Detekce polohy bodu a polygonu

Algoritmus detekuje vzájemnou polohu bodu a oblasti prostřednictvím počtu průsečíků polopřímky jdoucí tímto bodem s oblastí. Je -li počet průsečíků lichý, leží bod uvnitř oblasti. Je -li počet průsečíků sudý nebo roven nule, leží bod vně oblasti.

Vzhledem ke grafické přesnosti při zadávání polohy pomocí myši není řešen stav, kdy bod leží na oblasti.

© 2006, Tomas Bayer