krystal Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii
-

 

Stručná charakteristika kurzu

      Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii byl připraven odborníky geologické sekce PřF UK Praha v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Jeho příprava a realizace byla podpořena rozvojovým projektem MŠMT č. 371 "Příprava rozšiřujícího kurzu mineralogie zaměřené na gemologii s využitím prvků distančního vzdělávání". Projekt reaguje na usnesení vlády č. 470 ze dne 19. května 2003, ve kterém vláda uložila ministryni školství, aby zajistila začlenění gemologie do studijních plánů vysokých škol, které mají blízko k problematice nakládání s drahými kameny.

      Cílem rozvojového projektu bylo připravit materiální, technické a odborné zázemí pro zahájení kurzů mineralogie se zaměřením na gemologii, které by se staly nejprve součástí kurzů celoživotního vzdělávání určeného pro širší veřejnost (např. klenotníky, hodináře a jiné odbornosti pracující s drahými kameny, dále pro pracovníky institucí státní správy - celníky, policisty, kteří se dostávají do styku s drahými kameny a v neposlední řadě i studenty a zájemce z řad sběratelů minerálů a přírodnin). Protože předmětem obchodu nejsou jen drahé kameny, ale i jiné přírodniny (polodrahokamy, zkameněliny, tektity aj.), které jsou často součástí národního přírodního dědictví, frekventanti kurzů dostanou základní informace i o těchto komoditách.

      V případě společenské poptávky, zlepšení přístrojového vybavení pracoviště, zaškolení dalších specialistů a rozšíření učební sbírky drahých, může být v budoucnosti do specializace gemologie začleněna do akreditovaných studijních plánů řádného studia.

Webmaster: Jiří Kühn