Mineralogické muzeum
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Portréty osobností spjatých s muzeem

 

Ludmila Slavíková-Kaplanová
(1890-1943)

portrét

Ludmila Slavíková-Kaplanová, mineraložka, se narodila 23. 2. 1890 v Praze. Vystudovala přírodní vědy na filozofické fakultě pražské univerzity, poté krátce působila na dívčích reálných gymnáziích v Praze a Pardubicích. Roku 1917 se provdala za Františka Slavíka, profesora mineralogie na pražské české univerzitě, a stala se jeho vědeckou spolupracovnicí. V letech 1921-1939 pracovala v Národním muzeu, kde spravovala mineralogické sbírky. Je autorkou několika popularizačních spisů a středoškolské učebnice mineralogie. Roku 1943 byla zatčena nacisty za odbojovou činnost a po necelých dvou týdnech od zatčení zahynula v koncentračním táboře Osvětim.