krystal Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii
-

 

Náplň kurzu

      Kurz mineralogie se zaměřením na gemologii je dvousemestrální kurz, který se skládá ze vzájemně provázaných přednášek a praktických cvičení, jejichž cílem je poskytnout základní sumu informací o drahých kamenech a jiných přírodninách, která by dostačovala k tomu, aby se absolvent kurzu v dané problematice orientoval a byl schopen samostatně poznat základní typy přírodních a syntetických drahých kamenů a hlavní typy přírodnin, které jsou nejčastěji předmětem obchodu. Seznámí se se základními metodami jejich identifikace. Přístrojově méně náročné metody zvládne aplikovat sám, získá přehled i o instrumentálních metodách identifikace drahých kamenů a laboratořích, kde je možno je provádět, aby byl schopen se v případě potřeby obrátit na příslušné specialisty či laboratoře. Rozsahy jednotlivých přednášek a praktických cvičení jsou uvedeny u anotací přednášek. K hlavní části přednášek již byly připraveny učební texty v elektronické formě, které si budou moci přihlášení účastníci stáhnout elektronicky ze zvláštní stránky. Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze na základě § 60 odst. 1 zákona č. 111/1998 o vysokých školách.

Webmaster: Jiří Kühn