Žádost o náhradní termín zápisu do bakalářského studia

 

Vyplňte studijní program / obor, ke kterému se žádost vztahuje.
 
 

(nepovinná)
 
Na základě této žádosti Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslána pozvánka a pokyny k zápisu. Případné další dotazy zasílejte, prosím, na adresu: prihlaska@natur.cuni.cz