krystal Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii
-

 

Kontakt

Adresa pro posílání písemných přihlášek:

Paní Iva Kolínská (k rukám RNDr. R. Hanuse)
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK Praha
Albertov 6
128 43 Praha 2
E-mail: ugmnz@natur.cuni.cz

obálku lze označit "Kurz gemologie"

 

Dotazy týkající se odborné náplně kurzu Vám zodpoví:

RNDr. Irena Kolaříková, Ph.D.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK Praha
Albertov 6
128 43 Praha 2
E-mail: jaro@natur.cuni.cz

Webmaster: Jiří Kühn