Profesor
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
Úvod

Toxotým


      Naše pracovní skupina se v současnosti zabývá především změnami v chování hostitele způsobenými parazitací. Proč parazité mění chování hostitele? Jako modelový organismus nám slouží parazitický prvok Toxoplasma gondii. Důsledky infekce tímto parazitem zkoumáme především u člověka a laboratorních myši. Náš zájem se neomezuje pouze na změny v chování, ale také na zjišťování hlavních cest přenosu (epidemiologické analýzy) a zdravotního dopadu na hostitele. Zde je několik příkladů výzkumu v oblasti lidské latentní toxoplazmózy:

Změny psychiky

Změny reakční rychlostiPokud Vás tato problematika zaujala a právě uvažujete o budoucím zaměření diplomové práce:

Náměty na diplomovou práci

Odkazy na publikace v tisku