Praha

David Mašín
Terasy Barrandov - skokanský můstek na bývalém plaveckém stadionu
1 Terasy Barrandov - skokanský můstek na bývalém plaveckém stadionu
Stroj času na Letné
2 Stroj času na Letné
Teplárna bývalé továrny Ruston a spol. (Rustonka), roku 2014 zbourána
3 Teplárna bývalé továrny Ruston a spol. (Rustonka), roku 2014 zbourána
Spalovna Praha Malešice
4 Spalovna Praha Malešice
Terasy Barrandov
5 Terasy Barrandov
Nádraží Praha - Vyšehrad
6 Nádraží Praha - Vyšehrad
Železniční most
7 Železniční most
Michelská vodárna
8 Michelská vodárna
Staré silo v Holešovicích
9 Staré silo v Holešovicích
Cukrovar Modřany
10 Cukrovar Modřany
Expediční sklad společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk
11 Expediční sklad společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk
Kolbenka uvnitř
12 Kolbenka uvnitř
Usazovací nádrž čistírny odpadních vod v Bubenči
13 Usazovací nádrž čistírny odpadních vod v Bubenči
Výrobní budova továrny na motory a letadla Junkers ve Vysočanech z roku 1942, později Hala 19 automobilky Praga
14 Výrobní budova továrny na motory a letadla Junkers ve Vysočanech z roku 1942, později Hala 19 automobilky Praga
Slévárna ČKD ve Vysočanech
15 Slévárna ČKD ve Vysočanech
Elektrárna Štvanice
16 Elektrárna Štvanice
Zlíchovský lihovar. Výrobní hala (na foto vlevo) se zřítila v roce 2013.
17 Zlíchovský lihovar. Výrobní hala (na foto vlevo) se zřítila v roce 2013.
Hlavní nádraží
18 Hlavní nádraží
Komínový vodojem Praga, poslední z Vysočanských komínových vodojemů
19 Komínový vodojem Praga, poslední z Vysočanských komínových vodojemů
Odkolkovy mlýny ve Vysočanech
20 Odkolkovy mlýny ve Vysočanech
Nuselský pivovar
21 Nuselský pivovar
Nákladové nádraží Žižkov
22 Nákladové nádraží Žižkov
Nádraží Praha - Karlín, bez kolejí a uprostřed města
23 Nádraží Praha - Karlín, bez kolejí a uprostřed města
Praha - Bubny, nádražní vodárna z roku 1868
24 Praha - Bubny, nádražní vodárna z roku 1868
Bývalá továrna ETA v Praze-Vršovicích
25 Bývalá továrna ETA v Praze-Vršovicích
Komín textilní továrny bratří Perutzů v Libni
26 Komín textilní továrny bratří Perutzů v Libni