Úvodní stránkaPyrit

Pyrit, Elba
Elba
Složení: disulfid železa, FeS2
Soustava: krychlová
Vzhled: krystaly nejčastěji tvaru krychle s rýhovanými plochami, zrnitý, celistvý
Barva: zlatožlutá, někdy se zelenavým nádechem, časté jsou kovově zelené, modré a červené povlaky (tzv. náběhové barvy)
Vryp: černý
Tvrdost = 6
Hustota = 5,1
Další vlastnosti: neštěpný
Vznik: krystalizací z horkých roztoků (hydrotermálně), srážením z vod v usazeninách s velkým podílem organických zbytků
Výskyt: Zlaté Hory v Jeseníkách (hydrotermální žíly), Hromnice u Plzně, Chvaletice u Přelouče (v břidlicích), v hnědém uhlí severočeských pánví; Španělsko
Použití: dříve používán k výrobě kyseliny sírové
Poznámka: Od zlata se liší černým vrypem a není kujný, od chalkopyritu vyšší tvrdostí. Zvětráváním se mění na limonit.
Pyrit, Kutná Hora
Kutná Hora
Pyrit, Kutná Hora
Kutná Hora
Pyrit, Elba
Elba
 
Pyrit

Tvary krystalů pyritu
Dvojčata a rýhování pyritu
dvojče dvojče rýhování


Stránky najdete na adrese: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze