Historická kartografie

Anotace předmětu:

Stavba a kompozice starých map. Významná mapová díla na našem území. Vývoj poznání o rozměru a tvaru Země. Kartometrická analýza starých map. Tiskové techniky použité na starých mapách. Významná kartografická díla v Mapové sbírce UK, Crigingerovy mapy. Analýza kartografického zobrazení starých map.

Přednášky:

Seznam přednášek zimní semestr:

 Přednáška   Téma  Přednášející  Ke stažení  
1 Staré mapy a jejich digitální zdroje  RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. přednáška 
2, 3

Stavba soudobých a starých map

 RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. přednáška,
přednáška
4 Významná kart. díla v Mapové sbírce UK PhDr. et Mgr. Eva Novotná přednáška
5, 6 Mapová díla na území Čech / Moravy / Slezska  Ing. Miroslav Čábelka přednáška
7 Určování tvaru a rozměru Země  doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. přednáška
8 Kartometrická analýza starých map  doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. přednáška
9 Reproduční techniky starých map  RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.  přednáška
10 Klaudyánova mapa Čech (500. výročí)
 PhDr. et Mgr. Eva Novotná přednáška
11 Analýza kartografického zobrazení starých map doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.  přednáška
12 Exkurze    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cvičení:

Praktická aplikace poznatků při práci na projektu. Odevzdání projektu za skupinu (2 studenti), v elektronické formě (formát PDF).

 Cvičení   Téma projektu  Ke stažení 
1. Kartometrická analýza mapy zadání

 

 

Software pro analýzu zde. Ukázková úloha zde.


Součástí každého projektu odevzdávaného bude:

  1. Zadání projektu.
  2. Přehled analyzovaných map včetně bibliografických údajů.
  3. Kartometrická a semiotická analýza mapy.
  4. Přehled vypočtených výsledků včetně mezivýsledků.
  5. Grafické výstupy.
  6. Závěr a zhodnocení výsledků.
  7. Seznam literatury.

Stav projektů pro akademický rok 2018/2019:

Stav ke dni xxxx.

Podmínky zápočtu:

  • Včasné odevzdání projektu (nejpozději v zápočtovém týdnu)..
  • Účast na cvičeních a exkurzi.

Zkouška:

Ohodnocení odevzdaného projektu.

 Literatura:

[1] Semotánová, Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001.
[2] Kuchař, Karel: Vývoj a dnešní stav zobrazení světa, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1971.