Biostatistika

Sylabus předmětu:

Stránka doc. Zváry, předmět Základy biostatistiky: zde .
Vyuka v LS 2007/08:

Skripty pro cvičení:

cv1a2_f.R program 1. a 2. cvičení

cv3_f.R program 3. cvičení

cviceni4.R program 4. cvičení

cviceni5.R program 5. cvičení (intervaly spolehlivosti pro populační průměr)

cviceni6.R program 6. cvičení - testování hypotéz, jednovýběrový t-test

cviceni7.R program 7. cvičení - dvouvýběrový t-test, párové testy

cviceni8.R program 8. cvičení - opakování dvouvýběrových a párových testů vč. neparametrických, analýza rozptylu jednoduchého třídění (ANOVA)

cviceni9SP.R program 9. cvičení - analýza rozptylu jednoduchého třídění (ANOVA), samostatná práce k zápočtu

cviceni10f.R program 10. cvičení - korelace, regrese

cviceni11f.R program 11. cvičení - mnohonásobná regrese

Data pro cvičení:

deti23.csv , Kojeni.csv , cvic.csv , anova.csv , melanom.csv , Iq3.csv , Policie.csv .

Textové soubory s popisy dat:

CVIC.TXT , anova.TXT ,


Zpět na úvodní stránku