Informace katedry zoologie
pro první a druhé ročníky

 

Na katedře zoologie je 5 oddělení. Každé oddělení má své studijní zaměření charakterizované studijním plánem. Pokud se tedy rozhodnete studovat na katedře zoologie, máte 5 různých možností studia.
Podrobnosti o odděleních a studijních plánech najdete v Karolince a na stánkách jednotlivých oddělení.
 
 
Pro všechna zaměření shodně platí, že z modulů rozhodně doporučujeme absolvovat (kvůli návaznosti specializovaných přednášek):

MB170P09I Zoologie bezobratlých ZS 3/2 Z+Zk 6

MB170P13A Zoologie obratlovců LS 3/2 Z+Zk 6

MB170P46 Morfologie živočichů LS 2/0 Zk 3

MB170C46 Praktikum z morfologie živočichů LS 0/2[D] Z 2

MB170P55 Úvod do evoluční biologie ZS 2/0 Zk 3

MB160P62 Protistologie ZS 2/0 Zk 3

MB170P79 Úvod do entomologie ZS 2/2 Z+Zk 5

 
Obecné informace pro studenty biologie
 
SIS
 
Prezentace katedry
(z úvodního soustředění prvních ročníků)