I.4. Pěstování ledového monokrystalu a následné vymrazení
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka
 
-21.5°C-23.7°C
 

Pěstování ledového monokrystalu a následné vymrazení
Pokud při prvém oteplování je tání ledu či hydrátů obtížně určitelné je možné pokusit se o nové určení teplot na inkluzi s vypěstovaným ledovým monokrystalem. V okamžiku kdy v inkluzi ještě zbývá jeden či dva ledové krystaly (-21.2 °C), zastavíme oteplování a počkáme až všechen led rekrystalizuje na jeden krystal. Potom pomalu ochlazujeme. Dochází k růstu velkého monokrystalu ledu. V okamžiku kdy již (téměř) všechen led vykrystalizoval (-34.8 °C) inkluzi prudce ochladíme aby naopak hydráty solí byly co nejjemnozrnnější (-85.0 °C).

 
-34.8°C-85°C
 
Předchozí stránka Úvodní stránka Následující stránka

Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/inkluze.html
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze