Žádost o náhradní termín zápisu do bakalářského studia

 

UPOZORNĚNÍ: Žádosti o náhradní termín zápisu se podávají prostřednictvím SISu.