Historická kartografie

Anotace předmětu:

Stavba a kompozice starých map. Významná mapová díla na našem území. Vývoj poznání o rozměru a tvaru Země. Kartometrická analýza starých map. Tiskové techniky použité na starých mapách. Významná kartografická díla v Mapové sbírce UK, Crigingerovy mapy. Analýza kartografického zobrazení starých map.

Přednášky:

Seznam přednášek zimní semestr:

 Přednáška   Téma  Přednášející  Ke stažení  
1 Staré mapy a jejich digitální zdroje doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. přednáška 
2, 3

Stavba soudobých a starých map

 RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. přednáška,
přednáška
4 Významná kart. díla v Mapové sbírce UK PhDr. et Mgr. Eva Novotná přednáška
5, 6 Mapová díla na území Čech / Moravy / Slezska  Ing. Miroslav Čábelka přednáška
7 Určování tvaru a rozměru Země  doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. přednáška
8, 9 Kartometrická analýza starých map  doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. přednáška
10 Reproduční techniky starých map  RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.  přednáška
11 Klaudyánova mapa Čech (500. výročí)
 PhDr. et Mgr. Eva Novotná přednáška
12 Analýza kartografického zobrazení starých map doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.  přednáška
13 Exkurze    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cvičení:

Praktická aplikace poznatků z přednášek. Odevzdání úloh v zadaných termínech,  elektronická forma (PDF).

 Cvičení   Téma projektu  Ke stažení 
1. Měřítkové číslo mapy zadání, data
2. Vizualizace zkreslení starých map zadání, data

 

 

 


Součástí každé úlohy bude:

  1. Zadání úlohy.
  2. Přehled analyzovaných map včetně bibliografických údajů.
  3. Teorie potřebná ke zpracování úlohy.
  4. Přehled vypočtených výsledků včetně mezivýsledků.
  5. Grafické výstupy.
  6. Závěr a zhodnocení výsledků.
  7. Seznam literatury.

Stav odevzdání úloh pro akademický rok 2019/20:

Přehled hodnocení odevzdaných úloh k 5.2 2020 zde.

 

Podmínky zápočtu:

  • Včasné odevzdání projektu (nejpozději v zápočtovém týdnu)..
  • Účast na cvičeních a exkurzi.

Zkouška:

Ohodnocení odevzdaného projektu.

 Literatura:

[1] Semotánová, Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001.
[2] Kuchař, Karel: Vývoj a dnešní stav zobrazení světa, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1971.