Dokončené projekty

2015-2017
GA ČR 15-10493S Vývojová dynamika prostorové diferenciace sociálně-ekonomických jevů a role regionů v Česku – prostorový a víceúrovňový přístup, (odborný řešitel: Jiří Blažek)

2013-2015
Smart specialisation for regional innovation, FP7 project

2011-2014
Cluster Life Cycles – the role of actors, network and institutions in emergence, growth, decline and rejuvenisation of clusters, European Science Foundation,

2013-2015
Regionální rozvojové dopady globálních výrobních sítí v českém a slovenském automobilovém průmyslu. Výzkumný project financovaný Grantovou agenturou ČR.

2008-2012
Industrial Upgrading and Regional Development Effects of the Czech and Slovak Automotive Industries. Výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci FP7 Marie Curie International Reintegration Grants.

2010-2013
doc. Jiří Blažek - Member of Expert Evaluation Network of DG REGIO, Brussels.

2012
doc. Jiří Blažek - Expert DG REGIO for smart specialisation in the Czech Republic.

2012 Gestor tematických okruhů „výzkumný a inovační systém“ a „konkurenceschopné podniky“ v rámci přípravy Dohody o partnerství pro příští programové období nominovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

2009-2012
Modernizace a regionální rozvojové dopady českého automobilového průmyslu. Výzkumný project financovaný Grantovou agenturou ČR.

2008-2009
Ex post evaluation of „Management and Implementation System for Cohesion Policy“ (WP 11), DG REGIO

2008–2009
Ex-post evaluation of management and implementation system of SFs in programming period 2000-2006, DG REGIO, národní koordinátor za ČR.

2008–2009
Diferenciační a nivelizační mechanizmy ve sféře RR, GA ČR.

2007–2010
Constructing Regional Advantage: towards the state of the art RIS in Europe?, Eurocores, 2007–2008: Study on Regional expenditure of the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund (CF) in 2000-2006, DG REGIO
Corporate Strategies In The Czech Automobile Industry, University Committee on Research and Creative Activity, University of Nebraska at Omaha, 2007.

2007
Study on innovative projects financed by ERDF, DG REGIO

2005–2006
Member of 6.FP project on Methods and tools for evaluating the impact of cohesion policies on sustainable regional development (SRDTOOLS), DG RESEARCH 2005–2006: ESPON 1.2.3. – Identification of Spatially Relevant Aspects of the Information Society, DG REGIO

2004–2006
Member of senior expert group of DG RESEARCH on Constructing Regional Advantage, Brusel.

2004
Role horizontální geografické polohy v procesu regionálního vývoje na příkladu ČR. Grantový projekt GA UK č. 203/2004/B/Ge

2003
Vývoj regionálních rozdílů v ČR v kontextu evropské integrace. Grantový projekt GA UK č. 224/2003/B/Ge

2003
Možnosti hodnocení účinnosti a efektivnosti regionální politiky. Grantový projekt GA UK č. 227/2003/B/Ge

2002
Capital investment financing in the sphere of economic and social cohesion. Grantový projekt Open Society Fund

Environmental Change and Post-Communist Transformation in the Czech Republic. University Committee on Research, University of Nebraska at Omaha, 2002.

Environmental Change and Post-Communist Transformation in the Czech Republic. 2000-2001 Individual Advanced Research Program in Eurasia/CEE. International Research & Exchanges Board (IREX), Washington, D.C.

Czech Automotive Components Industry Restructuring. University Committee on Research, University of Nebraska at Omaha, 2000.