foto Ivan Kulich

Kontakt

F. Cvrčková
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecké fakulty
University Karlovy
Viničná 5, 128 44 Praha 2 (2. patro hned u schodiště)

Tel.: 221 951 685

E-mail

Aktuality

Katedrové novinky

Pravidelné úterní semináře katedry

Pokroky v biologii rostlin

Čtvrtky ve Viničné

Výzkum

Stránky Laboratoře buněčné biologie KFR PřF UK

Rostlinné forminy (...a časem třeba i další genové rodiny)

Výuka

Úvod do bioinformatiky

Úvod do biologie rostlin (Cvrčková a Mašková)

Biologie rostlinné buňky (Žárský et al.)

Vývojová biologie rostlin (Žárský et al.)

Praktikum z buněční a molekulární biologie rostlin (Zelenková a spol.)

Buněčný cyklus a buněčná morfogeneze (archiv - neběží, ale vhodné jako doplňující studijní materiály k tématice buněčného cyklu)

Publikace a texty

Úvod do praktické bioinformatiky (Academia, Praha 2006)

Seznam publikací (u některých i s odkazem na abstrakt či fulltext)

Knihy, které jsem nenapsala, ale něco společného s nimi mám :-)

Metody a software

(nikoli moje, ale snad užitečné)

Sekční střelnice aneb Helios Gene Gun

Sekční servisy - sekvenování a konfokální mikroskop (žádné zásluhy o ně nemám, ale trochu špatně se to hledá)

Praktikové protokoly

Sequence Manipulation Suite
Odkazy na další bioinformatický freeware, shareware a servery najdete zde.

Různé

FOBIA aneb Free and Open Bioinformatics Association
Protein modules
Signalizace a chování u rostlin alias rostlinná neurobiologie

Vesmír

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Katedra filosofie a dějin přírodních věd

Vybrané archiválie z mých starých stránek

Můj (momentálně dost dormantní) blog

Nemáte ještě téma bakalářské nebo diplomové práce? Přijďte se zeptat, něco by se u nás našlo :-)!