PRIESKUM AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU VO SLOVENSKEJ REPUBLIKE
znakUK.png, 11kB

Cílem tohoto průzkumu, který je financován Grantovou agenturou České republiky, Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je analyzovat stav a vývoj automobilového průmyslu v České republice, především z hlediska jeho dopadů na regionální ekonomický rozvoj a z hlediska vývojových trendů na podnikové úrovni.

Hlavním výstupem projektu bude soubor doporučení pro hospodářskou a regionální politiku ČR, zaměřených na zkvalitnění podnikatelského prostředí a činnosti veřejné správy, stimulaci šíření znalostí a technologií a rozvoj lidských zdrojů v souladu s potřebami firem v automobilovém průmyslu resp. firem dodávajících automobilovému průmyslu.

Šetření je prováděno katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze, která se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti regionálního rozvoje.

Veškeré informace poskytnuté respondenty v tomto dotazníkovém šetření budou použity pouze v agregované podobě tak, aby nebylo možné odvodit odpovědi jednotlivých respondentů. V případě, že budete mít zájem o výsledky tohoto šetření, můžete na konci dotazníku doplnit svou e-mailovou adresu, na kterou Vám budou zaslány shrnující výsledky.

Vyplnění dotazníku zabere 10 až 15 minut. Předem Vám děkujeme za čas věnovaný odpovědím na naše otázky a za co nejúplnější vyplnění dotazníku.


Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. - vedoucí výzkumného projektu


PŘEJÍT K DOTAZNÍKU

© Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. - 2009