Mikroevoluce a makroevoluce
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Mikroevoluce a makroevoluce

Aktualita!
V letošním akademickém roce bude probíhat výuka distančně. Zároveň bude opět platit, že na mých kurzech není požadována osobní účast a že je možné všechny absolvovat jen za pomoci studijních materiálů – doporučených učebnic, prezentací a videonahrávek přednášek z minulých let – vše naleznete na tomto webu. Kromě toho budeme každý týden organizovat v čase přednášky videokonferenci, na níž budeme moci příslušnou problematiku diskutovat. Přihlaste se prosím včas (nejlépe hned) k fakultním Teams do týmu/třídy MikroMakro pomocí tohoto kódu xbk9pb1 . Poprvé se krátce spojíme v pondělí 22.2. ve 13:10, abychom si vyzkoušeli spojení a případně probrali organizační záležitosti. V čase přednášky si můžete pustit první část přednášky Dědivost. Další, už regulérní videokonference bude následující pondělí ve 13:30 a budeme diskutovat kapitolu 1 – Dědivost. Po diskusi si pustíte další lekci, kterou budeme diskutovat zase o týden později. Uvidíme, jak se nám toto uspořádání osvědčí a co dalšího nám umožní/nadiktují vnější okolnosti. Vzkazy a případné změny budu uveřejňovat primárně v kanálu Obecné (zapněte se upozornění) nebo na výše uvedené stránce.

Mikroevoluce a makroevoluce

Rozšiřující přednáška z evoluční biologie, navazující na přednášku B170P55 Úvod do evoluční biologie. Nevyžaduje povinně absolvování úvodní přednášky, příslušné znalosti získané například samostudiem však budou u posluchačů kurzu automaticky předpokládány a u zkoušky mohou být vyžadovány. Probírané tématické okruhy: Genetické a epigenetická dědičnost v evoluci, Evoluční tahy (mutační tah, meiotický tah), Genetický draft (evoluční vymetení, selekce na pozadí), Evoluce sekvencí DNA, Vznik a evoluce genů, Evoluce ontogeneze, Kulturní evoluce, Evoluce chování, Koevoluce a evoluce parazitismu, Fylogenetika (klasická, molekulární fylogenetika), Taxonomie (klasická, kladistika, eklektická taxonomie). Přednáška je plně zajištěna studijní literaturou - vybrané kapitoly z Evoluční biologie. Flegr, Academia 2004. Kurz je možno absolvovat i bez fyzické účasti na přednáškách, všechny materiály, včetně audionahrávek jednotlivých lekcí, obrazových prezentací a sylabu jsou k dispozici na zde na této stránce.

Doporučená literatura: Flegr J. Evoluční biologie. Academia Praha, 2009, 2005.

Zkouška

Studentům bude mimo 3 řádné termíny (ústní zkoušení, v roce 2021 po internetu) poskytnut k vykonání zkoušky z Mikroevoluce a makroevoluce navíc nultý termín. Jedná se o "písemný" test (výběr jedné ze 4 možností, časový limit, další podrobnosti mohou být sděleny na této stránce - před zkouškou si to ověřte). Není třeba se přihlašovat pomoci SISu. Součástí testu muže být i látka z Úvodu do evoluční biologie. Tentokrát je možno získat z písemky i supeň "výborně" - odpadá přezkoušení. Kdo neuspěje nebo nebude spokojen se získanou známkou, zúčastní se ústní zkoušky (jejíž částí může být i krátký "písemný" předtest) a výsledek z nultého termínu se mu nebude do výsledné známky započítávat. Test se ve školním roce 2020/2021 bude konat v pondelí 31.5. od 13:00 do 14:40. Link na test https://bit.ly/MiMa2020 bude aktivován v 12:59, do té doby na něj neklikejte.

Test na rozdíl od dotazníku budete test tentokrát podepisovat svým jménem a dvěma posledními číslicemi rodného čísla nebo pasu. Znovu připomínám, že účast na písemné zkoušce není povinná, ale je ve vašem zájmu se jí zúčastnit – mimo jiné bude asi lehčí než obvykle (všechny otázky byly změněny – nepátrejte po loňských na internetu).
Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány na SISu až do září, v srpnu však bude všem kdo nepřišli na ústní zkoušku zapsána jejich známka z testu do SISu.


Nejbližší termíny ústních zkoušek: 8.6. 15.6., 22.6., 29.6. vždy od 9:00; Sraz na zkoušky je v "čekárně" https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020 . Připojte se včas, bude se začínat "mikropísemkou". Na vlastní zkoušení si vás budu volat z čekárny po jednom do pracovny https://meet.jit.si/FlegrPracovna . Včas si předem vyzkoušejte fungování JitSi (zkuste se připojit na obě adresy - na mobilních zařízeních si budete muset stáhnout aplikaci).
Výsledky písemek 2020

Probírané tematické okruhy

2004/05 2005/06 2006/07 2002/13
Dědičnost prezentace audio 23.2. A audio 23.2. B audio 2.3. A audio 22.2. A audio 22.2. B audio 1.3. A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část video celek
Molekulární evoluce prezentace audio 2.3. B audio 9.3. A audio 9.3. B audio 16.3. A audio 1.3. A audio 8.3. A audio 8.3. C audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Evoluce genů prezentace audio 16.3. B audio 8.3. A audio 15.3. B audio 15.3. C audio A video 2013
Koevoluce prezentace audio 30.3. B audio 6.4. A audio 22.3. A audio 22.3. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Evoluce parazitismu prezentace audio 6.4. audio 29.3. A audio A video 2013
Evoluce ontogeneze a životního cyklu prezentace audio 23.3. A audio 23.3. B audio 30.3. A audio 5.4. A audio 5.4. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Evoluce chování prezentace audio 13.4. A audio 13.4. B audio A audio B audio A audio B video celek
Kulturní evoluce prezentace audio 20.4. A audio A audio A video 2013
Extinkce prezentace audio 20.4. B audio 27.4. A audio 27.4. B audio A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Makroevoluce prezentace audio 4.5. A audio 4.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část
Fylogenetika a taxonomie prezentace audio 11.5. A audio 11.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2016