Imunologie parasitárních nákaz
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Imunologie parasitárních nákaz

Kurs je vhodné absolvovat ve 4. nebo 5. ročníku. Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. B150P14 Hořejší, Tlapáková). Přednáška probíhá jednou za 2 roky.
Cíl kurzu: Seznámit s imunitními mechanismy hostitele, které se uplatňují proti vybraným skupinám parazitů, zahrnujícím prvoky, červy a ektoparazity. Důraz je kladen na vztah životních cyklů parazitů a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů proti těmto mechanismům a imunopatologii parazitárních infekcí. Zvláštní přednáška je věnována moderním trendům ve vývoji vakcín. Interakce parazitů s imunitním systémem hostitelů . Zaměření na významné parazity člověka a zvířat. odborná literatura: Přehledné články v odborné literatuře zejména v časopise "Trends in Parasitology"

Část 1 Obecná imunologie parazitálních nákaz a přehled imunologie (J FLEGR)


Stručný sylabus ke stažení ZDE