Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

František Čech
(1929-1996)

portrét

František Čech, mineralog, se narodil v roce 1929 v Měříně u Velkého Meziříčí. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1954), do roku 1965 působil jako odborný asistent na katedře mineralogie. V roce 1954 promoval na doktora přírodních věd, roku 1965 se habilitoval pro mineralogii. V letech 1970-1971 a 1974-1980 zastával funkci děkana přírodovědecké fakulty UK. V roce 1979 byl jmenován řádným profesorem mineralogie. Zemřel roku 1996. Rozsáhlá vědecká práce F. Čecha se týká hlavně výzkumu nových minerálů, revize starších údajů i popisu nových druhů, hlavně minerálů našich pegmatitů, zejména fosfátů. Je spoluautorem obsáhlé Mineralogie Československa (1969, 1981).