krystal Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii
-

 

Anotace přednášek

Letní semestr školního roku 2004/2005

Obecná mineralogie

M. Chvátal, D. Matějka

Rozsah: 8 hodin, tj. 2 přednášky po 4 hodinách

Účelem kurzu bude přiblížit posluchačům zejména ty pojmy z obecné mineralogie, jejichž pochopení je nutné pro porozumění dalšímu výkladu v rámci kurzu "Gemologie".

Systematická mineralogie

M. Chvátal, D. Matějka

Rozsah: 12 hodin, tj. 3 přednášky po 4 hodinách

Účelem kurzu bude přiblížit posluchačům zejména ty minerály a jejich skupiny, které jsou významnými horninotvornými minerály a důležitými nerostnými surovinami. Nepůjde tedy jen o drahé kameny - posluchač by měl získat základní přehled o nejdůležitějších minerálech v širším smyslu slova, včetně jejich vlastností, vzniku a výskytu v přírodě a praktickém použití.

Přírodniny používané jako šperkové kameny a pro výrobu, uměleckých a dárkových předmětů

J. Marek

Rozsah kurzu: přednáška 3 hod. / cvičení 3 hod.

Přednáška poskytne základní přehled přírodnin, využívaných ve šperkařství, výrobě uměleckých předmětů a k obchodování, kromě vlastních drahých kamenů, jež jsou předmětem jiné přednášky. V rámci praktických ukázek se absolvent kurzů naučí poznávat základní typy těchto přírodnin, odkud pocházejí a v jaké cenové hladině se pohybují ceny. Stručně bude seznámen také s legislativou, týkající se dovozu a vývozu těchto přírodnin.

Metody mineralogického výzkumu pro gemology

V. Goliáš

Rozsah kurzu: 4 hod. přednáška, 4 hod. praktické cvičení

V kurzu "metody mineralogického výzkumu" budou probrány základní principy a metodika určení fyzikálních parametrů drahých kamenů důležitých k jejich určení a zařazení do mineralogického systému. Během přednášek bude každý z fyzikálních parametrů teoreticky vyložen, bude podán přehled metod používaných k jeho zjištění a krátce předvedeny nejvíce užívané přístroje. Metody klíčové k určení drahých kamenů budou předmětem praktických cvičení. Zde si posluchači procvičí praktické provedení jednotlivých stanovení fyzikálních parametrů na sadě drahých kamenů.

Základy gemologie

J. Hyršl, R. Hanus, I. Kolaříková

Rozsah kurzu: 16 hod. přednáška

Přednáška a navazující praktické cvičení zaměřené na osvojení základních metod identifikace přírodních a umělých drahých kamenů poskytne základní informace o drahých kamenech, jejich využití a oceňování. Posluchači se seznámí s nejběžnějšími typy drahých kamenů, jejich fyzikálními vlastnostmi, metodami jejich identifikace a rozlišením přírodních a syntetických drahých kamenů a metodami jejich úpravy.

 

Zimní semestr školního roku 2005/2006

Praktická gemologie včetně oceňování drahých kamenů

J. Hyršl, R. Hanus

Rozsah: praktická geomologie 10-16 hod. praktických cvičení (v závislosti na množství studijního materiálu, který je nutno vypůjčit od firem obchodujících s drahými kameny).

Během kurzu si účastníci osvojí základní metodiku určování drahých kamenů na vzorcích přírodních i umělých kamenů za využití základních typů gemologických přístrojů. Současně budou seznámeni se základními pravidly oceňování drahých kamenů, rozlišováním přírodních a syntetických kamenů; metodami opracování drahých kamenů a vylepšování jejich kvality.
Materiál, kromě základní sbírky pořízené z prostředků grantu bude pro tyto kurzy zapůjčován u firem zabývajících se obchodováním s drahými kameny.

Drahé kameny a přírodniny v umění

Stehlíková

Rozsah: 3 hod. přednáška

Přednáška s obrazovými ukázkami seznámí s využitím drahých kamenů v minulosti i současnosti v uměleckých předmětech. Seznámí s metodami používanými v jednotlivých obdobích pro úpravu nejběžnějších typů drahých kamenů.

Geneze drahých kamenů a metody vyhledávání jejich ložisek

R. Hanus, A. Seifert, I. Kolaříková

Rozsah: 3 hod.

Přednáška seznámí účastníky kurzu s genezí ložisek drahých kamenů a základními metodami jejich průmyslového vyhledávání. Probrány budou hlavní genetické typy endogenních ložisek drahých kamenů a rozsypových ložisek včetně příkladů ze světa.

Drahé kameny a přírodniny České republiky

R. Hanus, J. Marek, D. Šitavanc

V přednášce budou stručně zhodnoceny výskyty drahých kamenů a polodrahokamů užívaných ve šperkařství v České republice včetně jejich geneze a použití. V další části budou představeny hlavní typy dalších přírodnin používaných ve šperkařství, pro výrobu uměleckých a dárkových předmětů, které se nalézají na našem území a obchoduje se s nimi (tj. rostlinné i živočišné fosilie, tektity, polodrahokamy, přírodní skla atd.). Účastníci kurzu budou seznámeni s úrovní cen jednotlivých komodit na současném trhu, pokud jsou k tomu relevantní informace.

Webmaster: Jiří Kühn