Mikroevoluce a makroevoluce
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Mikroevoluce a makroevoluce

Aktualita! Výsledky písemek 2024 .

Mikroevoluce a makroevoluce

Rozšiřující přednáška z evoluční biologie, navazující na přednášku B170P55 Úvod do evoluční biologie. Nevyžaduje povinně absolvování úvodní přednášky, příslušné znalosti získané například samostudiem však budou u posluchačů kurzu automaticky předpokládány a u zkoušky mohou být vyžadovány. Probírané tématické okruhy: Genetické a epigenetická dědičnost v evoluci, Evoluční tahy (mutační tah, meiotický tah), Genetický draft (evoluční vymetení, selekce na pozadí), Evoluce sekvencí DNA, Vznik a evoluce genů, Evoluce ontogeneze, Kulturní evoluce, Evoluce chování, Koevoluce a evoluce parazitismu, Fylogenetika (klasická, molekulární fylogenetika), Taxonomie (klasická, kladistika, eklektická taxonomie). Přednáška je plně zajištěna studijní literaturou - vybrané kapitoly z Evoluční biologie. Flegr, Academia 2004. Kurz je možno absolvovat i bez fyzické účasti na přednáškách, všechny materiály, včetně audionahrávek jednotlivých lekcí, obrazových prezentací a sylabu jsou k dispozici na zde na této stránce.

Doporučená literatura: Flegr J. Evoluční biologie. Academia Praha.

Zkouška

Studentům bude mimo 3 řádné termíny (ústní zkoušení, v roce 2024 střídavě prezenčně a po internetu) poskytnut k vykonání zkoušky z Mikroevoluce a makroevoluce navíc nultý termín. Jedná se o "písemný" test (výběr jedné ze 4 možností, časový limit, další podrobnosti mohou být sděleny na této stránce - před zkouškou si to ověřte). Není třeba se přihlašovat pomoci SISu. Součástí testu muže být i látka z Úvodu do evoluční biologie. Kdo zvládne test na výborně a bude chtět zapsat jedničku, musí se mi přijít ukázat na některý ústní termín. Obvykle se v takovém případě už jedná jen o pohovor, nikoli regulerní zkoušení a jen ve zcela výjmečných případech si student známku pohorší. Kdo se nedostaví k ústní zkoušce, tomu na konci letního zkouškového zapíšu známku z testu, jedničkářům ovšem jen dvojku. U příležitosti nultého termínu můžete být požádáni o dobrovolné vyplnění anonymního výzkumného dotazníku, přesněji řečeno, během účasti na výzkumu vám může být nabídnuta možnost zúčastnit se nultého termímu zkoušky. Obě akce však spolu nijak nesouvisí, účast na jedné nepodmiňuje účast na druhé a naopak. Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány na SISu až do září, v červnu však bude všem kdo nepřišli na ústní zkoušku zapsána jejich známka z testu do SISu. (i ta lze ještě dodatečně opravit).


Nejbližší termíny ústních zkoušek: předběžně - každé úterý ve zkouškovém, vždy od 9:00; Budou termíny prezenční a termíny distanční. Sraz na prezenční zkoušky je před mou pracovnou (2. patro V7), na distanční zkoušení je v "čekárně" https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020 . Doražte na zkoušku včas, může se začínat společnou "mikropísemkou". Na vlastní zkoušení si vás budu volat z čekárny po jednom do pracovny https://meet.jit.si/FlegrPracovna . Včas si předem vyzkoušejte fungování Jitsi (zkuste se připojit na obě adresy - na mobilních zařízeních si budete muset stáhnout aplikaci).


Probírané tematické okruhy

2004/05 2005/06 2006/07 2002/13
Dědičnost prezentace audio 23.2. A audio 23.2. B audio 2.3. A audio 22.2. A audio 22.2. B audio 1.3. A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část video 2019
Molekulární evoluce prezentace audio 2.3. B audio 9.3. A audio 9.3. B audio 16.3. A audio 1.3. A audio 8.3. A audio 8.3. C audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2019
Evoluce genů prezentace audio 16.3. B audio 8.3. A audio 15.3. B audio 15.3. C audio A video 2013 video 2019
Koevoluce prezentace audio 30.3. B audio 6.4. A audio 22.3. A audio 22.3. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2019
Evoluce parazitismu prezentace audio 6.4. audio 29.3. A audio A video 2013 video 2019
Evoluce ontogeneze a životního cyklu prezentace audio 23.3. A audio 23.3. B audio 30.3. A audio 5.4. A audio 5.4. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2018t
Evoluce chování prezentace audio 13.4. A audio 13.4. B audio A audio B audio A audio B video 2019
Kulturní evoluce prezentace audio 20.4. A audio A audio A video 2013 video 2019
Extinkce prezentace prezentace Toman 2022 audio 20.4. B audio 27.4. A audio 27.4. B audio A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2022
Makroevoluce prezentace prezentace Toman 2022 audio 4.5. A audio 4.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část video 2022
Fylogenetika a taxonomie prezentace audio 11.5. A audio 11.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2016 video 2022