Aktuálně řešené projekty

2019 - 2021
Výzkum zapojení firem do globálních produkčních sítí: regionální a odvětvová analýza firem působících v České republice/Comprehension of engagement of companies into global production networks: regional and sectorial analysis of companies operating in Czechia

2016 - 2018
Restrukturalizace a geografické změny evropského automobilového průmyslu.
Výzkumný project financovaný Grantovou agenturou ČR, odborný řešitel: prof. Petr Pavlínek

2017 – 2019
The specifics of evolutionary trajectories of Central European regions: comprehending the key drivers and processes on the case of Czechia (GACR 17-06621S) odborný řešitel: Dr. Viktor Květoň