Zápis z online jednání duben 2020

Program jednání duben 2020 (online)

 1. Bára Lepková: vyvěšování nahrávek z přednášek online, i pro nezapsané?
 2. Schválení zapisovatele
  Zapíše Vašek Bočan
 3. Schválení programu
  Program schválen
 4. Program ASF
  Zasedání ASF se neuskuteční, bod vynechán
 5. Zprávy z Kolegia
  Albert Damaška bohužel opět není přítomen; hapruje předávání informací od Alberta z kolegia pro zbytek senátorů (teď jsme se to dozvěděli od Perlína), Honza Pačes: Možná se teď probírají věci spíš na krizovém Štábu, kde Albert není
 6. Legislativní report ohledně situace v souvislosti s COVID-19 (posouvání harmonogramu) & Komunikace situace na venek za SKAS (Jakub, Albert, Dan)
  • Kuba – SKAS by měl lépe komunikovat navenek, vydat prohlášení?
  • Lucka – alespoň přidávat informace na FB SKASu
  • Honza – teď bude víc informací, předpisů a termínů, které jsou důležité
  • David – vyhlášení termínů, lhůty apod. jsou navázané na zákon; i změny vlastních předpisů musí jít přes ASUK
   • i mimořádný předpis přesáhl svoje možnosti
   • nouzový stav se nebude počítat do doby studia a do poplatků
   • distanční zkoušky a státnice – bude to možné, termín vyhlášen 15(?) dní předem
    • schválený je i univerzitní předpis (max. doba studia, distanční zkoušky); čeká ale na schválení zákonu (zatím není schválen, nejdřív asi za 12 dní); MŠMT zamítlo registrovat univerzitní předpis, takže neplatí (musí se počkat na zákon) bez zákonu nelze mít distanční formy kontrol studia, zákon ovlivní i lhůty, kdy musí být státnice vyhlášená, hýbe i se zveřejněním termínu přijímaček
   • Co šlo, už jsme udělali (posunutí harmonogramu na UK i PřF opatřeními děkana a rektora)
  • práce se stále musí odevzdávat i písemně 
  • termíny pro odevzdání prací stanovuje garant programu
  • David – tlačme na děkana, ať vedení rozhodne co nejdřív o termínech odevzdání
  • Kuba – studenti by opravdu potřebovali vědět, do kdy mají odevzdat
  • Honza P. – když můžeme odevzdávat elektronicky, stanovme prostě termíny už teď a papírově se dodají později
  • Požádejme děkana o účast zástupce SKAS na krizovém štábu a žádejme po děkanovi vysvětlení, proč stále vedení nerozhodlo o termínech k závěrečným pracím (odevzdání prací není na nic navázáno, ani na UK, ani na zákonu)
   • k účasti se nabízí Lucka
  • SKAS by rád získával informace o současném dění v krizovém štábu PřF UK v souvislosti s COVID-19 a navrhuje Lucii Kunstmüllerovou jako zástupkyni za SKAS
   • hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1
  • David – ještě se řeší, aby si děkani mohli hýbat s počty kreditů pro postup do dalšího ročníku (speciální předpis, který dá pravomoc děkanům s limity kreditů hýbat i bez změn studijních předpisů – mohou plošně, podle oborů…); druhá možnost je ISP
   • ASUK je v tomhle zdrženlivý, aby se studenti nezačali flákat (a i pedagogové)
  • David: studenti se ptají, zda by šlo změnit pořadí státnice a obhajoby (aby se mohli teď učit na státnici, když nemohou být v laborce)
  • David navrhuje zrušení přísnější hranice pro kredity na PřF, zbytek přikyvuje
  • zprávu pro děkana pošle Kuba 
  • Dan: zprávy od Pavla Chromého
   • na další termín státnic mezi jarem a podzimem není prostor
   • státnice: přihlašování asi v 1. polovině června, státnice v červenci
   • máme uklidňovat studenty, že jarní termín se neruší, jen posouvá
  • Honza P.: Slováci se teď do ČR nedostanou, nemohou se na státnice/obhajoby dostavit
  • David: I studenti by preferovali distančně, když zrušili koleje
 1. Zprávy z AS UK (Honza, David)
  Zahrnuto v předchozích bodech, AS UK taktéž odložená jednání
 2. Článek do newsletteru za SKAS (Anet)
  • Anet navrhuje do newsletteru poděkování vyučujícím, kteří se staví aktivně k online výuce
  • Honza P. – zároveň to popíchne ty kantory, kteří nic nedělají
 3. Příručka pro nové PhD studenty (Vašek Bočan) 
  • iniciativa rozvojové komise (Marian Novotný)
 4. Příručka prváka (Dan Vašek)
  • důrazné připomenutí, měli bychom s tím začít (začíná se normálně v březnu)
 5. Dotazník Erasmus aktuální info (Lucka, Vašek B.)
  • včera proběhla konference Lucky, Vaška a Soukupa, výstupy z dotazníku se zpracují do měsíce v dokumentu
  • nasdílet data z dotazníku
 6. Fakultní spolky na webu fakulty - aktuální info (Jakub)
  • Vašek napíše spolkům, že mu mohou psát aktuality (na e-mail)
 7. Fakultní ples, reflexe
  • Honza P: super
  • Kuba: povedené, nový prostor pomohl, Velemlok se povedl, hodně lidí a hodně programu, i dobrá zpětná vazba od ostatních lidí
  • Dan: rovněž vidí povedeně
  • Lucka: děkan říkal něco jako celková cena 700 milionů
  • Vašek napíše na OVV, jak bude probíhat zpětná vazba
 8. Zažij loděnici jinak! (Ema, Jakub)
 9. Pravidla psaní bakalářské práce (Vašek)
 10. Různé
  • Anet: vznikají různé stránky na FB pro vzdělávání (např. https://www.facebook.com/praktika.nadalku/), které dělá Honza Mourek z Kudbi
   • SKAS stránka FB je docela prázdná
   • Kuba nastaví všem členům SKAS možnost přidávat obsah
   • zřejmě musíme více sledovat zprávy na stránce SKASu od studenty
 • David: rozpočet na tento rok bude hodně osekaný (výpadek z dotace státu, Koleje a menzy, samoplátci); snížení až o 1,5 mld.

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Zápis z online jednání duben 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.