, Barbora Lepková, Václav Bočan, Albert Damaška, David Hurný, Lucie Kunstmüllerová, Kateřina Marcollová, Jan Pačes, Jaromír Novák
Hosté: -
Omluveni a vyloučeni z kvóra: Daniel Vašek

 1. Schválení zapisovatele
  Hlasování: 8/0/0. Hušková schválena jako zapisovatelka.
   
 2. Schválení programu
  Hlasování: 8/0/0. Program schválen.
   
 3. Program ASF
  Petříček se zeptal, kdo plánuje dorazit, Hušková dodala, že doufá, že všichni. Zbytek svoji účast potvrdil tichým souhlasem.
   
 4. Zprávy z Kolegia
  Slova se ujal Albert Damaška, který informoval o několika bodech:
  Vznikl předpis k postupu při rozpoznávání plagiátů. Uplatňuje se při důvodném podezření, že předložená studentská práce není původní a jedná o plagiát.
  Systém hodnocení studia – je tendence hledat studenta, který by spravoval kód programu. Hušková dodala, že ten požadavek není tak jednoduchý a že je třeba umět základy programování a že by bylo vhodnější mít na tuto práci zaměstnance, nikoliv studenta. Barbora dodala, že má všeobecně špatné zkušenosti se studentskými brigádníky.
  Zápis studentů na bc. geografii – bude opět v dřívějším termínu, tentokráte 14. 7. 2020. Lucie se zeptala, jestli se to opět týká i geologie, Albert odpověděl, že ne. Bočan se zeptal, jestli je plán rozšiřovat tuhle tendenci dřívějších termínů zápisů i na ostatní obory, Damaška řekl, že ne. Debata o tom, jestli je k něčemu dobré mít termíny zápisů už v červenci.
  Téma - Koronavirus – hygiena dala požadavek o poslání všech údajů o všech studentech z Číny. Kateřina dodala, že rektor ČVUT vydal příkaz, kdy do LS 2020 nebude zapsán žádný příchozí student z Čínské lidové republiky, ale pokud již takový student je zapsán bude mu do 26.5.2020 studium přerušeno (další upřesnění týkající studentů i zaměstnanců k dohledání na stránkách ČVUT).
   
 5. Finanční podpora studentských aktivitám - nový rozpočet, schválení z ledna
  a. Geografický masopust
  https://docs.google.com/document/d/1lMQNR5HbPVZlBnptkd5dpzhNMqo1jsmPAY0syf9H2IE/edit
  Hlasování: 10/0/0. Schváleno v plné výši.

b. Biologický kroužek pro středoškoláky
https://drive.google.com/a/natur.cuni.cz/file/d/0BzIbAmVea9uwczBETFdpTm80Ni1LTmxTWGVzTXc2cFk1aS1z/view?usp=drivesdkHlasování: 8/0/2. Schváleno v plné výši.

c. Oslava 99 a 3⁄4. narozenin Přírodovědy
https://docs.google.com/document/d/15pAc-cxMvdcfjTnDnWs2w-_euiN0X5F2QTnZYqseMFI/edit
Hlasování: 10/0/0. Schváleno v plné výši.

d. Mladí demografové

https://drive.google.com/a/natur.cuni.cz/file/d/0BzIbAmVea9uwRFV3WEVVcXJGdFFfRWhPbEZEcDFlc2ttVi1z/view?usp=drivesdk
Hlasování: 10/0/0. Schváleno v plné výši.

Pačes a Petříček dodali, že SKAS obnovuje pro letošní rok svůj rozpočet pro čerpání finančních prostředků na studentské aktivity.

 1. Cizí jazyky - možnosti názvu předmětu (Jakub)
  Jednalo se o starou verzi předmětu, v současné chvíli jsou cizí jazyky v rámci CŽV.
   
 2. Info ze schůzky anketa - Martínková, programátor (Lucka, Anet, Káťa)
  Slova se ujal Jakub a objasnil, proč byla vlastně schůze svolána. Lucie uvedla, že schůze byla větší, než se původně počítalo, bylo přítomno i několik lidí z FF UK. Problematika různých procent – jednalo se o chybu v kódu. Kateřina dodala, že Straka zmiňoval, že u Ročka jsme v jeho seznamu na posledním místě, protože jeho primární práce je jiná. Je zjevný tlak ze strany FF na to, abychom zaměstnali vlastního člověka, co by program spravoval pro naší fakultu. Damaška dodal, že prod. Martínková prosazuje, aby to nějaký student měl jako brigádu. Hušková dodala, že lepší by bylo zaměstnat člověka, který by se tím zabýval minimálně na půl úvazku, jenže na to nejsou peníze. Zaměstnat studenta, který to bude dělat jen ve volném čase není řešení. Pačes vytáhl variantu vrátit se zpátky k anketě v SISu, kterou však sám nepovažuje za nejlepší. Barbora dodala, že je dobré bránit se povinnému vyplňování ankety, protože pak z toho lezou nesmyslná data. Debata o tom, jak motivovat studenty vyplňovat hodnocení výuky a k čemu je to vlastně dobré. Debata papírová varianta dotazníků vs. elektronické dotazníky. Hurný dodává, že je třeba propagace ankety ze strany vyučujících. Petříček dodal, že někteří aktivní vyučující si dělají vlastní ankety, což pak ukazuje na to, jak ty celofakultní nefungují. Pačes zmiňuje, že kdyby si vyučující mohli anketu přizpůsobit pro svůj předmět, pomohlo by to pak propagaci ankety. Petříček nadhodil, jestli je něco, co s tím v současnosti může SKAS udělat. Lucie zmiňuje, že je třeba tlačit na smlouvu, protože pak by práce byla alespoň nějakým způsobem vymahatelná. Damaška říká, že by byla dobrá větší propagace na webu. Pačes říká, že sice požadavky byly už dány před dvěma lety, ale dokud nebude systém a jeho vyhodnocení fungovat tak jak má, je zbytečné jeho funkce rozšiřovat. Kateřina dodává, že Straka má určité možnosti, ale spoustu věcí už jde mimo něj. Kateřina říká, že z CITu odešel člověk, co to měl spravovat, ale už neudělal nějaké aktualizace, pak byl problém v komunikaci mezi všemi a nejde říct jen jeden bod, na kterém to celé drhne, protože jich je více. Debata o tom, zda je třeba přijmout na tohle člověka – ideálně půl úvazku na tento program a půl úvazku pod CITem.

Usnesení: SKAS žádá zajištění finančních prostředků a smluvního zajištění pro člověka, který by spravoval program ankety hodnocení výuky pro PřF UK
Schváleno: 10/0/0

 1. Dotazník Erasmus aktuální info (Lucka, Vašek B.)
  Lucie informovala, že v současné chvíli máme 437 odpovědí. Odpovědi často poukazují na to, že studenti většinou vyjíždějí ve 2. ročníku NMgr., stěžují si na byrokracii a na to, že často musí prodlužovat. Ti, co nevyjeli, uvádí jako důvod strach z velké byrokracie a prodloužení studia. Někdy se také bojí studovat v angličtině, protože se obávají toho, že by nezvládali studovat odborné předměty v anglickém jazyce. Na praktické stáže vyjíždí zejména studenti PhD. studia, kteří si stěžují na malou informovanost a hodně byrokracie.
  Dotaz na to, do kdy bude anketa otevřená – odpověď, že zatím se ještě neví a je stále možné odpovídat.
   
 2. Fakultní spolky na webu fakulty - aktuální info (Jakub, Vašek B., Ema)
  Jakub informoval, že absolvoval několik schůzek ohledně stránek PřF a finální verze je, že spolky budou přidány do záložky „Studium“, sloupec “Možnosti studia” plus po levé straně dole bude banner s proklikem, jehož grafický návrh má na starosti M. Andrle. Vašek B. má na starosti přidávání aktualit ohledně spolků na web. Jakub dodal, že na webu budou tyto informace o spolcích v brzké době a že funkce spravování tohoto webu bude vázáno na funkci předsedy SKAS
   
 3. Fakultní ples (Vašek B.)
  Vašek B. zprostředkovává komunikaci mezi studenty a OVV, protože OVV i děkanát má velký zájem na tom, aby se na organizaci plesu podíleli studenti. Zájem z řady studentů byl velký, byla vybrána nějaká vystoupení studentů, která nebudeme uvádět v zápise, aby mohli být návštěvníci překvapeni.
  Petříček se ptá, jestli jsou někde zveřejnění sponzoři? Vašek B. říká, že seznam sponzorů se schvaloval na fakultním senátu, takže by to mělo být v pořádku.
   
 4. Koleje a menzy (Anet)
  Anet uvedla bod tím, že studenti si stěžují, že jídlo v menze stojí hodně – studentská jídla stojí srovnatelně, jako jídlo v běžné restauraci. Navíc se jídlo v menze často nedá jíst. A vznáší dotaz na to, kam tedy peníze jdou a zda se tímto někdo zabývá.
  David říká, že v rámci studentské části AS UK vzniká pracovní skupina, která se tomuto tématu věnuje a pro srovnání se zabývají i tím, jak koleje a menzy vypadají na jiných univerzitách. Koleje a menzy fungují společně, co se týče financí, přičemž z univerzitních ani fakultních peněz nedostávají žádné dotace. Tzn. z jídel jsou placeni zaměstnanci menz a jejich provoz. Některé jiné kromě dotací od státu přispívají i dotacemi z vlastních zdrojů na koleje a menzy, což ale UK nedělá a raději peníze rozdělí jednotlivým fakultám.
  Koleje je třeba rekonstruovat a nejsou na to peníze. Na MŠMT se teď podařilo získat finanční spolupráci na rekonstrukci kolejí – 60% dotace od MŠMT, 40% musí dát univerzita. Do roku 2027 se musí tato částka našetřit a to je na Kolejích a menzách. Např. od příštího roku se plánuje zavírat kolej Hostivař, která je ve špatném stavu a je jen ze 20% obsazena, takže se není výhodné platit zaměstnance a provoz této budovy. Hovoří se i o zavření koleje Švehlova v důsledku rekonstrukce. 
  Sociální komise AS UK nedávno schválila tři usnesení – 1) větší informovanost ze strany Kolejí a menz, když se chystá zdražení. 2) Plán spolufinancování opravy kolejí spolu s MŠMT. 3) Principy na další rok, které se budou projednávat na jaře – zda nepřidat požadavek na to, že by univerzita pomohla s financováním Kolejí a menz.
  Pačes zmiňuje, že problém je také to, že ubývají studenti z kolejí – viz problém s kolejí Hostivař a další problém je, že pražské univerzity si nemohou sáhnout na evropské dotace na výstavbu rekonstrukce budov, jako jiné regionální univerzity/koleje. Tyto peníze zejména kolejím pak viditelně chybí.
  Je zmíněno nedávné dokončení rekonstrukce koleje a menzy Arnošta z Pardubic.
  Hurný dále zmiňuje, že před třemi lety proběhl externí audit na Kolejích a menzách – nenašel pochybení, jen doporučil centrální nákup surovin. 
  Hušková se zeptala na situaci ohledně cen kolejí pro zaměstnance a zda-li se výrazně liší oproti cenám studentským. Hurný a Marcollová odpověděli, že cena ubytování je rozdělena do tří kategorií, podle toho, jak dlouho člověk na koleji bydlí. Do 90 dnů je tam stanovena cena na den, která se platí, nad 90 dnů je to kategorie dlouhodobého ubytování, kde je cena mnohem nižší. Proto člověk, který si o kolej požádá na měsíc se dostane velmi vysokou částku, naopak při ročním bydlení je částka výrazně nižší (mění se cena za noc). Takže problém není ve statutu zaměstnanec/student, ale v délce pobytu.
  Petříček se zeptal, jestli existuje něco jako SKAS pro koleje a menzy. Hurný odpověděl, že ano, že tyto problémy řeší Sociální komise AS UK a také Rada kolejí a menz, kde jsou i místa pro studenty. Pačes dodal, že byl trochu problém v koordinaci a spolupráci Rady kolejí a menz a Sociální komise AS UK, ale snad se to teď změní. Diskuse nad problémem velkého počtu absolventů na kolejích, protože ještě 5 let po studiu je možné bydlet na kolejích.
  Hurný upozornil, že o kolej se žádá přes systém REHOS, kde často vznikají problémy. Je v plánu řešení jiného systému, který využívají i jiné univerzity.
  Otázka, jestli by menza v komerčním provedení nevyšla levněji. Problém ale je, že ten, kdo by to provozoval, musí splňovat velké požadavky – hygiena, počet obsloužených studentů za den, apod.
 1. Formát závěrečné práce pro nahrávání do SISu (Anet)
  Anet uvedla téma dotazem na to, zda není možné odevzdávat závěrečné práce v jiném formátu a proč je nutné využívat zrovna PDF/A.
  Kateřina dodala, že nikdo nikde nezmiňuje tento šílený formát a že na to student narazí až teprve při odevzdávání a je to velké překvapení.
  Damaška dodal, že větší problém je při odevzdávání PhD práce, kdy je nutné do PDF/A formátu převést nejen text z wordu, ale i články z odborných časopisů, kde téměř žádný konvertor neumí obstojně převést tyto papery.
  Petříček říká, že toto téma se řeší už mnoho let. Hurný dodává, že to vychází z opatření rektora. Hurný zmiňuje, že byla myšlenka, kde by student odevzal v jakémkoliv formátu a na studijním či rektorátu by byl někdo, kdo by dané věci konvertoval do PDF/A, ale tato myšlenka nebyla podpořena, protože na to nejsou kapacity.
  Ve veřejné počítačové učebně ve věži na Albertově 6 je nainstalován speciální program, který je schopný pomoci s konverzí formátu do PDF/A.
   
 2. Albertovské stráně vs. Zažij loděnici jinak! (Jakub)
  Jakub navrhuje brigádnickou a informační akci v Loděnici.
  Pačes říká, že to není Stráně vs. Loděnice, ale že je možné udělat obojí. Pačes uvádí, že téma Loděnice se řešila i na ekonomické komisi, protože situace je zatím nejistá. Petříček dodává, že by bylo dobré akci v Loděnici právě brát jako debatu o tom, co s tímto objektem dál a co od toho vlastně fakulta očekává. Pačes navrhuje, že je možné udělat debatu a zároveň tam najít něco, místa, která je třeba opravit nebo zlepšit bez toho, aby to vyžadovalo investici ze strany fakulty. Hušková dodává, že loděnice bude i na programu AFS a že by bylo vhodné větší debatu otevřít až poté. Debata nad tím, co se dá dělat na Stráních za akci. Damaška navrhuje místo práce exkurzi.
   
 3. Info z ASUK. (Honza, David)
  Stručně v bodech:
  Dotazník k férovosti zkoušek
  Byl vybrán nový kvestor UK
  Začátkem března se bude schvalovat rozpočet pro jednotlivé fakulty
 1. To do list (novoroční předsevzetí) 
  -
 1. Různé
  -

Zapsala: Aneta Hušková (17.2.2020)
Ověřil: Jakub Petříček (18.2.2020)
Zveřejnil: Daniel Vašek (26.2.2020)

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z jednání únor 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.